Engelsk-dansk oversættelse af "illegal"

EN

"illegal" dansk oversættelse

DA

EN illegal
volume_up
{adjektiv}

illegal (også: contraband)
The dramatic circumstances of illegal immigration are a humanitarian disgrace.
De dramatiske omstændigheder omkring ulovlig indrejse er menneskekrænkende.
We know that illegal immigration is the result of poverty and underdevelopment.
Vi ved, at fattigdom og manglende udvikling medfører ulovlig indvandring.
The definition 'victims of action to facilitate illegal immigration ' is unclear.
Definitionen " ofre for organiseret ulovlig indvandring " er utydelig.

Eksempelsætninger "illegal" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHowever, the illegal trade in the meat of wild animals is not limited to Africa.
Principielt kan ethvert vildt dyr bruges til at forsyne et marked med bushmeat.
EnglishA lot of the debate has turned on the subject of copyright and illegal material.
Der har været megen diskussion om spørgsmålet om copyright og ulovligt materiale.
EnglishSome Member States now seem to be confusing asylum-seekers and illegal immigrants.
Visse medlemsstater synes nu at blande asylsøgere og illegale indvandrere sammen.
EnglishMr President, 'illegal work ' could also be referred to as 'underground work '.
Hr. formand, i Italien kalder man også sort arbejde for " undervandsarbejde ".
EnglishWe all know that illegal fishing takes place and that there are illegal landings.
Vi ved alle, at illegalt fiskeri finder sted, og at der landes fisk illegalt.
EnglishIt claims that this is a contribution to the campaign to halt illegal immigration.
Den foregiver således at bidrage til bekæmpelsen af den illegale indvandring.
EnglishThese people are exploited as a result of their illegal situation, and that is wrong.
Disse mennesker udnyttes som følge af deres retsløse situation, og det er forkert.
EnglishOne is the question of illegal trade, which is becoming more and more urgent.
For det første spørgsmålet om smugling, som bliver mere og mere påtrængende.
EnglishThe Greek Presidency is also making illegal immigration in Europe a priority.
Det græske formandskab har også illegal indvandring i Europa som prioritet.
EnglishIllegal immigration and the trafficking in human beings are not inevitable, however.
Den illegale indvandring og handlen med mennesker er imidlertid ikke skæbnebestemte.
EnglishIn the port of Dover alone, hundreds of illegal aliens are arrested on a daily basis.
Alene i havnen i Dover fanges der hver dag mere end 100 illegale indvandrere.
EnglishI would like to ask him if we agree on the definition of illegal immigration.
Men jeg må spørge ham, er vi overhovedet enige om definitionen af illegal indvandring?
EnglishHe implies that illegal immigration is the greatest crime that we have to combat.
Han lader som om, den illegale indvandring var den største forbrydelse, vi skal bekæmpe.
EnglishWhat consequences does the fight against the shadow economy have for illegal immigration?
Hvilke konsekvenser har bekæmpelsen af sort arbejde for den illegale indvandring?
EnglishThe primary purpose of the Internet is not to disseminate illegal and harmful material.
Internettets primære formål er ikke at udbrede ulovligt og skadeligt indhold.
EnglishIf it is illegal in written form, it should be illegal on the Internet.
Hvis noget er ulovligt i skreven form, bør det også være ulovligt på Internettet.
EnglishI particularly welcome your support in the fight against illegal and irresponsible fishing.
Især bifalder jeg, at De støtter bekæmpelsen af illegalt og ansvarsløst fiskeri.
EnglishNothing has been said about fishmeal, the ultra-peripheral regions or illegal fishing.
Der siges intet om fiskemel, de yderste randområder eller ulovligt fiskeri.
EnglishIllegal immigration is a big problem for the European Union and its Member States.
Den illegale indvandring er et stort problem for EU og medlemsstaterne.
EnglishIs there anything more difficult in human terms than illegal immigration?
Hvilke situationer er menneskelig set vanskeligere end det illegale ophold?