Engelsk-dansk oversættelse af "one-stop"

EN

"one-stop" dansk oversættelse

EN one-stop
volume_up
{adjektiv}

1. hverdags

one-stop (også: all-in-one)

Lignende oversættelser "one-stop" på dansk

one substantiv
Danish
one talord
Danish
stop substantiv
to stop verbum

Eksempelsætninger "one-stop" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe creation of one-stop agencies would be one specific move in this direction.
Oprettelsen af etstedskontorer ville være et konkret skridt i den retning.
EnglishIt must be fully integrated in the transport chain and be offered through one-stop shops.
Det skal integreres fuldt ud i transportkæden og tilbydes via rådgivningskontorer.
EnglishOur proposal does not stop one type of traffic being favoured in those circumstances.
Vores forslag forhindrer ikke én type trafik i at blive begunstiget under disse omstændigheder.
EnglishWe still do not know if the one-stop shopping procedure will be passed.
Vi ved stadig ikke, om» one-stop shopping« -proceduren vil fortsætte.
EnglishThe first of them is that – as I see it – Parliament holds fast to the one-stop-shop principle.
Det vil således bidrage til færre omkostninger, mindre bureaukrati og større retssikkerhed.
EnglishWhen in a hole, one should stop digging, and I therefore ask him to give us full disclosure.
Når man sidder i et hul, bør man holde op med at grave, og jeg beder ham derfor om fuld åbenhed.
EnglishAlso, the procedures for the one-stop shop should perhaps be clarified.
På samme måde kunne måske de forskellige procedurer med kun en ansøgningsinstans trænge til præcisering.
EnglishSo we need to open our eyes and stop this one-sided policy.
Vi er nødt til at åbne øjnene og stoppe den ensidige politik.
EnglishMoreover, a 'one­stop­shop ' approach to the transport logistics services offered to end users is proposed.
Det foreslås desuden at samle udbuddet af logistiske transporttjenester til slutbrugerne ét sted.
EnglishMy message to the Council and the Commission is a clear one: stop playing about with this directive!
Jeg siger meget klart til Rådet og Kommissionen, at nu skal De ikke mere forsøge at møblere om på dette direktiv.
EnglishOn licensing, Parliament calls for one-stop shopping in respect of authorisations in this sector.
Med hensyn til licenser ønsker Parlamentet en etstedsbevillingsordning for generelle tilladelser og licenser i denne sektor.
EnglishIf the harmonised registration system is the solution, it could be as simple as the one-stop shop model.
Hvis det harmoniserede registreringssystem er løsningen, kunne det være lige så enkelt som etstedsbevillingsmodellen.
EnglishThese multiple applications are totally at odds with the principle of the one-stop shop to which we have all referred.
I overensstemmelse hermed ønsker Parlamentet at gentage den holdning, det allerede indtog i debatten om grønbogen.
EnglishThis is where the one-stop shop can play a part.
Her spiller også» fællesskrankerne« ind.
EnglishOne thing we should stop and think about is the fact that there is a very uncertain market for recycled plastic bumpers of cars.
Vi bør f.eks. standse op og overveje, at der er et meget usikkert marked for genvinding af plastkofangere.
EnglishIf the current widely diverse system were retained, then the one-stop shop model would be logical as the report says.
Hvis det nuværende meget uensartede system blev bevaret, ville etstedsbevillingsordningen være logisk, som det fremgår af betænkningen.
EnglishThe One-Stop Shop principle for operations of Community interest is excellent, provided it is combined with good safeguards.
Det er muligt at forenkle anmeldelsesbetingelserne og fastholde reglen om to tredjedele, når blot man holder sig kohærensen for øje.
EnglishIn the name of simplification, the prior authorisation system has been abolished and replaced by the very bureaucratic system of the European one-stop shop.
Hr. Barroso ved som tidligere kommunist, at den største larm i politik ofte kommer fra de politiske yderfløje.
EnglishYour idea to develop a 'one-stop-shop ' in each country for European citizens is very much in line with the concerns of the Commission.
Deres idé om at oprette en slags " one-stop shop " for borgerne i de enkelte lande er helt i tråd med vores interesser i Kommissionen.
EnglishWithout institutional reforms, the greater Europe, one that does not stop at the eastern border of Germany, would become ungovernable.
Hvis der ikke kom institutionelle reformer, ville det udvidede Europa, som ikke gør holdt ved den tyske grænse mod øst, ikke kunne regeres.