Engelsk-dansk oversættelse af "issues"

EN

"issues" dansk oversættelse

volume_up
issue {substantiv}

EN issues
volume_up
{flertal}

issues (også: problems)
They are very sensitive to their own issues and not so sensitive to those of women.
Disse er meget lydhøre over for deres egen problematik og ikke særlig lydhøre over for kvinders problematik.
We dishonour the name of Christ if we deal with these issues in this way.
Vi bringer navnet Kristus i vanry, hvis vi behandler denne problematik på en sådan måde.
This really does raise some very serious issues.
Dette er virkelig en meget alvorlig problematik.

trending_flat
"problems"

issues (også: problems)
There are indeed scientific issues on the one hand and issues of democracy on the other.
Der er dels videnskabelige problemer, dels de demokratiske.
Issues with your search settings are likely caused by problems with your browser cookies.
Problemer med dine søgeindstillinger skyldes sandsynligvis problemer med din browsers cookies.
It is a matter of consulting the experts on these very technical and sensitive issues.
Der er tale om at høre standen om disse meget tekniske og ømtålelige problemer.

Eksempelsætninger "issues" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI will not go through them individually, but will concentrate on the key issues.
Jeg vil ikke gennemgå dem et for et, men vil koncentrere mig om hovedpunkterne.
EnglishThere are two main issues with which we in this House will have to get to grips.
Det første, som allerede har været nævnt, er processen med at ændre forfatningen.
EnglishIt is my opinion that it is important to look at environmental issues as a whole.
Jeg mener, at det er vigtigt at anskue miljøspørgsmålene i et helhedsperspektiv.
EnglishIn the second half of this year it will not be any easier to resolve the issues.
I anden halvdel af dette år vil det ikke være lettere at få løst disse spørgsmål.
EnglishOne can also think of horizontal issues for instance regarding the environment.
Man kan også forestille sig horisontale spørgsmål f.eks. i relation til miljøet.
EnglishThe issues that I really want to raise concern the implementation of the budget.
De spørgsmål, jeg virkelig ønsker at rejse, vedrører gennemførelsen af budgettet.
EnglishThat is the established jurisprudence on those issues and remains the situation.
Ansøgningen behandles i øjeblikket af Kommissionen i henhold til forordningen.
EnglishI would therefore ask you not to climb down on the outstanding key policy issues.
Derfor beder jeg Dem om ikke at knibe udenom ved uløste principielle spørgsmål.
EnglishWe will work closely with Parliament, as well as the Council, on these issues.
Vi ønsker et nært samarbejde med Parlamentet såvel som Rådet om disse spørgsmål.
EnglishThe international community has to consider now the long-term development issues.
Det internationale samfund skal nu overveje de langsigtede udviklingsspørgsmål.
EnglishMr President, I shall try to respond to a number of issues as quickly as I can.
Hr. formand, jeg vil forsøge at kommentere en række indlæg så hurtigt som muligt.
EnglishWe have long since passed that stage when we are talking about security issues.
Vi har for længe siden passeret det stadium, når vi taler om sikkerhedsspørgsmål.
EnglishAll these issues concern us particularly as Members of this European Parliament.
Alle disse spørgsmål vedkommer os især som medlemmer i dette Europæiske Parlament.
EnglishI also want to stress the major role played by this House in all these issues.
Om alle disse emner kan jeg sige, at Parlamentet også har spillet en stor rolle.
EnglishThere are now two major environmental issues left to tackle at European level.
Så er der to store miljøproblemer tilbage, som skal behandles på europæisk plan.
EnglishIt affects people and it reaches them at different times and on different issues.
Den rammer folk og når dem på forskellige tidspunkter og i forskellige spørgsmål.
EnglishI am certain that all these issues will be resolved in the medium or long term.
Jeg er overbevist om, at alle disse spørgsmål på længere og langt sigt kan løses.
EnglishEnvironmental issues will also attract greater priority in the TACIS programme.
De miljømæssige spørgsmål vil også blive prioriteret højere i TACIS-programmet.
EnglishThere is a clear signpost here as to how we can move forward on these issues.
Det er her et tydeligt fingerpeg om, hvordan vi kan komme videre på dette punkt.
EnglishWe are spending far too much time here thinking about transitory issues of roaming.
Vi bruger alt for meget tid på at tænke over midlertidige spørgsmål som roaming.