Engelsk-dansk oversættelse af "mention"

EN

"mention" dansk oversættelse

volume_up
mention {substantiv}
DA
DA
DA

EN mention
volume_up
{substantiv}

mention
Where development and sport are concerned, the position of women deserves a special mention.
Når det gælder udvikling og sport, fortjener kvinders stilling særlig omtale.
Systematic mention of it in the context of the new polices sounds somewhat suspect here.
En systematisk omtale inden for rammerne af de nye politikker forekommer her at være noget betænkelig.
There is no mention of this in the justification.
Der er ingen omtale af dette i begrundelsen.

Eksempelsætninger "mention" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe last point I want to mention, Mr President, relates to the national courts.
Det sidste punkt, som jeg vil komme ind på, hr. formand, er de nationale dommere.
EnglishI was even somewhat surprised to hear Mrs Ghilardotti mention consumer safety.
Til min overraskelse hørte jeg endda fru Ghilardotti tale om forbrugersikkerhed.
EnglishFirstly, I want to mention the consideration given to especially vulnerable groups.
Det første er kumulative og synergistiske virkninger, nemlig cocktailvirkninger.
EnglishThe EBRD's micro-financing projects deserve particular mention in this context.
I denne forbindelse skal især EBRD ' s mikrofinansieringsprogrammer fremhæves.
EnglishTo conclude, I should like to mention the relations between our two institutions.
Og til slut vil jeg gerne henholde mig til forholdet mellem vores to institutioner.
EnglishThe second point that I should like to mention quickly is the budgetary aspect.
Det andet aspekt, som jeg gerne kort vil ind på, er det budgetmæssige aspekt.
EnglishLet me mention, first of all, the specific dossiers on which we want to work.
Lad os først og fremmest tale om de konkrete områder, vi vil beskæftige os med.
EnglishFor example, let us mention the pursuit of dialogue with Mediterranean countries.
Den videre udvikling af Euro-Middelhavsdialogen er et vigtigt eksempel derpå.
EnglishThe reason I mention this is that it figured prominently in this debate last year.
Jeg nævner det, fordi det spillede en stor rolle under sidste års forhandling.
EnglishThe Conclusions also mention the means of promoting sustainable and fair trade.
I konklusionerne nævnes også midlerne til at fremme bæredygtig og retfærdig handel.
EnglishI do not have time to mention them all so I will restrict myself to just one.
Jeg har ikke tid til at berøre alle emner, så jeg vil begrænse mig til et enkelt.
EnglishLet me mention some of the principles which I regard as crucial for the future.
Men lad mig komme ind på nogle principper, jeg anser for fundamentale for fremtiden.
EnglishSo I really am in two minds, and I would just like to cautiously mention that.
Jeg er selv meget splittet, og det vil jeg så alligevel forsigtigt give udtryk for.
EnglishI must also mention that in 1999 the democracy clause was included in this agreement.
Jeg vil også minde om, at demokratiklausulen blev indføjet i denne aftale i 1999.
EnglishI mention his name because he is a very good example of what is happening in Burma.
Jeg nævner hans navn, fordi han er et meget godt eksempel på det, der sker i Burma.
EnglishAt the same time, however, no mention is made in this agreement of the Chechnya issue.
Mit land Polen er i alt væsentligt interesseret i et tæt samarbejde med Rusland.
EnglishI only mention the inauguration of the Commission, or the customs union with Turkey.
Jeg henviser blot til Kommissionens investitur eller toldunionen med Tyrkiet.
EnglishHere I should mention Mrs Weiler's report on which we will be voting this afternoon.
Jeg henviser til fru Weilers betænkning, som vi skal stemme om i eftermiddag.
EnglishThe result of all this is a confused situation, not to mention unemployment.
Resultatet af alt dette var således en rodet situation og også arbejdsløshed.
EnglishI would like to briefly mention the behaviour of the NGOs throughout the conference.
Måske skulle jeg lige sige et par ord om ngo ' ernes adfærd under hele konferencen.