Engelsk-dansk oversættelse af "ideology"

EN

"ideology" dansk oversættelse

volume_up
ideology {substantiv}

EN ideology
volume_up
{substantiv}

ideology
In fact, your prevailing ideology is that of the Club of Rome of the 1960s.
I realiteten er Deres dominerende ideologi Rom-klubbens ideologi fra 60 ' erne.
In other words, the Commission's ideology is not in line with Parliament's wishes.
Kommissionens ideologi er altså ikke i overensstemmelse med Parlamentets ønsker.
Parliament's amendments are the result of all-liberal ideology.
Parlamentets ændringsforslag er et resultat af den totalliberale ideologi.

Synonymer (engelsk) for "ideology":

ideology

Eksempelsætninger "ideology" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe ideology of the European Central Bank is the logic of free capital markets.
Ideologien i Den Europæiske Centralbank er logikken i det frie kapitalmarked.
EnglishUnfortunately, there is no place for this original truth in the equality ideology.
Der er desværre ikke plads til denne oprindelige sandhed i lighedsideologien.
EnglishThe innocent were slaughtered on the streets in the name of a hideous ideology.
De uskyldige mennesker blev slagtet på gaderne i en grufuld ideologis navn.
EnglishI do not have too many illusions: this discussion is heavily charged with ideology.
Jeg gør mig ikke for mange illusioner, da denne diskussion er ladet med ideologier.
EnglishThis is an example of multi-cultural ideology prevailing over reality.
Uden kommunikation vil Europa ikke kunne virkeliggøre sit civilisationsprojekt.
EnglishThe first error is the ideology of globalisation, which Mrs Auroi spoke about.
Det første fejltrin er globaliseringstanken, som fru Auroi omtalte.
EnglishParliament has always therefore been somewhat fearful of the ideology of comitology.
Parlamentet er derfor noget betænkelig ved ideologien bag komitologi.
EnglishIdeology does not allow people any freedom and leads to all kinds of slavery.
Der er gået 150 år siden dengang, og sådanne idiotiske udtalelser giver ikke længere mening.
EnglishIt is legal nonsense, it is overly complex and it is riddled with ideology.
Det er noget, vi ikke kan acceptere, og det vil vi aldrig komme til.
EnglishThe governments which, through spinelessness or ideology, support you are also responsible.
Regeringerne, som støtter Dem, af slaphed eller af ideologiske årsager, er også ansvarlige.
EnglishFor, ultimately, the equality ideology does not value women as women.
I sidste ende vurderer lighedsideologien ikke kvinder som kvinder.
EnglishThirdly, we must remove ideology from our drugs debate.
For det tredje skal vi føre vores narkotikadebat uden ideologiske overtoner.
EnglishIn other words, Europe does not need the new kind of ideology Hanna Arendt warned against in the 1950s.
F.eks. ved jeg ikke, om han har nogen planer om at tale til Parlamentet.
EnglishOne of the lessons the EU should draw from this is that free-trade ideology leads to accidents.
EU skal heraf lære, at frihandelsideologien fører til ulykker.
EnglishIn conclusion, I would ask that all Members take to their hearts the ideology and the belief behind this.
Afslutningsvis vil jeg bede om, at alle medlemmer støtter ideologien og troen bag dette.
EnglishFor I do not believe that democracy can be reduced to a vague ideology of human rights.
Jeg tror således ikke, at det demokratiske begreb lader sig reducere til en vag menneskerettighedsideologi.
EnglishWe will support this report not only for reasons of ideology, but also out of wholehearted conviction.
Vi støtter denne betænkning, ikke kun i vores grundholdning, men af vores fulde overbevisning.
EnglishOur duty is not to any old mechanism or economic ideology.
Vi er ikke forpligtet til mekanismer og økonomiske ideologier.
EnglishToday in Algeria thousands of innocent people are massacred in the name of an obscurantist Islamic ideology.
I dag bliver tusindvis af uskyldige myrdet i Algeriet i en oplysningsfjendsk ideologis navn.
EnglishThe new millennium simply represents the free trade ideology.
Millenniumrunden repræsenterer kun en frihandelsideologi.