Engelsk-dansk oversættelse af "in vain"

EN

"in vain" dansk oversættelse

EN in vain
volume_up
{adjektiv}

in vain (også: futile, unsuccessful)
We, the legislators, must ensure that the efforts of citizens are not in vain.
Vi skal som lovgivere sikre, at borgernes bestræbelser ikke er forgæves.
However, without the stepping stone of Nice, much of that will be in vain.
Men uden Nice som et skridt på vejen vil meget af dette være forgæves.
But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
Men de dyrke mig forgæves idet de lære Lærdomme som ere Menneskers Bud.

Synonymer (engelsk) for "in vain":

in vain
English

Lignende oversættelser "in vain" på dansk

in adverbium
Danish
in præposition
Danish
vain adjektiv

Eksempelsætninger "in vain" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf no political solution is found, any military invasion could well be in vain.
Hvis der ikke opnås en politisk løsning, er alle militære erobringer nyttesløse.
EnglishAnd if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain.
Men er Kristus ikke oprejst da er vor Prædiken jo tom og eders Tro også tom.
EnglishThou sayest, (but they are but vain words,) I have counsel and strength for the war.
Du mener vel at et blot og bart Ord er det samme som Plan og Styrke i Krig?
EnglishAn horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.
til Frelse slår Stridshesten ikke til trods sin store Styrke redder den ikke.
EnglishRemember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
Hvor længe vil du skjule dig HERRE for evigt hvor længe skal din Vrede lue som Ild?
EnglishLet us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
Lader os ikke have Lyst til tom Ære så at vi udæske hverandre og bære Avind imod hverandre.
EnglishBut shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness.
Men hold dig fra den vanhellige tomme Snak; thi sådanne ville stedse gå videre i Ugudelighed
EnglishShould a wise man utter vain knowledge, and fill his belly with the east wind?
"Mon Vismand svarer med Mundsvejr og fylder sit Indre med Østenvind.
EnglishBehold, the hope of him is in vain: shall not one be cast down even at the sight of him?
Dens Nysen fremkalder strålende Lys som Morgenrødens Øjenlåg er dens Øjne.
EnglishTherefore doth Job open his mouth in vain; he multiplieth words without knowledge.
så oplader Job sin Mund med Tant uden Indsigt taler han store Ord.
EnglishBut if we are to believe the environmental movements, even this is vain hope.
Hvis vi skal tro miljøorganisationerne, er selv det et tomt håb.
EnglishFor there are many unruly and vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision:
Thi mange ere genstridige føre intetsigende Snak og dåre Sindet især de af Omskærelsen;
EnglishNow, my friends, let us not let World Poverty Day go by in vain!
Men nu kære kolleger, lad os ikke lade verdensdagen for fattigdommen gå upåagtet hen!
EnglishI am asking because Parliament has so far been asking the Council about this in vain.
Det spørger jeg også om, fordi Parlamentet hidtil har spurgt Rådet om dette uden at få noget svar.
EnglishAnd again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain.
og atter:"Herren kender de vises Tanker at de ere forfængelige.
EnglishI should like to conclude by saying that we should not let the dead die in vain.
Der er endda nogle, som endnu ikke er blevet til noget.
EnglishI have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
Jeg tager ej Sæde blandt Løgnere blandt falske kommer jeg ikke.
EnglishFor he knoweth vain men: he seeth wickedness also; will he not then consider it?
Han kender jo Løgnens Mænd Uret ser han og agter derpå
EnglishFrom which some having swerved have turned aside unto vain jangling;
hvorfra nogle ere afvegne og have vendt sig til intetsigende Snak
EnglishFavour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the LORD, she shall be praised.
Ynde er Svig og Skønhed Skin; en Kvinde som frygter HERREN skal roses.