EN

to happen [happened|happened] {verbum}

volume_up
This will clearly happen, as long as those countries want it to happen.
Det skal naturligvis ske, forudsat at disse lande ønsker det.
The development of bio-fuels can only happen if excise duties are adjusted.
Udviklingen af biobrændstoffer kan kun ske, hvis punktafgiftssystemet tilpasses.
This simply will not happen - certainly not in the wealthier parts of Europe.
Det vil simpelthen ikke ske - bestemt ikke i de mere velstående dele af Europa.
If this does not happen now, elections in Bosnia in September will be a farce!
Hvis det ikke sker nu, vil valgene i Bosnien til september blive en farce!
Were that to happen, the very construction of the Union would be called into question.
Dersom dette skulle ske, vil hele opbygningen af Unionen blive draget i tvivl.
Tourism must not run dry, which is exactly what will happen if there is a civil war.
Turismen må ikke tage af, hvilket naturligvis ville blive tilfældet med en borgerkrig.
This should nevertheless happen without running the risk of jeopardizing social security.
Det skal dog foregå uden, at den dobbelte kerne i socialsikringen kommer i fare.
This also has to happen with the joint parliamentary committees in third countries.
Sådan skal det også foregå med de blandede udvalg i tredjelandene.
Which Western Government would stand by and let that happen in its own country?
Hvilken vestlig stat ville lade det foregå uden at værge sig.
Cases such as the death of this woman could happen at any time.
Tilfælde som denne kvindes død kan forekomme igen hver dag.
This may happen more often than we think but fortunately this was noticed on this occasion.
Dette kan forekomme meget oftere, end vi tror, men heldigvis blev det bemærket denne gang.
But if it were to happen, we should of course have to look into it.
Men i tilfælde af, at det alligevel skulle forekomme, ville vi naturligvis skulle prøve det.

Eksempelsætninger "to happen" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishMr President, I did not understand what was to happen with Mrs Sörensen's report.
Hr. formand, jeg forstod ikke, hvad der skulle ske med fru Sörensens betænkning.
EnglishBut that cannot happen unless the Russians heed the European Council's message.
Det kan dog kun ske, hvis russerne retter sig efter Det Europæiske Råds budskab.
EnglishWe must not allow this terrible slaughter of 10 million animals to happen again.
Vi må ikke lade denne forfærdelige nedslagtning af 10 millioner dyr ske igen.
EnglishI hope that you will be pro-active rather than sit back and let things happen.
Vi bør også sikre dette resultat for fremtiden i den interinstitutionelle aftale.
EnglishFor that to happen, we need more Europe in the area of education and culture.
Hvis det skal ske, har vi brug for mere Europa på uddannelses- og kulturområdet.
EnglishWithout indulging in any illusions, I believe that is important, it has to happen.
Jeg mener, det er vigtigt, det må ske, uden at vi gør os for store illusioner.
EnglishThis simply will not happen - certainly not in the wealthier parts of Europe.
Det vil simpelthen ikke ske - bestemt ikke i de mere velstående dele af Europa.
EnglishHowever, it is important at this stage to discuss what is to happen post-Nice.
Det er imidlertid vigtigt allerede nu at drøfte, hvad der skal ske efter Nice.
EnglishWe saw this happen in Europe two years ago, and in Kosovo a year and a half ago.
Vi oplevede det i Europa for to år siden og for halvandet år siden i Kosovo.
EnglishIf that does not happen spending will fall short of the ceiling for agriculture.
Hvis dette således ikke sker, vil der opstå et formelt hulrum under landbrugsloftet.
EnglishThose crises do not suddenly happen unexpectedly, as with natural catastrophes.
Og disse kriser opstår ikke pludseligt og uventet sådan som naturkatastrofer.
EnglishIn this morning's Guardian it is reported that precisely that is going to happen.
I The Guardian i dag rapporteres det, at det netop er det, der er ved at ske.
EnglishThis will happen automatically if the site is included in the Natura 2000 network.
Dette vil automatisk ske, når lokaliteten kommer til at indgå i Natura 2000-nettet.
EnglishOf course that just cannot be allowed to happen and is every bit as unacceptable.
Det er selvfølgelig heller ikke i orden, og det er lige så lidt acceptabelt.
EnglishThat actually is quite a broad perspective and anything can happen within that.
Det er rent faktisk et meget bredt perspektiv, og det kan bruges til hvad som helst.
EnglishThis should only happen where the matter is not regulated by the directives.
Dette vil udelukkende ske, såfremt der ikke er taget højde herfor i direktiverne.
EnglishI think that the regional agencies would be a good way to enable this to happen.
Jeg mener, at de regionale agenturer vil være en god hjælp til at nå målet.
EnglishI do not want the same thing to happen to us where rating agencies are concerned.
Jeg ønsker ikke, at det samme sker for os, hvad angår kreditvurderingsinstitutterne.
EnglishThis has already happened in Ireland and it could happen in the United Kingdom.
Jeg vil gerne understrege, at vejen til økonomisk velstand i Europa, som hr.
EnglishI should therefore like this to happen in all fifteen states in the European Union.
Derfor ville jeg gerne have, at dette blev indført i alle EU ' s 15 medlemsstater.

Synonymer (engelsk) for "happening":

happening