Engelsk-dansk oversættelse af "himself"

EN

"himself" dansk oversættelse

DA

EN himself
volume_up
{pronomen}

himself (også: itself, herself)
volume_up
selv {pron.}
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
Thi når nogen mener at han er noget skønt han intet er da bedrager han sig selv.
For whosoever exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.
Thi enhver som Ophøjer sig selv skal fornedres; og den som fornedrer sig selv skal ophøjes.
For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself.
Thi ingen af os lever for sig selv og ingen dør for sig selv;
himself (også: itself, oneself, themselves, yourself)
volume_up
sig {pron.}
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
Thi når nogen mener at han er noget skønt han intet er da bedrager han sig selv.
For whosoever exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.
Thi enhver som Ophøjer sig selv skal fornedres; og den som fornedrer sig selv skal ophøjes.
For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself.
Thi ingen af os lever for sig selv og ingen dør for sig selv;

Eksempelsætninger "himself" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd the Philistine drew near morning and evening, and presented himself forty days.
Men Filisteren trådte frem og tilbød Kamp hver Morgen og Aften i fyrretyve Dage.
EnglishWe are also concerned - as President Prodi himself said - by the economic crisis.
Som kommissionsformand Prodi sagde, er vi også bekymrede over den økonomiske krise.
EnglishFor he flattereth himself in his own eyes, until his iniquity be found to be hateful.
Synden taler til den Gudløse inde i hans Hjerte; Gudsfrygt har han ikke for Øje;
EnglishParliament's President himself has just said that more work is needed here.
Også formanden for Parlamentet har netop sagt, at der må arbejdes mere på dette.
EnglishMr Corbett himself made this proposal to the House and the House acknowledged it.
Corbett, der stillede Parlamentet dette forslag, som det nu har gennemført.
EnglishHe expressed himself far more clearly to them than to us here, in Parliament.
Her var der langt større klarhed end i det, vi har hørt i plenarforsamlingen.
EnglishAs Mr Van Orden himself has said, he has deliberately kept the report brief.
Eller sagt på en anden måde: Den, der yder, straffes, og den, der smøler, belønnes.
EnglishHe has clearly distanced himself from the statement by France, Belgium and Italy.
Han har klart taget afstand fra Frankrigs, Belgiens og Italiens erklæring.
EnglishWhoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain.
Som Skyer og Blæst uden Regn er en Mand der skryder med skrømtet Gavmildhed.
EnglishMr President, ten years ago, Mr Cornelissen found himself in exactly the same debate.
Hr. formand, for 10 år siden stod min kollega Cornelissen i præcis den samme debat.
EnglishNo, unfortunately not enough, as the President of the Council himself has admitted.
Nej, desværre ikke i tilstrækkeligt omfang, hvilket også Rådets formand har indrømmet.
EnglishIf the press report from last week is anything to go by, he has acquitted himself well.
At dømme efter pressemeddelelsen i sidste uge har han gjort sit arbejde godt.
EnglishHe is visiting us to acquaint himself with our work and working methods.
Han besøger Europa-Parlamentet for at lære vort arbejde og vor arbejdsmåde at kende.
EnglishOur next President must dedicate himself to internal reform and successful enlargement.
Vores næste formand skal arbejde hårdt for interne reformer og en vellykket udvidelse.
EnglishI am extremely disappointed in the Council and, I have to say, in the Commissioner himself.
Jeg er også dybt skuffet, ikke kun over Rådet, men egentlig også over kommissæren.
EnglishOsvaldo himself is at liberty, and his family is harassed on a daily basis.
Cubanerne har nøjagtig som vi ret til demokrati og menneskerettigheder.
EnglishAs far as President Nazarbaev himself is concerned, he has been very strongly criticised.
Hvad specielt præsident Nasarbajev angår, så bliver han stærkt kritiseret.
EnglishDebate thy cause with thy neighbour himself; and discover not a secret to another:
Før Sagen med din Næste til Ende men røb ej Andenmands Hemmelighed
EnglishMoreover the profit of the earth is for all: the king himself is served by the field.
Den der elsker Sølv mættes aldrig af Sølv og den der elsker Rigdom mættes aldrig af Vinding.
EnglishThe revenger of blood himself shall slay the murderer: when he meeteth him, he shall slay him.
Blodhævneren skal dræbe Manddraberen; når han træffer ham skal han dræbe ham.

Andre ord i vores ordbog