Engelsk-dansk oversættelse af "initial thoughts"

EN

"initial thoughts" dansk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "initial thoughts" i kontekst.

Lignende oversættelser "initial thoughts" på dansk

initial substantiv
initial adjektiv
thought substantiv

Eksempelsætninger "initial thoughts" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI have submitted a more detailed question on this matter but would be interested in hearing the Commissioner's initial thoughts on the issue.
Jeg har stillet et mere detaljeret spørgsmål om dette, men vil gerne høre kommissærens umiddelbare tanker om denne sag.
EnglishI understand that perhaps he is unable to announce specific measures today, but I would appreciate his initial thoughts on the matter.
Jeg forstår godt, at han måske ikke i dag kan bekendtgøre specifikke foranstaltninger, men jeg ville gerne høre hans første tanker.
EnglishInitial thoughts will be developed in preparation for a summit of heads of State and Governments due in the first half of 1998.
Europa-Parlamentets rolle som lovgiver, som det fremover deler ligeligt med Rådet, er blevet betydeligt styrket ved forenklingen og udvidelsen af proceduren med fælles beslutningstagning.
EnglishThese are a few initial thoughts on how we might succeed in devising a rapid legislative process which is controllable and efficient within the current Treaty regulations.
Det er nogle første idéer til, hvordan vi kunne få en hurtig lovgivningsprocedure, som er kontrollabel og effektiv inden for traktatens nuværende bestemmelser.

Andre ord i vores ordbog

English
  • initial thoughts

Flere oversættelser i bab.las dansk-engelske ordbog.