Engelsk-dansk oversættelse af "I spent some time"

EN

"I spent some time" dansk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "I spent some time" i kontekst.

Lignende oversættelser "I spent some time" på dansk

I pronomen
Danish
spent verbum
Danish
to spend verbum
Danish
some adjektiv
some adverbium
Danish
some pronomen
Danish
time substantiv
to time verbum

Eksempelsætninger "I spent some time" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI spent some time working on a lot of these reports.
Jeg har været med til at arbejde på mange af disse betænkninger.
EnglishMr Dupuis, you will not be surprised to hear that I spent some time last night studying this matter.
Hr. Dupuis, De vil ikke blive overrasket over, at jeg har tilbragt en del af natten med at studere dette spørgsmål.
EnglishI can tell you this from first hand experience, as I spent some time there when both countries were still united.
Jeg kan fortælle Dem det, fordi jeg har opholdt mig der i lang tid, faktisk i den tid, hvor de to lande endnu var én helhed.
EnglishI spent some time too looking at the rights of disabled consumers who traditionally have gained employment in this field of the telecommunications industry.
Jeg har brugt tid på at se på rettighederne for handicappede brugere, der traditionelt har fået beskæftigelse på dette område af telekommunikationsindustrien.

Andre ord i vores ordbog

English
  • I spent some time

I den dansk-tyske ordbog kan du finde flere oversættelser.