Engelsk-dansk oversættelse af "matter"

EN

"matter" dansk oversættelse

volume_up
matter {substantiv}
volume_up
polluted matter {substantiv} [eksempel]
EN

matter {substantiv}

volume_up
1. generel
Disqualifications should remain a matter for intergovernmental cooperation.
Diskvalificeringen bør forblive et mellemstatsligt anliggende.
Sustainability is not just a matter of governance or of individuals, it is a matter for business.
Bæredygtighed er ikke kun et anliggende for ledelse eller individer, det er et anliggende for virksomheden.
However, I thought that the European Council was a matter for the Presidency.
Jeg troede tværtimod, at EU-topmødet var formandskabets anliggende.
matter (også: affair)
Disqualifications should remain a matter for intergovernmental cooperation.
Diskvalificeringen bør forblive et mellemstatsligt anliggende.
Sustainability is not just a matter of governance or of individuals, it is a matter for business.
Bæredygtighed er ikke kun et anliggende for ledelse eller individer, det er et anliggende for virksomheden.
However, I thought that the European Council was a matter for the Presidency.
Jeg troede tværtimod, at EU-topmødet var formandskabets anliggende.
Neither is this an urgent matter, because the incidents date back to 1994-1995.
Det vedrører heller ikke en hastesag, for det omfatter tilfælde fra perioden 1994-1995.
The United States is gradually losing its role as arbitrator in this matter.
I dette tilfælde er USA lidt efter lidt ved at miste sin rolle som mægler.
In certain cases, it has been a matter of discrimination pure and simple.
I visse tilfælde har der været tale om ren diskriminering.
matter (også: affair)
I therefore call on the Commission to intervene in this matter.
Jeg anmoder derfor Kommissionen om at tage affære.
I expect the presidency to take firm action in this matter.
Jeg forventer, at Præsidiet tager affære i denne sag.
In addition to this, we must finally obtain world-wide figures for this sinister matter.
Og vi må gøre global status over denne dystre affære.
matter (også: pus)
Given the difficult and highly technical subject matter and the scope of the regulatory provisions of the Water Framework Directive, this is hardly surprising really.
Det kommer i og for sig ikke som nogen overraskelse i betragtning af den vanskelige og meget tekniske materie og af omfanget af vandrammedirektivets regler.
matter (også: charge, type)
Apparently, it is only a technical matter, with perhaps some rather more exciting elements such as reduced rates for records and CD-ROMs.
Tilsyneladende drejer det sig kun om teknik, dog med lidenskabelige elementer, såsom den reducerede sats for cd ' er eller cdrom ' er.
2. "subject"
matter (også: case)
It is a difficult matter we are debating, but it is also a very simple matter.
Det er en svær sag, vi drøfter, men det er også en meget enkel sag.
This case is not a matter of discrimination; it is a matter of fundamental human rights.
Denne sag handler ikke om diskrimination, men om grundlæggende menneskerettigheder.
Mr Coates, it is a very serious matter but it is not a matter on the Agenda today.
Coates, det er en meget alvorlig sag, men den er ikke på dagsordenen i dag.
3. fysik
I hope that their presence will lead us all to reflect seriously on the matter.
Jeg håber, at deres tilstedeværelse giver os alle sammen stof til eftertanke.
The reports from the Commission are fairly clear on this matter.
Disse eksempler burde give os stof til eftertanke.
I think the Court of Justice in Luxembourg will find the matter...
Jeg tror, at EF-Domstolen i Luxembourg her vil finde stof...

Eksempelsætninger "matter" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe situation of women in Saudi Arabia is a matter of very considerable concern.
Situationen for kvinder i Saudi-Arabien giver anledning til betydelig bekymring.
EnglishThis is a very serious matter and one which the presidency takes very seriously.
Dette er et meget alvorligt spørgsmål, som formandskabet ser meget alvorligt på.
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
EnglishWe can only deal with this matter if we deal with it in an international fashion.
Vi kan kun gøre noget ved dette problem, hvis vi handler på internationalt plan.
EnglishWe cannot start a debate now, even if the matter is an extremely sensitive issue.
Vi kan ikke starte en debat nu, selv om der er tale om et meget vanskeligt emne.
EnglishMr President, I should like to begin by saying that this is an important matter.
Hr. formand, jeg vil begynde med at sige, at det er et vigtigt emne, vi tager op.
EnglishThe characterisation of this difficult matter in those terms is quite unhelpful.
At karakterisere denne vanskelige sag på denne måde er ikke særlig befordrende.
EnglishIt is difficult for us to see the added value of EU intervention in this matter.
Det er vanskeligt for os at se " merværdien " ved indgriben fra EU i denne sag.
EnglishI hope that the matter will be brought to a close under this British Presidency.
Jeg ville ønske, at vi finder frem til en løsning under det britiske formandskab.
EnglishThe matter was put before Parliament's Bureau, as you requested in your letter.
Som De anmodede om i Deres brev, henviste jeg sagen til Parlamentets Præsidium.
EnglishSocial protection policy is a matter for which Member States have responsibility.
Den sociale sikringspolitik er et område, som medlemsstaterne har ansvaret for.
EnglishIt is not, ladies and gentlemen, a matter of challenging the Cologne conclusions.
Det drejer sig ikke, mine damer og herrer, om at gå imod konklusionerne fra Köln.
EnglishThe European Council did not want to follow Parliament's advice on this matter.
Det Europæiske Råd ønskede ikke at følge Parlamentets udtalelse på dette punkt.
EnglishI am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Jeg er sikker på, at vi alle havde givtig litteratur med os på vores sommerferie.
EnglishWe therefore propose to take the matter seriously and follow the normal procedure.
Vi foreslår således, at man gør tingene seriøst og følger den normale procedure.
EnglishHowever, we are considering submitting a new proposal to deal with this matter.
Men vi overvejer at forelægge et nyt forslag til regulering af dette spørgsmål.
EnglishMember States, however, are somewhat disinclined to take action on this matter.
Nu er medlemsstaterne ikke særlig tilbøjelige til at gøre noget på dette punkt.
EnglishI myself hope that this matter will be put to rights by new Treaty amendments.
Jeg håber da også selv, at der bliver rettet op på det med nye traktatændringer.
EnglishIt is time that the relevant parliamentary committees looked into this matter.
Det er på tide, at de relevante parlamentariske udvalg ser nærmere på denne sag.
EnglishWe therefore urge the European Commission to take decisive action on this matter.
Vi opfordrer derfor kraftigt Europa-Kommissionen til at gøre noget ved denne sag.

"matter greatly" dansk oversættelse

matter greatly
Danish
  • sagen i høj grad
  • sagen meget
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"matter of geography" dansk oversættelse

matter of geography
Danish
  • spørgsmål om geografi
Mere chevron_right

"matter of guesswork" dansk oversættelse

matter of guesswork
Danish
  • spørgsmål om gætterier
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "matter":

matter
subject matter