Engelsk-dansk oversættelse af "ideal"

EN

"ideal" dansk oversættelse

DA

"ideal" engelsk oversættelse

EN

EN ideal
volume_up
{adjektiv}

ideal
volume_up
ideal {adj.}
Secondly, we have an ideal of Europe, which is the ideal of subsidiarity.
Mit andet punkt er, at vi har et europæisk ideal, og dette ideal er subsidiaritet.
The Presidency will serve that ideal with commitment and devotion.
Formandskabet vil leve op til dette ideal med engagement og hengivenhed.
Those students who embark on these schemes are putting the European ideal into effect.
De studerende, der går i gang med disse ordninger, praktiserer det europæiske ideal.
ideal (også: perfect)
volume_up
ideel {adj.}
In an ideal situation, the legislation proposed would take account of such diversity.
I en ideel situation bør man i den foreslåede lovgivning tage hensyn til en sådan mangfoldighed.
The European Union is in an ideal position to take that action.
Den Europæiske Union står i en ideel position med henblik på dette.
This sort of soil provides an ideal breeding ground for extremist movements such as the Taliban.
Denne jord er en ideel grobund for ekstremistiske bevægelser som f.eks.

Synonymer (engelsk) for "ideal":

ideal

Eksempelsætninger "ideal" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis needs some thought before we can say whether it is really the ideal answer.
Man er nødt til at overveje, om det nu også virkelig er den højeste visdom.
EnglishI doubt whether history will regard the present institutional structures as ideal.
Jeg tvivler på, at historien vil opfatte de nuværende strukturer som ideelle.
EnglishThey are therefore surprisingly close to the organic ideal that we aspire to here.
De er altså overraskende tæt på den idealistiske økologi, som vi også stræber efter.
EnglishIt is utopian to believe that we will always reach the ideal policy at European level.
Det er utopi at tro, at vi altid vil opnå den ideelle politik på europæisk plan.
EnglishEven if this two-stage process is not ideal, at least we can see where we are going.
Selv om disse to etaper ikke er det ideelle, kan man se, i hvilken retning det går.
EnglishBut the ideal of regional trading blocs is consistent with the ideals of the WTO.
Men tilstræbning af regionale handelsblokke passer ind i WTO ' s politik.
EnglishThe Sixth Framework Programme for research offers the ideal platform for this.
Det sjette rammeprogram for forskning udgør en glimrende lejlighed dertil.
EnglishIt appears that the ideal is the destruction of the Community fishing fleet.
Det ser ud, som om idealet er en destruktion af Fællesskabets fiskerflåde.
EnglishHis commitment to the European ideal lives on in this report to Parliament.
Hans engagement i de europæiske idealer lever videre i denne betænkning til Parlamentet.
EnglishNor is the creation of two classes of Commissioner - with and without voting rights - ideal.
Det er heller ikke så smart at have to slags kommissærer med eller uden stemmeret.
EnglishOne thing is certain - preparations for the Council meeting on 2 May 1998 were far from ideal.
Det står fast, at forberedelsen af Rådets møde den 2. maj 1998 ikke var optimal.
EnglishCompetition is an instrument and does not always produce ideal solutions.
Konkurrence er et instrument og fører ikke altid til optimale løsninger.
EnglishThis would mean conditions that were all too ideal, especially for organised crime.
Det vil skabe for gode forhold for f.eks. organiseret kriminalitet.
EnglishOtherwise, life in the refugee camps will be in even starker contrast to this ideal.
Ellers blive forskellene med livet i flygtningelejrene endnu større.
EnglishThis is the ideal recipe for further increasing resistance in the future.
Det skyldes antagelser hos indbyggerne i de 12 EU-lande, som viste sig ikke at holde stik.
EnglishI would say to Mrs Bastos that I do not consider these criteria to be definitively good or ideal.
Fru Bastos, jeg betragter ikke disse kriterier som definitivt gode eller ideelle.
EnglishIt would be ideal if we could " mobilize ' ourselves in the same way on other subjects.
Det er derfor ønskeligt, at vi alle» mobiliserer« os på samme måde angående andre spørgsmål.
EnglishAs several Members have already said, though, ideal solutions are still a long way off.
Men, og det har nogle kolleger også allerede sagt, vi er stadig langt fra optimale løsninger.
EnglishOf course, the ideal would be to have a European migration policy.
Naturligvis ville det ideelle have været en europæisk immigrationspolitik.
EnglishIf not, we will face conflicts flagrantly contradicting the ideal of unifying Europe.
Prodi desværre ikke kan være flere steder på en gang, er han ikke til stede i Parlamentet i dag.