Engelsk-dansk oversættelse af "master"

EN

"master" dansk oversættelse

volume_up
master {substantiv}

EN master
volume_up
{substantiv}

1. generel

master
But Rabshakeh said, Hath my master sent me to thy master and to thee to speak these words?
Men Rabsjake svarede dem: "Er det til din Herre og dig min Herre har sendt mig med disse Ord?
It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord.
Det er Disciplen nok at han bliver som sin Mester og Tjeneren som sin Herre.
But Rabshakeh said unto them, Hath my master sent me to thy master, and to thee, to speak these words?
Men Habsjake svarede dem: "Er det til din Herre og dig min Herre har sendt mig med disse Ord?
master (også: champion, champ)
The disciple is not above his master: but every one that is perfect shall be as his master.
En Discipel er ikke over sin Mester; men enhver som er fuldt færdig skal være som sin Mester.
It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord.
Det er Disciplen nok at han bliver som sin Mester og Tjeneren som sin Herre.
The disciple is not above his master, nor the servant above his lord.
En Discipel er ikke over sin Mester ej heller en Tjener over sin Herre.

2. "original copy"

master

3. uddannelse: "master's degree"

master

Eksempelsætninger "master" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishEurope urgently needs a new master plan with projects focused on the citizen.
Europa har hårdt brug for en ny masterplan med projekter, der er tæt på borgerne.
EnglishThey must prevent the Committee from echoing " his master's voice ' too much.
De skal modvirke, at Udvalget ikke for meget bliver et ekko af his master ' s voice.
EnglishAnd as Jehu entered in at the gate, she said, Had Zimri peace, who slew his master?
og da Jehu kørte ind igennem Porten råbte hun: "Kommer du med Fred Zimri Kongemorder?
EnglishNeither be ye called masters: for one is your Master, even Christ.
Ej heller skulle I lade eder kalde Vejledere; thi een er eders Vejleder Kristus.
EnglishWe are a parliament that is master of its own timetable, unlike some national parliaments.
Vi er et Parlament med egen tidsplan i modsætning til en række nationale parlamenter.
EnglishThen Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I?
Men Judas som forrådte ham svarede og sagde: "Det er dog vel ikke mig Rabbi?
EnglishFor the Ring yearns above all else...... to return to the hand of its master.
Og Ringen længes efter...... at vende tilbage til sin herres hånd.
EnglishWe did not get as far as how ports should be included in the master plan.
Vi nåede ikke frem til, hvordan havne skulle indgå i masterplanen.
EnglishAnd forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him!
Og han trådte straks hen til Jesus og sagde: "Hil være dig Rabbi!
EnglishMoreover, the master's treatment does not exactly inspire people to work in shipping.
I øvrigt opmuntrer behandlingen af kaptajnen ikke rigtig folk til at arbejde inden for skibsfarten.
EnglishMr President, who would say ‘ no ’ to being master in their own house?
Hvordan kunne EU i betragtning af denne situation nogensinde indgå en associeringsaftale med Beirut?
EnglishThose who master the language of software often do not understand the language of its content.
De, der behersker programsproget, forstår ofte ikke indholdet.
EnglishWe have only partly implemented this master document, the Partnership and Cooperation Agreement.
Vi har kun delvist implementeret det referencedokument, som partnerskabs- og samarbejdsaftalen er.
EnglishIf I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another's feet.
Når da jeg Herren og Mesteren har toet eders Fødder så ere også I skyldige at to hverandres Fødder.
EnglishAnd as soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith, Master, master; and kissed him!
Og da han kom trådte han straks hen til ham og siger: "Rabbi!
EnglishThat is something the old EU Member States have yet to master.
Dette er endnu ikke lykkedes for de gamle EU-medlemsstater.
EnglishIf they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household?
Have de kaldt Husbonden Beelzebul hvor meget mere da hans Husfolk?
EnglishWe face a huge challenge if we want to master all that.
Vi står over for en stor udfordring, hvis vi vil klare det hele.
EnglishBut the ECB is the only master on board when it comes to monetary policy.
Men ECB er enehersker på det monetære område.
EnglishIn the mean while his disciples prayed him, saying, Master, eat!
Imidlertid bade Disciplene ham og sagde: "Rabbi spis!