Engelsk-dansk oversættelse af "guilty"

EN

"guilty" dansk oversættelse

DA

EN guilty
volume_up
{adjektiv}

guilty (også: culpable)
In fact only someone who is guilty can apply for a pardon and Yawovi Agboyibo is not guilty.
Men kun en skyldig kan ansøge om benådning, og Yawovi Agboyibo er ikke skyldig.
As a former member of the Committee on Budgetary Control I myself am also guilty.
Som tidligere medlem af Budgetkontroludvalget er jeg også selv skyldig.
Thirdly, there is the risk of being guilty of inconsistency.
For det tredje er der tale om risikoen for at være skyldig i noget inkonsekvent.

Synonymer (engelsk) for "guilty":

guilty

Eksempelsætninger "guilty" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou are the guilty party because you created this disease from start to finish.
Kære britiske kolleger, I bærer skylden, I har alene ansvaret for denne sygdom.
EnglishThe guilty parties have gone too, either promoted or sent away with a golden handshake.
Enten er de blevet forfremmet eller sendt andetsteds hen med et gyldent håndtryk.
EnglishAccuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty.
Bagtal ikke en Træl for hans Herre at han ikke forbander dig så du må bøde.
EnglishOne aspect will be that we ensure proper trials for those guilty of genocide.
Vi skal sikre retfærdig rettergang over for dem, der har begået folkedrab.
EnglishThe guilty parties are sitting in judgment on themselves, which does not bode well.
Hvis Økofin-Rådet ikke lader reglerne gælde for sig selv, står Kommissionen magtesløs.
EnglishWhat crimes they are guilty of is unclear and the action should be dropped.
Det fremgår ikke klart, hvilke forbrydelser de har begået, og tiltalen bør frafaldes.
EnglishInvestigations show that the Commission is guilty of serious negligence.
Undersøgelserne har vist, at Kommissionen har været skyld i alvorlige forsømmelser.
EnglishThe report did not find individual Commissioners guilty of fraud or misconduct.
Denne beretning siger ikke, at den eller den kommissær har begået svig eller forbrydelser.
EnglishNew evidence has come to light which I gather may change the guilty verdict.
Jeg har fået at vide, at der er fremkommet nye beviser, som kan ændre hans idømte skyld.
EnglishYou said that The Financial Times was guilty of a piece of contentious reporting.
De sagde, at indholdet i artiklen i The Financial Times var omstridt.
EnglishIt is correct that the former Minister of Justice is not personally guilty in the tragedy.
Det er rigtigt, at den daværende justitsminister ikke personligt er skyld i dramaet.
EnglishEven those giving support to those people would, in the future, become guilty of terrorism.
Selv støtte til disse personer ville herefter blive betragtet som terrorisme.
EnglishIt is the Russian elite that are guilty of this, a group we have had no hold on.
Det skyldes den russiske elite, som vi ikke tog fat i nakken på.
EnglishThe guilty party, Arturo Lojacono, was identified and sentenced, but sought refuge abroad.
Gerningsmanden, Arturo Lojacono, blev identificeret og dømt, men flygtede til udlandet.
EnglishHe has been accused of a crime of which I do not think he is guilty.
Han er anklaget for en forbrydelse, som jeg ikke mener, at han har begået.
EnglishEveryone guilty of this attack should be given up to the forces of law and order in Belfast.
Alle medskyldige i dette angreb skal udleveres til ordensmagten i Belfast.
EnglishThe former Commission, through its negligence, was guilty of manslaughter.
Den gamle Kommission har ved forsømmelser begået uagtsomt manddrab.
EnglishI do not have a guilty conscience with regard to what took place in the past.
Jeg føler skyld over det, der sker i dag, og det, jeg ikke gør.
EnglishIn taking a passive line, the Council of Ministers is guilty of aiding and abetting.
Ministerrådet, som fortsat er passivt, gør sig til medskyldig.
EnglishIn our view, it is right not to make the innocent pay for the guilty.
Det er efter vores opfattelse rigtigt, at den, der har ret, skal ikke straffes som synderen.