Engelsk-dansk oversættelse af "incumbent"

EN

"incumbent" dansk oversættelse

EN incumbent
volume_up
{adjektiv}

1. "in office"

incumbent (også: serving)
The aid is primarily a windfall for incumbent regimes, and the poor majority does not benefit at all.
Denne hjælp er især næring til de siddende regimer, og det fattige flertal af befolkningen får ikke fordel heraf.
The ground for this is that it is not for governments, supervisory authorities or incumbent management to accept or frustrate a bid.
Grunden hertil er, at det ikke er regeringers, tilsynsmyndigheders eller siddende direktioners opgave at godkende eller afvise et tilbud.
What happened recently in Belarus was only a vote, which, along with the counting of the votes, was in the hands of the government of the eternal incumbent.
Det, der fandt sted for nylig i Belarus, var kun en afstemning, som sammen med stemmeoptællingen var i hænderne på den evigt siddende præsidents regering.

Synonymer (engelsk) for "incumbent":

incumbent

Eksempelsætninger "incumbent" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt was incumbent upon us to make special provisions by way of food safety as a result.
Vi var nødt til at tage særlige forholdsregler hvad angår fødevaresikkerhed.
EnglishContrary to the task incumbent on us, we are dividing Europe instead of uniting it.
I modstrid med vores opgave deler vi Europa i stedet for at samle det.
EnglishIt is incumbent upon us to press the Spanish Government on this issue.
Det påhviler os at lægge pres på den spanske regering med hensyn til dette spørgsmål.
EnglishIt is therefore incumbent on us to place this matter at the top of our agenda.
Derfor påhviler det os at sætte denne sag øverst på dagsordenen.
EnglishIn this context, it is incumbent on both Parliament and the Council to develop an alternative policy.
I så fald er det op til Parlamentet og Rådet at udarbejde en alternativ politik.
EnglishEuropean Union Treaties make it incumbent on us to protect fundamental rights.
Traktaterne om oprettelse af Den Europæiske Union pålægger os at beskytte grundlæggende rettigheder.
EnglishIt is incumbent upon all of us to work for human rights.
Vi skal selvfølgelig alle tage et ansvar for at sikre menneskerettighederne.
EnglishIt is incumbent on the leaders of the Albanian political parties to purge their ranks of such people.
Endvidere bør vi klart tilkendegive vores uforbeholdne støtte til UNMIK.
EnglishIt is incumbent upon us to open their eyes to the conditions there, which are not those of a paradise.
Vi er forpligtet til at informere dem om, at der ikke hersker paradisiske tilstande her.
EnglishIt is incumbent upon us to take these matters up with the Malaysian authorities and make them understand.
Det må vi naturligvis tage op og forsøge at få de malaysiske myndigheder til at forstå.
EnglishGenerosity is incumbent upon the Commission, not the rapporteur.
Gavmildheden bør ligge hos Kommissionen og ikke hos ordføreren!
EnglishIt is incumbent on the Commission and all the 15 governments of the Union also to reflect upon this result.
Det påhviler også Kommissionen og alle 15 regeringer at reflektere over dette resultat.
EnglishIt was therefore incumbent upon us to make that gesture today.
Bistanden i landet bør overvåges og kontrollers effektivt, så denne uheldige tendens kan vendes.
EnglishIt is therefore incumbent on us to face this crisis squarely.
Derfor er vi forpligtede til ikke afværge denne krise på skrømt.
EnglishI believe it is incumbent upon us to do all we can to speed up the process of enlargement.
Jeg mener, at det påhviler os, at gøre alt, hvad vi kan, for at sætte tempoet op for udvidelsesprocessen.
EnglishIt is perhaps incumbent on us Europeans to generate the energy required.
Måske skal vi europæere skabe den fornødne energi.
EnglishThat is the task that is incumbent on local public transport.
Det er den opgave, som den offentlige nærtrafik skal løse.
EnglishBut it is incumbent upon us to state clearly that this conflict needs to be resolved, not exacerbated.
Men det er op til os klart at sige, at det gælder om at løse denne konflikt, ikke om at optrappe den.
EnglishIt is incumbent upon the Commission to give them as much help as possible, particularly through technical assistance.
Kommissionens opgave består i at hjælpe mest muligt, ikke mindst gennem teknisk bistand.
EnglishBut it is also incumbent on our States to protect these women and children and anyone harmed by society.
Men det tilkommer også vores stater at beskytte kvinder, børn og alle mennesker, som samfundet har bragt i ulykke.