Engelsk-dansk oversættelse af "land"

EN

"land" dansk oversættelse

volume_up
land {substantiv}
DA

"land" engelsk oversættelse

EN

EN land
volume_up
{substantiv}

land (også: country, countryside)
And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan.
Men Jakob blev boende i sin Faders Udlændigheds Land i Kana'ans Land
And in all the land of your possession ye shall grant a redemption for the land.
overalt i det Land I får i Eje skal I sørge for at Jorden kan indløses.
And when he had destroyed seven nations in the land of Chanaan, he divided their land to them by lot.
Og han udryddede syv Folk i Kanåns Land og fordelte disses Land iblandt dem
land (også: soil, earth)
The second reform involving land ownership has constantly been refused.
Den anden reform, som konstant udskydes, gælder ejendomsretten til jord.
One hectare of land in the Netherlands costs 30 times as much as Polish agricultural land.
En hektar jord i Holland koster 30 gange så meget som polsk landbrugsjord.
It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out.
Det er ikke tjenligt hverken til Jord eller til Gødning; man kaster det ud.
land (også: acre, patch)
And all they of the land came to a wood; and there was honey upon the ground.
Der fandtes nogle Bikager på Marken
If mad cows should be removed from pasture land, mad speed merchants should be removed from the roads.
Hvis det er nødvendigt at fjerne gale køer fra markerne, så bør vi også fjerne de gale overhalere.
And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre: the same is Hebron in the land of Canaan.
Derefter jordede Abraham sin Hustru Sara i Klippehulen på Makpelas Mark over for Mamre det er Hebron i Kana'ans Land.

Eksempelsætninger "land" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishNow from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.
Men fra den sjette Time blev der Mørke over hele Landet indtil den niende Time.
EnglishHow can destruction of the Land Registry contribute to the defeat of terrorism?
Hvordan kan ødelæggelsen af tinglysningskontoret medvirke til at bekæmpe terrorisme?
EnglishThe fact is the land crisis, at the centre of which lies the competition for land.
Kendsgerningen er den territoriale krise, der skyldes konkurrence mellem områderne.
EnglishHaving land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet.
som ejede en Jordlod solgte den og bragte Pengene og lagde dem for Apostlenes Fødder.
EnglishHe causeth it to come, whether for correction, or for his land, or for mercy.
hvad enten han slynger det ud som Svøbe eller han sender det for at velsigne.
EnglishGeographically, Moldova is a narrow strip of land between Ukraine and Romania.
Geografisk er Republikken Moldova en smal stribe mellem Ukraine og Rumænien.
EnglishIt is a question of recognising the land rights of local and indigenous populations.
Spørgsmålet står stadig åbent, om det er nok, eller om vi kan gøre endnu mere.
EnglishIn almost a quarter of agricultural land, they are even well above the limit value.
På knap en fjerdedel af arealet ligger indholdet endda tydeligt over grænseværdien.
EnglishAnd Abner sent messengers to David on his behalf, saying, Whose is the land?!
Så sendte Abner Sendebud til David i Hebron og lod sige: "Slut Pagt med mig!
EnglishAnd Abram passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh.
Derpå drog Abram gennem Landet til Sikems hellige Sted til Sandsigerens Træ.
EnglishAnd the LORD spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land.
men jeg vil bringe dig Ofre med Lovsangs Toner og indfri de Løfter jeg gav.
EnglishThe aim is to avoid a major disturbance of production patterns and land values.
Formålet er at hindre omfattende forstyrrelser i produktionsmønsteret og jordens værdi.
EnglishThose toxins find their way into the scarce water sources or pollutes arid land.
Denne gift ender i det sparsomme vand eller forurener udtørrede arealer.
EnglishAnd when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land.
Og da det var blevet silde var Skibet midt på Søen og han alene på Landjorden.
EnglishThus did your fathers, when I sent them from Kadeshbarnea to see the land.
Det gjorde eders Fædre da jeg fra Kadesj Barnea sendte dem hen for at se på Landet;
EnglishAnd ye shall take one prince of every tribe, to divide the land by inheritance.
desuden skal I udtage een Øverste af hver Stamme til at udskifte Landet.
EnglishHer husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land.
Hendes Husbond er kendt i Portene når han sidder blandt Landets Ældste.
EnglishInflation is a weighted mean, in accordance with the size of each land.
Inflationen er et vejet gennemsnit i forhold til den enkelte delstats betydning.
EnglishHowever, I will make sure that we have a go then and see how the land lies.
Men jeg skal sørge for, at vi til den tid prøver at se, hvordan det virker.
EnglishWe must, once and for all, reduce land use and re-use brownfield sites.
Vi skal endelig reducere arealforbruget og igen udnytte industrielle brakarealer.