Engelsk-dansk oversættelse af "makeup"

EN

"makeup" dansk oversættelse

volume_up
makeup {substantiv}
DA

"makeup" engelsk oversættelse

EN

EN makeup
volume_up
{substantiv}

makeup
volume_up
makeup {k.ent}
We must distinguish between makeup and cosmetics that have a medicinal purpose.
Vi skal skelne mellem makeup og kosmetiske midler med et medicinsk formål.
There would have been no further progress on the production of new items, not just in the makeup field, but in areas such as medicated shampoos and dental hygiene.
Der ville ikke være sket yderligere fremskridt i forbindelse med produktionen af nye emner, ikke blot på makeup-området, men også på områder som shampoo med aktive stoffer og mundhygiejne.
makeup
volume_up
sminke {k.ent}
Let us say there has been an attempt to put technical make-up on the political face.
Man kan i hvert tilfælde sige, at teknikken er blevet brugt til at sminke politikken.

Synonymer (engelsk) for "makeup":

makeup

Eksempelsætninger "makeup" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWhat was at issue was not the Austrian Government's conduct, but its political make-up.
Jeg sagde i en tidligere debat, at i dag er vi alle østrigere i EU.
EnglishYou will notice in the White Paper that we have not been specific about the makeup of that board.
De vil bemærke, at vi i hvidbogen ikke siger noget specifikt om bestyrelsens sammensætning.
EnglishICBAN – one of the longest established funding bodies has through its make-up become unbalanced.
ICBAN - en af de ældste finansieringsorganer er kommet ud af balance ved den seneste ændring.
EnglishHere, I am afraid to say that I am in no doubt: they prefer make-up, for that makes them look younger.
Og her er jeg ikke i tvivl om, at de desværre foretrækker makeuppen for at se yngre ud.
EnglishThis applies particularly to Latvia, given the complicated ethnic make-up of its population.
Det gælder især for Letland på grund af den komplicerede etniske befolkningssammensætning i dette land.
EnglishHowever, the exact make-up must be dealt with in Laeken.
Præcist hvordan det skal udformes, skal imidlertid løses i Laeken.
EnglishHowever, one can question whether a government of a different make-up would have managed to make the same progress.
Spørgsmålet er, om en regering af en anden sammensætning kunne have gjort samme fremskridt.
EnglishIt is high time the make-up of the UNCHR, as well as its voting procedures, were subjected to a thorough overhaul.
Det er kun rimeligt, at Parlamentet ikke tier stille, hvad angår f.eks. forholdene i Tjetjenien.
EnglishThis will have major consequences for the European welfare states and for the make-up of the labour market.
Det vil få store konsekvenser for de europæiske velfærdsstater og for sammensætningen på arbejdsmarkedet.
EnglishWe could not have a clearer reflection of this than the make-up of the Convention on the future of Europe.
Vi kunne ikke få et mere klart billede heraf end gennem udarbejdelsen af Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid.
EnglishI am sure you remember vividly the lobby and the debate on flower pots, CD cases, mascara containers and make-up pots.
De husker sikkert lobbyen og diskussionen om blomsterpotter, cd-kassetter, mascarahylstre og makeupdåser.
EnglishIn the future we will need to analyse the make-up of the institution and examine the functions of Commission officials.
Fremover er det nødvendigt grundigt at klarlægge bestanddelene i suppedasen og ligeledes se på embedsmændenes arbejde.
EnglishEven when there is a change of Parliament, a change of Commission, a change of make-up of the Council, things carry on in the same way.
Selv når der kommer et nyt Parlament, en ny Kommission, en ny sammensætning af Rådet, fortsætter det som hidtil.
EnglishI am assuming here that the political make-up will also change in the years ahead so that Bonn too will have a red-green government.
Jeg hentyder til, at magtbalancen til næste år forhåbentlig også ændres ved, at der kommer en rød-grøn regering i Bonn.
EnglishThere are more similarities in the genetic make-up between so-called 'races ' than between individuals within such 'races '.
Der er større ligheder i den genetiske sammensætning mellem såkaldte» racer« end mellem enkeltpersoner inden for sådanne» racer«.
EnglishThis is a new type of illiteracy, a new kind of basic poverty which is currently becoming part of the social make-up of Europe.
Det drejer sig om en ny analfabetisme, om en ny dyb fattigdom, som i øjeblikket begynder at sætte sit præg på det europæiske samfund.
EnglishIt is after all a democratic right that the bodies taking decisions which affect society should reflect the make-up of that society.
Det er trods alt en demokratisk ret, at samfundet ser sig afspejlet i de beslutningstagende organer, som har forbindelse til det.
EnglishParts of the human genetic make-up have, quite intolerably, been declared to be, and commercialised as, the invention and the property of third parties.
Det er utåleligt, at menneskedele er blevet til opfindelser og erklæret for tredjemands ejendom og kommercialiseret.
EnglishWe are happy with the planned make-up of the Convention, except that I should like to add that it is important to strike a political balance.
Vi er tilfredse med den planlagte sammensætning af konventet, idet jeg dog bemærker, at der skal være tale om en politisk balance.
EnglishThe proposed arrangements for the make-up of the Commission do not reconcile the need for representativeness and the need for efficiency.
Den løsning, som man har fundet frem til med hensyn til Kommissionens sammensætning, opfylder ikke kravene om repræsentativitet og effektivitet.