Engelsk-dansk oversættelse af "morning"

EN

"morning" dansk oversættelse

volume_up
morning {substantiv}

EN morning
volume_up
{substantiv}

morning (også: forenoon)
This morning, the Commission held a discussion in depth of its ideas on employment.
Her til formiddag havde Kommissionen en dybtgående drøftelse af beskæftigelsessituationen.
Some of you have mentioned this morning the importance of feeding stuffs.
Nogle medlemmer har her til formiddag nævnt betydningen af foderstoffer.
I thank all those who have contributed to the constructive debate this morning.
Jeg takker alle, der har bidraget til den konstruktive diskussion i formiddag.
morning
The point is that there is still a voting session tonight and tomorrow morning.
Hovedsagen er, at der stadig er en afstemning her i dag og i morgen tidlig.
According to the agenda, there are votes being held on Thursday morning.
Hr. formand, der er ifølge dagsordenen afstemningstid torsdag morgen.
This morning you stated your wish to see a Europe that was closer to its citizens.
De har her til morgen sagt, at De ønskede et Europa, der er tættere på borgerne.

Synonymer (engelsk) for "morning":

morning

Eksempelsætninger "morning" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis morning, however, we have come across a further quality of yours: arrogance.
Parlamentet har ingen betydning for Dem, eller rettere en meget lille betydning.
EnglishI said that this morning when we were dealing with the other report by Mrs Read.
Det har jeg allerede nævnt i morges ved behandlingen af fru Reads anden betænkning.
EnglishIt is as unusual as the heavy snowfall early this morning in my city, Barcelona.
Det er lige så usædvanligt som det kraftige snevejr, vi havde i Barcelona i morges.
EnglishThere are many web sites: China Online, South China Morning Post and such like.
Der findes mange websteder som eksempelvis China Online, South China Morning Post.
EnglishIn this morning's Guardian it is reported that precisely that is going to happen.
I The Guardian i dag rapporteres det, at det netop er det, der er ved at ske.
EnglishI am pleased to have heard the word responsibility said so many times this morning.
Tak, fordi De nævnte ordet ansvar en halv snes gange i Deres redegørelse i dag.
EnglishI think that all of us experienced a pleasant buzz during this morning's meeting.
Jeg tror, at vi alle sammen følte et behageligt sus under formiddagens møde.
EnglishI feel that we must be constructive in learning from this morning's events.
Jeg mener, at man må drage ved lære af det, der er sket, på en konstruktiv måde.
EnglishWoe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning
Ve dig du Land hvis Konge er en Dreng og hvis Fyrster holder Gilde ved Gry.
EnglishYou did not say so in Porto, Commissioner, and you told us as much this morning.
Det stod ganske vist i aviserne, men De benægtede det, og det tror jeg på.
EnglishThis morning, I was at a big event in Frankfurt, along with several hundred others.
I morges var jeg til et stort møde i Frankfurt med nogle hundrede deltagere.
EnglishThis morning we had the same problem and you had to wait until people came.
I dag havde vi det samme problem, og De var nødt til at vente, til folk ankom.
EnglishMadam President, there were no flights at all from Amsterdam to Strasbourg this morning.
Fru formand, i morges var der slet ingen flyafgange fra Amsterdam til Strasbourg.
EnglishThat is the question to which I would appreciate an answer this morning.
Det er et spørgsmål, som jeg meget gerne vil have et svar på her i eftermiddag.
EnglishThis was borne out this morning during the discussion of the Lisbon strategy.
En anden ændring, som skal foretages, er, at vi skal tænke mere europæisk.
EnglishI discovered this yesterday evening and notified DG1 of the fact this morning.
Det opdagede jeg i går aftes, og jeg gjorde DG1 opmærksom herpå i morges.
EnglishI do not agree with the assessment given by Commissioner Fischler this morning.
Jeg kan ikke tilslutte mig den vurdering, som hr. kommissær Fischler fremlagde i morges.
EnglishI saw on this morning's television that Chirac was welcomed in China as a friend.
I morges så jeg i fjernsynet, at Chirac blev modtaget i Kina som en ven.
EnglishThat is why I would like to announce two pieces of good news in this morning's debate.
Derfor vil jeg gerne komme med to gode nyheder til formiddagens forhandling.
EnglishThis was already addressed by some Members of the Green Group this morning.
Dette var der allerede nogle medlemmer af Gruppen De Grønne, der tog fat på i morges.