Engelsk-dansk oversættelse af "to live"

EN

"to live" dansk oversættelse

DA
DA
DA

"live" engelsk oversættelse

EN

to live [lived|lived] {verbum}

volume_up
Today Commissioner Verheugen said that to live in Europe is to live with compromises.
I dag sagde kommissær Verheugen, at det at leve i Europa er at leve med kompromiser.
So long live globalisation, but long live globalisation in both directions!
Derfor: Leve globaliseringen, men leve globaliseringen i to retninger!
We want to live in peace, but we also want to live in freedom.
Vi ønsker at leve i fred, men vi ønsker også at leve i frihed.
It must be possible to live in these areas before the refugees can return.
Det skal være muligt at bo i dette område, før flygtningene kan vende tilbage.
With winter approaching, it is no longer possible to live in such conditions.
At bo under disse forhold er ikke muligt, når det bliver vinter.
Oh how wonderful it must be to live in China, in Cuba or in North Korea!
Åh, hvor må det dog være dejligt at bo i Kina, på Cuba eller i Nordkorea!
to live (også: to stay)
It is great to live in semi-darkness and not always in the sunshine, in artificial light.
Det er dejligt at opholde sig i skumringslys, ikke altid i solskin og kunstigt lys.
The policy of emergency vaccination must be part of a strategy which allows animals to live.
Nødvaccinationen bør være en del af en strategi, der vil gøre det muligt for dyrene at overleve.
Many farmers will have to work in other sectors in order to earn a living.
Mange landmænd bliver nødt til at arbejde i andre sektorer for at overleve økonomisk.
Men ikke nok til at overleve.
DA

live {adverbium}

volume_up
live (også: sammen)

Eksempelsætninger "to live" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishNow everyone must be afforded the chance to live in accordance with those values.
Nu skal alle så have en chance for at leve i overensstemmelse med disse værdier.
EnglishEuropean Citizens rightly expect Europe to be a fair and safe place to live in.
Borgerne i EU forventer med rette, at EU er et retfærdigt og sikkert sted at bo.
EnglishAnd he said, Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live.
Og han sagde: "Du kan ikke skue mit Åsyn thi intet Menneske kan se mig og leve.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
Mange tusind mennesker lever og sover et stenkast fra start- og landingsbaner.
EnglishWe live in an imperfect world, and the use of thresholds reflects the reality.
Vi lever i en ufuldkommen verden, og brugen af tærskler afspejler virkeligheden.
EnglishWe welcome initiatives which considerably restrict the transport of live cattle.
Vi hilser initiativer om stærk begrænsning af transport af levende kvæg velkommen.
EnglishIn the information society in which we now live, propaganda is counter-productive.
I det informationssamfund, vi nu lever i, virker propaganda stik imod hensigten.
EnglishHowever, we cannot compel anyone to live in an undemocratic violent dictatorship.
Men vi kan ikke tvinge nogen til at leve i et udemokratisk, voldeligt diktatur.
EnglishIt is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him:
Den Tale er troværdig; thi dersom vi ere døde med ham skulle vi også leve med ham;
EnglishMigration is undoubtedly a phenomenon of the globalised world in which we live.
Indvandring er uden tvivl en side af den globaliserede verden, som vi lever i.
EnglishFocus must be on the restriction of live animals and then also on animal products.
Vi skal fokusere på at lægge restriktioner på levende dyr og animalske produkter.
EnglishIn Africa, 20 % of the population live in countries affected by armed conflict.
I Afrika lever 20 % af befolkningen i lande, der er berørt af væbnet konflikt.
EnglishWe obviously want to oppose the transport of live animals as much as possible.
Vi ønsker naturligvis at modvirke transport af levende dyr så meget som muligt.
EnglishMore than ever the European Union has to live up to the commitments it has made.
Den Europæiske Union skal mere end nogensinde leve op til sine forpligtelser.
EnglishWe do not want to live under a dictatorship, even one headed by technocrats.
Vi ønsker ikke at leve under et dikatur, heller ikke under et teknokratdiktatur.
EnglishI therefore believe that it will be very difficult for them to live together.
Derfor er jeg af den opfattelse, at det bliver meget vanskeligt at leve sammen.
EnglishMr President, 11 September showed us that the world we live in is very insecure.
Hr. formand, den 11. september viste, at vi lever i en meget usikker verden.
EnglishThe reason we cannot prevent it is because of the economic system we live under.
Grunden til, at vi ikke kan forhindre det, er det økonomiske system, vi lever under.
EnglishThe era we live in is not an era of globalisation; it is an era of imperialism.
Den tid, vi lever i, er ikke globaliseringens tid, det er imperialismens tid.
EnglishThe export refund on live animals fits in with Union policy incredibly badly.
Eksportrestitutioner for levende dyr passer meget dårligt til unionens politik.

"live-in girlfriend" dansk oversættelse

live-in girlfriend
Danish
  • live-in kæreste
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"liver glycogen" dansk oversættelse

liver glycogen
Danish
  • lever glykogen
  • leverglykogen
Mere chevron_right

"livestock grazing" dansk oversættelse

livestock grazing
Danish
  • Græsning af husdyr
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "living":

living
living space
English