Engelsk-dansk oversættelse af "herself"

EN

"herself" dansk oversættelse

DA
EN

herself {pronomen}

volume_up
herself (også: himself, itself)
It is possible that the President herself was injured in this latest attack.
Muligvis blev også formanden selv såret under dette seneste angreb.
Dr Fransen has worked in Africa herself, so she was a mine of information.
Fransen har selv arbejdet i Afrika, så hun var en stor informationskilde.
She has withstood the temptation of becoming a telephone directory, as she herself said.
Hun har modstået fristelsen til at blive en telefonbog, som hun selv sagde.
herself (også: himself, itself, oneself, themselves)
We are nevertheless asking Romania to prepare herself... for entry into NATO.
Man anmoder ikke desto mindre Rumænien om at forberede sig... til optagelse i NATO.
Mr President, the Commissioner can count herself fortunate this morning.
Hr formand, Kommissionen kan prise sig lykkelig her til formiddag.
In such cases each Member of Parliament casting a vote is committing him or herself.
Men her forpligter hvert enkelt medlem sig ved at afgive sin stemme.

Eksempelsætninger "herself" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWhat time she lifteth up herself on high, she scorneth the horse and his rider.
tænker ej på at en Fod kan knuse dem Vildtet på Marken træde dem sønder?
EnglishI have the utmost regret that the rapporteur has distanced herself from this.
Jeg beklager overordentligt ordførerens distancering i dette spørgsmål.
EnglishI can understand why the rapporteur dissociated herself from the amended opinion.
Jeg kan godt forstå, at ordføreren leverede denne udtalelse tilbage.
EnglishFlora defended herself, and asked Serbs and Albanians to shake hands.
Flora gjorde modstand og opfordrede serbere og albanere til at komme hinanden i møde.
EnglishFor ten years now life has been made impossible for her party and for her herself.
I 10 år har man gjort livet surt for hendes parti og for hende.
EnglishMuch of it was important and very informative, both for the rapporteur herself and for all of us.
Meget af det var vigtigt og meget informativt for ordføreren og for os alle.
EnglishThat is the target our rapporteur set herself and I thank her for the work she has done.
Det er dette mål, ordføreren har sat, og jeg siger hende tak for det arbejde, hun har udført.
EnglishEmma Bonino, who was there herself recently, confirmed this to me.
Det bekræftede Emma Bonino, som var til stede dér for kort tid siden, også over for mig.
EnglishThat is up to the consumer himself or herself to decide.
Vi har nemlig allerede en lov, som beskytter forbrugerne mod vildledende reklamer.
EnglishThe guiding principles are safety, efficiency and punctuality, to quote the Commissioner herself.
Grundstenene er sikkerhed, effektivitet og regularitet, for nu at gentage kommissærens ord.
EnglishSweden has proved herself and her Presidency has been successful in many areas.
Sverige har allerede bestået myndighedsprøven, og det svenske formandskab har været en succes på mange områder.
EnglishBut if she be cleansed of her issue, then she shall number to herself seven days, and after that she shall be clean.
Men når hun bliver ren for sit Flåd skal hun tælle syv Dage frem og så være ren.
EnglishIn fact, Mrs Schörling has made a complete volte-face herself by suggesting this.
Faktisk har fru Schörling allerede foretaget en sådan vending ved at fremsætte dette i betragtning af hendes baggrund.
EnglishI hope that Mrs Paciotti will soon concern herself with pensioner protection as well as data protection.
Jeg håber, at fru Paciotti foruden databeskyttelsen også snart sørger for en pensionistbeskyttelse.
EnglishBut as she quite rightly says herself: it is the quality that counts; we are providing a product for consumers.
Men som hun rigtigt siger: " it is the quality that counts«; vi laver et produkt til forbrugerne.
EnglishShe herself, during the hearings, agreed to it being published.
Kan De oplyse, hvorfor dette endnu ikke er sket?
EnglishAs she herself said, it was the first time in her life she had the opportunity to help other disabled people.
Som hun sagde, var det første gang i sit liv, at hun havde mulighed for at hjælpe andre handicappede.
EnglishWill the Commissioner disassociate herself from those comments?
Vil kommissæren tage afstand fra de udtalelser?
EnglishAnd the servant had said, It is my master: therefore she took a vail, and covered herself!
EnglishMrs Martens is herself in favour of her report being voted on.
Hr. Posselt var muligvis ikke til stede.