Engelsk-dansk oversættelse af "guarantee"

EN

"guarantee" dansk oversættelse

volume_up
guarantee {substantiv}
DA
EN

guarantee {substantiv}

volume_up
1. generel
guarantee (også: warranty, warrant)
They are not going to get a French guarantee, they are going to get the Danish guarantee.
De får ikke en fransk garanti, de får en dansk garanti.
In particular, I would appeal for a guarantee for the safety of church personnel.
Navnlig vil jeg appellere om en garanti for kirkemedarbejdernes sikkerhed.
Is Amendment No 3 enough of a guarantee that the Community assumes no liability?
Er ændringsforslag 3 en tilstrækkelig garanti herfor?
2. handel
guarantee
They are not going to get a French guarantee, they are going to get the Danish guarantee.
De får ikke en fransk garanti, de får en dansk garanti.
In particular, I would appeal for a guarantee for the safety of church personnel.
Navnlig vil jeg appellere om en garanti for kirkemedarbejdernes sikkerhed.
Is Amendment No 3 enough of a guarantee that the Community assumes no liability?
Er ændringsforslag 3 en tilstrækkelig garanti herfor?

Eksempelsætninger "guarantee" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI think we should only decide on matters that we can also guarantee and verify.
Jeg mener, at vi kun bør beslutte det, som vi også kan garantere og kontrollere.
EnglishThe proposal for a guarantee fund was an insistence of the European Parliament.
Forslaget om en garantifond var et vedvarende krav fra Europa-Parlamentets side.
EnglishA responsible public order policy must guarantee those rights, not repress them.
En ordentlig politik for offentlig orden skal garantere dem, ikke undertrykke dem.
EnglishThough quality has a price, a fixed price does not in itself guarantee quality.
Selv om kvalitet koster, er en fast pris ikke i sig selv en garanti for kvalitet.
EnglishWe must of course guarantee the protection of the users, especially of the young.
Naturligvis skal også beskyttelsen af brugerne, især de mindreårige, være sikret.
EnglishThis and only this can encourage, strengthen and guarantee stability and peace.
Disse ting og kun disse ting tjener, styrker og sikrer stabiliteten og freden.
EnglishThe amount of guarantee or insurance is currently the subject of some debate.
Vi vil være afhængige af en regulær overførsel af affald i den nærmeste fremtid.
EnglishWe can only guarantee this optimal safety by having numerous scientific tests.
Denne optimale sikkerhed kan vi kun garantere gennem talrige videnskabelige test.
EnglishI repeat: only a fully independent Taiwan is a guarantee of peace in the Far East.
Jeg gentager, der kan kun skabes fred i Fjernøsten, hvis Taiwan er helt uafhængig.
EnglishIt has been the essential guarantee of an achievement unique in European history.
Den har været det vigtigste aktiv i dette enestående værk i Europas historie.
EnglishI hope ELISE will give our new loan guarantee system a push in the right direction.
Forhåbentlig vil ELISE give vor nye lånegarantiordning et skub i denne retning.
EnglishI guarantee that it will be, and so, of course, does the European Parliament.
Det garanterer jeg for, og det garanterer naturligvis også Europa-Parlamentet for.
EnglishIt is just that, as things stand, I cannot guarantee that they will be ready.
Som tingene ser ud i dag, kan jeg bare ikke give nogen garanti for, at de er klar.
EnglishI personally think that there is no guarantee that we will proceed more quickly.
Personligt mener jeg ikke, at der gives nogen garanti for, at vi snart kommer videre.
EnglishIt also seemed to us that they had not included a guarantee of the quality of data.
Vi fandt heller ikke, at man havde taget sikringen af datakvaliteten til sig.
EnglishIt is essential to guarantee freedom of expression in the new information services.
Ved de nye informationstjenester er det nødvendigt at sikre den frie meningsytring.
EnglishThe annual maximum amount the guarantee fund can cover is EUR 200 million.
Det årlige maksimumsbeløb, som garantifonden kan dække, er på EUR 200 millioner.
EnglishThere will be no statute over the head of Members - I give you that guarantee.
Der vil ikke hænge nogen statut over medlemmernes hoved - det kan jeg garantere Dem.
EnglishI can guarantee that you will not be bypassed or blindsided in the negotiations.
Jeg kan garantere Dem, at De ikke bliver forbigået eller tilsidesat i forhandlingerne.
EnglishHis previous experience is a guarantee of a useful and fruitful presidency.
Hans tidligere erfaringer garanterer et effektivt og resultatgivende formandskab.

"guarantee access to" dansk oversættelse

guarantee access to
Danish
  • garantere adgang til
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"guarantee a delivery" dansk oversættelse

guarantee a delivery
Danish
  • garantere en levering
Mere chevron_right

"guarantee admission" dansk oversættelse

guarantee admission
Danish
  • garanti for optagelse
  • garantere adgang
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "guarantee":

guarantee