Engelsk-dansk oversættelse af "icing"


Resultater for "ice". "icing" er ikke i vores ordbog endnu.
EN

"icing" dansk oversættelse

volume_up
ice {k.ent}
DA

EN ice
volume_up
{kun ental}

ice (også: ice cream, popsicle)
volume_up
is {en}
The Commission has put these funds on ice, saying that there is no legal basis for them.
Kommissionen har med henvisning til det manglende retsgrundlag lagt disse midler på is.
Climate change and the receding ice threaten their survival because they need ice cover for their nursing.
Klimaforandringerne og den vigende is truer deres overlevelse, da de har brug for isdække til ungerne.
Magnum ice creams, for example, are made of processed GM soya.
Magnum-is, som er lavet med bearbejdet gensoja.
ice
volume_up
is {en} (frossent vand)
The Commission has put these funds on ice, saying that there is no legal basis for them.
Kommissionen har med henvisning til det manglende retsgrundlag lagt disse midler på is.
Climate change and the receding ice threaten their survival because they need ice cover for their nursing.
Klimaforandringerne og den vigende is truer deres overlevelse, da de har brug for isdække til ungerne.
Magnum ice creams, for example, are made of processed GM soya.
Magnum-is, som er lavet med bearbejdet gensoja.

Synonymer (engelsk) for "ice":

ice

Eksempelsætninger "icing" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt seems a bit pointless simply to tag along to Johannesburg as a kind of icing on the cake.
Blot at rejse med til Johannesburg som en slags pynt føles en smule overflødigt.
EnglishI believe that would be the icing on the cake to conclude that important ceremony.
Jeg mener, at det vil være kronen på værket, hvis vi kan afslutte den vigtige ceremoni på denne måde.
EnglishClearly some icing can be added to this multi-layer cake.
Man kan godt tilføje endnu et lag flødeskum til denne napoleonskage.
EnglishThe performance about re-opening the polling stations was the icing on the cake, and yet we need to ask ourselves: what now?
Teatret med at genåbne valglokalerne fuldendte spillet, men ikke desto mindre må vi spørge os selv, hvad nu?
EnglishAn agreement on the United Nations plan to reunite Cyprus would have been the icing on the cake of the Copenhagen Council.
En aftale om FN ' s plan om at genforene Cypern havde været pynten på kransekagen for Rådets møde i København.
EnglishCrisis prevention is the icing on the cake of all political debates because prevention is better than cure.
Kriseforebyggelse er ganske vist det bestandige omkvæd i al politisk tale, idet det som bekendt er bedre at forebygge end at helbrede.
EnglishThat is as it were the icing on the cake.
EnglishThe euro can be the icing on the cake of sound economic management, but no amount of propaganda or spin can ever sell it on its own.
Reformen af stabilitets- og vækstpagten er et godt svar, da den erstatter en mekanisk tilgang med rationalitet.
EnglishMy honourable friend Mrs Kinnock said that it would be icing on the cake at Cardiff if an agreement could be reached by then.
Min ærede ven, fru Kinnock sagde, at det ville være pynten på kransekagen i Cardiff, hvis en aftale kunne nås inden da.
EnglishEmissions legislation aimed at improving air quality has been a success story, and we have an opportunity to put the icing on the cake.
Vi har en chance for at afslutte succeshistorien om udstødningslovgivning til forbedring af luftkvaliteten på en førsteklasses måde.
EnglishBut the icing on the cake is that even here there will be support for holding the West responsible for this situation and this poverty.
Hvad mere er, der lyder også her i Europa-Parlamentet røster, som holder Vesten ansvarlig for denne situation, for denne forarmelse.
Englishicing on the cake
EnglishFinally, the icing on the cake is that this report refuses to give priority to citizens of the European Union before turning to third-country nationals.
Jeg vil imidlertid gerne bede Dem om at sikre, at Deres tjenestesteder videreformidler dette til Kommissionen, og at Kommissionen gør dette i indeværende uge.
EnglishWould it not be icing on the cake if we could acknowledge at that time that broad agreements had been reached between the European Union and his country of South Africa?
Ville det ikke være pynten på kransekagen, hvis vi dér kunne bekræfte, at man var nået frem til brede aftaler mellem Den Europæiske Union og hans land, Sydafrika?
EnglishAs regards the introduction of a new common VAT system, bringing rates closer together has, until now, been seen as the last stage or as the icing on the cake.
Hvad angår indførelsen af den ny fælles momsordning, har man indtil videre betragtet tilnærmelsen af omsætningsafgifterne som sidste skridt, på en måde som kronen på værket.