EN

intellectual {adjektiv}

volume_up
intellectual (også: cerebral)
The issue of agreements on intellectual property rights is very important.
Et væsentligt spørgsmål er spørgsmålet om aftalerne om intellektuel ejendomsret.
Here the question of intellectual property and patenting creates great difficulties.
Spørgsmålet om intellektuel ejendomsret og patentering giver her store problemer.
Angelism in the face of eradication is synonymous with intellectual perversity.
Over for den totale udslettelse er det et udtryk for intellektuel perversion.

Eksempelsætninger "intellectual" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishEurope needs to boost the mobility of its intellectual and material resources.
Europa må fremme mobiliteten for sine intellektuelle og materielle ressourcer.
EnglishThis also includes areas such as invitations to tender and intellectual property.
Hertil hører også områder som offentlige licitationer og åndelig ejendomsret.
EnglishThat was, and is, the intellectual challenge of creative contact with customers.
Det var og er en intellektuel udfordring for den kreative kraft og kunderne.
EnglishAngelism in the face of eradication is synonymous with intellectual perversity.
Over for den totale udslettelse er det et udtryk for intellektuel perversion.
EnglishThe intellectual elite, says the President of the Commission, must not leave.
Kommissionsformanden siger, at den intellektuelle elite ikke må forlade Europa.
EnglishSome say that intellectual property is the oil of the twenty-first century.
Nogle mener, at den intellektuelle ejendomsret er det 21. århundredes brændstof.
EnglishHere the question of intellectual property and patenting creates great difficulties.
Spørgsmålet om intellektuel ejendomsret og patentering giver her store problemer.
EnglishThe issue of agreements on intellectual property rights is very important.
Et væsentligt spørgsmål er spørgsmålet om aftalerne om intellektuel ejendomsret.
EnglishThe question is concerned with intellectual property rights and access to medicines.
Spørgsmålet omhandler den intellektuelle ejendomsret og adgangen til medicin.
EnglishAnd it will be new to create intellectual capital, as the current jargon has it.
Det nye vil være at skabe intellectual capital - som det kaldes i dag med dette modeord.
EnglishThe western intellectual tradition often forgets that there were two Romes.
Den vestlige intellektuelle tradition glemmer ofte, at der var to slags Rom.
EnglishThe absence of harmonized rules governing intellectual property is not unique to Europe.
Det er ikke kun i Europa, at der endnu ikke findes nogen harmoniserede ordninger.
EnglishThere are a few sensitive issues, one of which is intellectual property rights.
Der er en række følsomme punkter, bl.a. den intellektuelle ejendomsret.
EnglishThis was the basis of Europe's intellectual and political transformation.
Det var grundlaget for de intellektuelle, de politiske forandringer i Europa!
EnglishAs far as intellectual property is concerned, China is not a member of the WTO.
For så vidt angår intellektuel ejendomsret, er Kina ikke medlem af WTO.
EnglishA clear distinction between technical and intellectual inventions is required.
Den klare afgrænsning mellem tekniske og intellektuelt-åndelige opfindelser er nødvendig.
EnglishExamining your report was a pleasure both for political and intellectual reasons.
Det var både en politisk og en intellektuel fornøjelse at sætte sig ind i Deres betænkning.
EnglishIt is also important that we do not forget the intellectual property rights of companies.
Det er også vigtigt, at vi ikke glemmer virksomhedernes intellektuelle ejendomsret.
EnglishThe directive should apply to infringements of all intellectual property rights.
Direktivet bør finde anvendelse på alle overtrædelser af intellektuelle ejendomsrettigheder.
EnglishEffective cross-border protection of intellectual property offers many benefits.
Beskyttelse af ophavsretten hen over grænserne giver store fordele.

"intellectual growth" dansk oversættelse

intellectual growth
Danish
  • intellektuel vækst
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"intellectually gifted" dansk oversættelse

intellectually gifted
Danish
  • intellektuelt begavede
  • intellektuelt begavet
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "intellectual":

intellectual
anti-intellectual