Engelsk-dansk oversættelse af "grant"

EN

"grant" dansk oversættelse

volume_up
grant {substantiv}
DA

EN grant
volume_up
{substantiv}

1. finans: "money given"

grant

Eksempelsætninger "grant" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishParliament should do this by refusing to grant discharge when there are problems.
Parlamentet skal gøre det ved at turde give ansvarsfrihed, når der er problemer.
EnglishTherefore the European Community has the right to grant aid to its shipbuilders.
Fællesskabet har således ret til at bevilge støtte til skibsbygningsindustrien.
EnglishSome of our colleagues today wish to grant the Commission a conditional discharge.
I dag ville nogle af vores kolleger gerne give Kommissionen en betinget decharge.
EnglishIt is very important to emphasise that this directive does not grant a concession.
Det er meget vigtigt at understrege, at dette direktiv ikke giver dispensation.
EnglishThere is no reason why, against this background, we should agree to grant discharge.
Der er ingen grund til, at vi på den baggrund skulle acceptere at give decharge.
EnglishWe therefore say that this is not the right time to grant Turkey this status.
Derfor siger vi, at det ikke er det rigtige tidspunkt at give Tyrkiet denne status.
EnglishI believe the European Union must grant entry to immigrants wishing to study here.
Jeg mener, at EU bør give adgang for indvandrere, som ønsker at studere her.
EnglishI have said that there is a case for the decision not to grant an exemption.
Jeg har sagt, at man kan forsvare beslutningen om ikke at give nogen dispensation.
EnglishI wanted to find out about the situation regarding the refusal to grant them visas.
Jeg ville gerne vide, hvordan det ser ud med de visa, som man har nægtet at udstede.
EnglishI hope that the Commission will find a solution that will grant her compensation.
Jeg håber, at Kommissionen vil finde en løsning, så hun kan få oprejsning.
EnglishI assume, though, that you have heard of its two stars, Hugh Grant and Andy McDowell.
Men jeg antager, at De kender de to hovedskuespillere, Hugh Grant og Andy McDowell.
EnglishNot enough, I grant you, but we must realize that some progress has been made.
Men vi må da være klar over, at der også er tilvejebragt forskellige ting.
EnglishIn fact the Commission proposals represent a reduction on existing grant rates.
Det kan ganske enkelt ikke være meningen, at vi skal betale for det hele.
EnglishAnd in all the land of your possession ye shall grant a redemption for the land.
overalt i det Land I får i Eje skal I sørge for at Jorden kan indløses.
EnglishThe question we are faced with for the moment is: should we grant a discharge today?
Det spørgsmål, vi skal tage stilling til, gælder nuet: Skal vi, i dag, give decharge?
EnglishI will vote not to grant discharge but that does not mean that I refuse it definitively.
Jeg giver ikke decharge, men det vil ikke sige, at jeg definitivt afviser det.
EnglishMy Group can see no reason not to grant discharge for the 1996 budget.
Min gruppe kan ikke se nogen grund til ikke at give decharge for 1996-budgettet.
EnglishBut I grant the Commission the freedom and wisdom to select another date.
Jeg giver dog gerne Kommissionen frihed og visdom til at vælge en anden dato.
EnglishIt was not my job to grant it by virtue of an agreement made in the corridors.
Det var ikke op til mig at give det i overensstemmelse med en aftale indgået uofficielt.
EnglishOne college in the East Midlands has been faced with the loss of£156, 000 of grant.
En læreanstalt i East Midlands måtte se sig selv miste 156.000£ i støtte.