Engelsk-dansk oversættelse af "one-day"

EN

"one-day" dansk oversættelse

DA
DA
DA

EN one-day
volume_up
{adjektiv}

one-day (også: one day)
volume_up
endags {adj.}

Lignende oversættelser "one-day" på dansk

one substantiv
Danish
one talord
Danish
day substantiv
Danish

Eksempelsætninger "one-day" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd whether it be cow or ewe, ye shall not kill it and her young both in one day.
I må ikke slagte et Stykke Hornkvæg eller Småkvæg samme Dag som dets Afkom.
EnglishOne day waste is of no value, but suddenly the next day it is very valuable.
Affald er den ene dag værdiløst og den næste dag pludselig meget værdifuldt.
EnglishWhen Sabena folded, 7,500 people lost their jobs from one day to the next.
Sabenas konkurs betød tabet af 7.500 arbejdspladser fra den ene dag til den anden.
EnglishThey must not join as second-class members, but instead have equal rights from day one.
De skal ikke optages som B-medlemmer, de skal være ligeberettigede fra første dag.
EnglishOne euro a day is enough for survival and offers a chance for the future.
En euro om dagen er nok til at overleve og er dermed en chance for fremtiden.
EnglishAt any rate, a working world without one complete day of rest is inhumane.
Under alle omstændigheder er en arbejdsverden uden en fuld hviledag inhuman.
EnglishBut ye that did cleave unto the LORD your God are alive every one of you this day.
Men I som holdt fast ved HERREN eders Gud er alle i Live den Dag i Dag.
EnglishYe shall not eat one day, nor two days, nor five days, neither ten days, nor twenty days;
og ikke blot een eller to eller fem eller ti eller tyve Dage skal I spise det
EnglishThat is almost one year to the day since he was previously arrested - and what happened?
Det er næsten et år efter, at han sidst blev arresteret - og hvad skete der dengang?
EnglishHowever, we must take stock of them one day if we wish to rectify the situation.
De bliver imidlertid nødt til at se sandheden i øjnene, hvis de vil rette op på situationen.
EnglishNow, with Pat Cox as our President, we must confront it from day one.
Nu hvor vi har fået Pat Cox til formand, må vi se det i øjnene fra første dag.
EnglishAs stressed in the report and the communication, elections are not one-day events.
Som det understreges i betænkningen og meddelelsen, er valghandlinger ikke endagsforestillinger.
EnglishThe people there will then suddenly be confronted with the euro from one day to the next as well.
Fra den ene dag til den anden bliver også menneskene dér konfronteret med euroen.
EnglishBut we continue to support this, even if it all blows up in our faces one day.
Men vi går jo stadig væk ind for, at det ikke fungerer bagefter.
EnglishMany still have no sight of the port into which the European Union is supposed to sail one day.
Mange kan endnu ikke se den havn, som Den Europæiske Union en gang skal sejle ind i.
EnglishThis week, the one-hundred-day Rwandan genocide is being depicted here in a photo exhibition.
I denne uge vises de 100 dages folkemord i Rwanda her i en fotoudstilling.
EnglishWe should at least agree that they should one day be included in the Code of Conduct.
Lad os under alle omstændigheder erkende, at de før eller siden må medtages i adfærdskodeksen.
EnglishOver there, 1.2 billion people live on less than one dollar a day.
I deres lande lever 1,2 milliarder mennesker for under 1 dollar om dagen.
EnglishThe death toll from that tragedy – more than 20 000 – is still rising at the rate of one every day.
Antallet af dødsofre fra ulykken - mere end 20.000 - stiger stadig med et om dagen.
EnglishIf you charge this from day one, you can process the old cars straight away.
Man begynder med det på en bestemt dag, og så kan man også med det samme forarbejde de gamle biler.