Engelsk-dansk oversættelse af "n'"

EN

"n'" dansk oversættelse

volume_up
n' {konj.}
DA
volume_up
H5N1 {substantiv}
DA
volume_up
AH5N1 {substantiv}
DA
EN

n' {konjunktion}

volume_up
1. "and", hverdags
Do n't worry, we do n't break the law but we get results and we can prove it.
Vær ikke bekymret, vi bryder ikke loven, men vi opnår resultater, og vi kan bevise det.
It is mentioned in clauses 'n ' and 'o ' of the preamble.
Det er nævnt under punkt " n " og " o " i præamblen.
This improvement is due mainly to the n+2 rule and our ongoing cooperation with the governments.
Denne forbedring skyldes primært n + 2-reglen og det løbende samarbejde med medlemsstaterne.

Eksempelsætninger "n'" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishFourthly, there is the gradual replacement of the n + 2 rule with the n + 3 rule.
For det fjerde er der den gradvise udskiftning af n + 2-reglen med n + 3-reglen.
EnglishN. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
EnglishWhy did n't you take action a year, two years ago, at the time of the crisis?
Kunne I ikke have tænkt over det, dengang det skete for et år eller to år siden?
EnglishThe Council neatly sidesteps this issue and claims: 'We do n't need the payments
Rådet ignorerer dette med vilje og siger: " Vi behøver ikke disse betalinger ".
EnglishHe said again: 'No, I was taking part in the votes – do n't repeat this claim
Jeg svarede: " De deltog ikke i afstemningerne, det fremgår af referatet. "
EnglishAfter all, the German car industry does n't pull the German government's strings.
Den tyske regering er trods alt ikke den tyske automobilindustris marionet.
EnglishI do n't want to discourage or disappoint anyone, but it will take several years.
Jeg ønsker ikke at desillusionere eller skuffe nogen, men det vil tage nogle år mere.
EnglishWe have repeated that ‘ [ A]n adequate level of data protection is guaranteed’.
Vi har gentaget, at " et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau er sikret ".
EnglishLook, if you are not interested in hearing this, do n't ask me questions!
Hør nu lige her, hvis det ikke interesserer Dem, skal De ikke spørge mig om det!
EnglishI do n't see that the Irish presidency has all that much to be complacent about.
Jeg mener ikke, at der er så megen grund til selvtilfredshed hos det irske formandskab.
EnglishIf we disagree with Mrs i n't Veld, the precise bone of contention is subsidiarity.
Når vi er uenige med fru in ' t Veld, er det netop vedrørende subsidiaritet.
EnglishBut, of course, I am the chairman and I cannot say those things, so I wo n't.
Men jeg er jo formand, og jeg må ikke sige sådan noget, så det vil jeg lade være med.
EnglishAt the start of the present programming period the N+2 rule was approved.
Ved starten på den nuværende programmeringsperiode godkendte man N + 2-reglen.
EnglishThis ought to be taken as read now that we are approaching the year 2000, but it is n't.
Dette burde være en selvfølge her på tærsklen til år 2000, men det er det ikke.
EnglishHe assured his grandmother that 'yes, I love green peas, but I do n't eat them '.
Han forsikrede hende om, at " jo, jeg kan godt lide grønærter, men jeg spiser dem ikke ".
EnglishYour remarks are so brief today that we do n't even have time for a sip of coffee!
De er så kortfattet i dag, man når ikke engang at få en lille tår kaffe!
EnglishI do n't know whether you were here in the Chamber during the debate, Mr Konrad.
Jeg ved ikke, om De var til stede under forhandlingen her i salen, hr.
EnglishI ca n't help wondering what that interest would be, and what century we 're living in.
Jeg ved ikke helt, hvis interesse der er tale om, og i hvilket århundrede vi lever.
EnglishDo n't worry, we do n't break the law but we get results and we can prove it.
Vær ikke bekymret, vi bryder ikke loven, men vi opnår resultater, og vi kan bevise det.
EnglishThe protection of the Baltic Sea should n't really have to sink in EU bureaucracy.
Beskyttelsen af Østersøen bør ikke drukne i Europaunionens bureaukrati.

"naked girl" dansk oversættelse

naked girl
Danish
  • nøgen pige
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"name a guardian" dansk oversættelse

name a guardian
Danish
  • navngive en værge
Mere chevron_right

"name guy" dansk oversættelse

name guy
Danish
  • navn fyr
Mere chevron_right