Engelsk-dansk oversættelse af "one"

EN

"one" dansk oversættelse

DA
volume_up
one {substantiv}
DA
DA
EN

one {talord}

volume_up
one
For it is their very means of defence which are being eliminated one by one.
For det er deres forsvarsmekanismer, man er i gang med at bryde ned én efter én.
There should be not two rules but one rule, one democracy, one openness.
Der bør kun være én og ikke to regler, kun ét demokrati og én åbenhed.
One for socio-economic affairs and one for the more technical Commissioners.
En for de socioøkonomiske problemer og en for de mere tekniske kommissærer.
one
We shall examine the proposals one by one, because there is not just one, but several.
- Vi vil se på forslagene et ad gangen, for det drejer sig ikke om et enkelt, men om flere.
One example of successful cooperation is the conclusion of the Readmission Agreement.
Et eksempel på et vellykket samarbejde er indgåelsen af tilbagesendelsesaftalen.
Up until now, we had one for biotechnology, one for energy, one for the environment, and so on.
Vi har hidtil haft ét til bioteknologi, ét til energi, ét til miljø osv.

Eksempelsætninger "one" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThis is a very serious matter and one which the presidency takes very seriously.
Dette er et meget alvorligt spørgsmål, som formandskabet ser meget alvorligt på.
EnglishOne fully appreciates that many Member States wish to hold the reins themselves.
Man forstår udmærket, at mange medlemsstater gerne selv vil have fat i tøjlerne.
EnglishOne such is Professor Harold Varmus, Nobel Prize winner and director of the NIH.
Det gælder for eksempel professor Harold Varmus, Nobelpristager og leder af NIH.
EnglishIn 2004, in Athens, North and South Korea paraded in the stadium under one flag.
I 2004 i Athen marcherede Nord- og Sydkorea ind på stadion under et fælles flag.
EnglishBut Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.
Men Thomas hvilket betyder Tvilling en af de tolv var ikke hos dem da Jesus kom.
EnglishDepending on your location, you can get directions from one location to another.
Afhængig af din placering kan du få rutevejledning fra en placering til en anden.
EnglishNot surprisingly - looking at the clock - no one from the Council is to be seen.
Jeg ser her ingen fra Rådet, hvilket ikke kan undre på dette tidspunkt af døgnet.
EnglishIt is therefore a useful method, but one to be used sparingly and by agreement.
Det er derfor en brugbar metode, som kun skal anvendes sjældent og efter aftale.
EnglishIf they are not found their fate will be one of sex slaves to militia commanders.
Hvis de ikke findes, vil deres skæbne være at blive sexslaver for militærchefer.
EnglishOne big element in the complex equation of what we do is to be considered stable.
En vigtig del af den komplekse ligning er, at vi skal anses for at være stabile.
EnglishThe second major problem is this one-sided orientation towards financial markets.
Det andet store problem er den ensidige orientering mod de finansielle markeder.
EnglishThe informal motto almost seemed to be: we will meet up, and no one will notice.
Det var lidt som et uformelt motto: Vi mødes, og ingen vil lægge mærke til det.
EnglishHere one sees some encouraging developments in the techniques of mine-clearance.
På dette område kan vi se en opmuntrende teknisk udvikling inden for minerydning.
EnglishRule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.
Ifølge artikel 116 kan formanden fastsætte en anden frist end fristen på en time.
EnglishOne can also think of horizontal issues for instance regarding the environment.
Man kan også forestille sig horisontale spørgsmål f.eks. i relation til miljøet.
EnglishLate payments are not infrequently the cause of one or a series of bankruptcies.
Betalingsforsinkelser er ikke sjældent årsagen til en eller en række konkurser.
EnglishWe welcome any initiative taken to achieve that and this is one such initiative.
Vi bemærker med glæde ethvert initiativ i denne retning, og dette er ét af dem.
EnglishThere is one problem that I hesitate to mention today as I am new in the sector.
Der er et problem, som jeg tøver med at nævne i dag, da jeg er ny på dette område.
EnglishNo one can fail to appreciate the commitment found, for example, in this House.
Ingen kan tage fejl af det engagement, som findes bl.a. her i Europa-Parlamentet.
EnglishNo one, and certainly not the national parliaments, who had never heard of it.
Ingen, og slet ikke de nationale parlamenter, som aldrig havde hørt tale om det.

"one-car garage" dansk oversættelse

one-car garage
Danish
  • en-bil garage
  • garage til en bil
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"one glaring exception" dansk oversættelse

one glaring exception
Danish
  • en iøjnefaldende undtagelse
  • en himmelråbende undtagelse
Mere chevron_right

"one saving grace" dansk oversættelse

one saving grace
Danish
  • en besparelse nåde
  • én frelsende nåde
Mere chevron_right