Engelsk-dansk oversættelse af "inside"

EN

"inside" dansk oversættelse

DA
DA
DA
volume_up
insider {substantiv}
DA
EN

inside {adverbium}

volume_up
inside (også: in, indoors)
Police efficiency is not just to do with grabbing guys and putting them inside.
Politiets effektivitet drejer sig ikke kun om at få fat i folk og bure dem inde.
However, prices are being undermined from outside as well as inside the Community.
Men kurserne torpederes udefra såvel som inde fra Fællesskabet.
Når jeg er inde, så lad mig dog komme ud!
Også indenfor er der kun få kontrolforanstaltninger.
It goes without saying that the Commission lays great store by the respect of human rights, both inside and outside the Union.
Det er indlysende, at Kommissionen tillægger overholdelsen af menneskerettighederne såvel uden for EU som indenfor stor betydning.
Mr President, to many observers, what happened outside the Göteborg Summit appeared to be of greater importance than what took place inside.
Hr. formand, for mange iagttagere har det under topmødet i Göteborg været mere vigtigt, hvad der foregik udenfor, end hvad der foregik indenfor.
inside
It is true, however, that once you have started to open the boxes or the Russian dolls, and you notice that there is something inside, it will then be difficult to stop yourself.
Men sandheden er, at når man er begyndt at åbne æskerne eller de russiske dukker, og man finder ud af, at der er noget indeni, så bliver det svært at stoppe.

Eksempelsætninger "inside" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishPolice efficiency is not just to do with grabbing guys and putting them inside.
Politiets effektivitet drejer sig ikke kun om at få fat i folk og bure dem inde.
EnglishIn fact we had 29 European NGOs delivering humanitarian aid inside Afghanistan.
Faktisk var der 29 europæiske ngo ' er, der ydede humanitær hjælp i Afghanistan.
EnglishThis report clearly demonstrates that conflict can be avoided inside companies.
Det fremgår klart af betænkningen, at vi kan undgå konflikter i virksomhederne.
EnglishIt is proposed that all unreformed terrorists will be released inside 24 months.
Det foreslås, at alle ikke-omvendte terrorister skal løslades inden for 24 måneder.
EnglishI said that the Commission proposal distorts competition also inside the EU.
Jeg sagde, at kommissionsforslaget også fordrejer den interne konkurrence i EU.
EnglishWe should condemn these sort of acts outside the European Union as well as inside.
Vi bør fordømme denne type handlinger både uden for og inden for Den Europæiske Union.
EnglishIt is not a good thing if ports inside Europe are given unequal treatment.
Det er imidlertid ikke godt, hvis havnene inden for Europa får en ulige behandling.
EnglishBecause these Europeans conceived the European federation inside Fascist prisons.
Fordi disse europæere fik idéen til den europæiske føderation i de fascistiske fængsler.
EnglishThey have been fully debated inside all the political groups and different committees.
De er blevet grundigt diskuteret i alle de politiske grupper og forskellige udvalg.
EnglishSurely it is desirable that the Union avoids putting itself inside such a straitjacket.
Det er da ønskeligt, at Unionen undgår at anbringe sig selv i en sådan spændetrøje.
EnglishAs an inside observer, I have to say that I am somewhat concerned about this point.
Jeg er som observatør, som insider under regeringskonferencen, bekymret på dette punkt.
EnglishThis work is now proceeding inside the Commission and is led by the Secretary-General.
Dette arbejde skrider nu frem i Kommissionen og ledes af generalsekretæren.
EnglishThis is also the prevailing view in the discussions that are taking place inside the EU.
Det er også den fremherskende holdning i de drøftelser, der finder sted i EU.
EnglishThis should be a basic criterion for any cooperation inside and outside the EU.
Dette bør være de grundlæggende kriterier for ethvert samarbejde inden for og uden for EU.
EnglishCan this House close the door on the democratic future of the Basque country inside Europe?
Kan Parlamentet lukke døren for den demokratiske fremtid i Baskerlandet i Europa?
EnglishWe know that audiovisual programming is not easy inside the European Union.
Vi ved, at audiovisuel programmering ikke er let i Den Europæiske Union.
EnglishWe have seen the horrors of people dying inside container trucks in ports around Europe.
Der skal være balance mellem rettighederne for den enkelte og rettighederne for alle.
EnglishI would like to come back to your idea that awareness needs to develop inside our heads.
Jeg vender gerne tilbage til Deres advarsel, bevidstheden i folks hoveder skal ændres.
EnglishThe ruling is that these kinds of displays should not take place inside the Chamber.
Afgørelsen er, at sådanne demonstrationer ikke bør finde sted i salen.
EnglishA million people were killed because of Saddam's assault and predatory efforts inside Iran.
En million mennesker blev dræbt på grund af Saddams angreb og hærgen i Iran.

"inside game" dansk oversættelse

inside game
Danish
  • inde spil
  • inde i spillet
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.