Engelsk-dansk oversættelse af "one-way street"

EN

"one-way street" dansk oversættelse

EN one-way street
volume_up
[eksempel]

one-way street
Economic and social cohesion should not be a one way street.
Økonomisk og social samhørighed må ikke være en ensrettet vej!
And it is not only a one-way street, everyone involved is included.
Og i den forbindelse er der altså ikke kun tale om en ensrettet vej, her inkluderes alle involverede.
Free trade is not a one-way street, and more or less concealed protectionism should be a thing of the past.
Frihandel er ikke en ensrettet vej, og mere eller mindre skjult protektionisme burde høre fortiden til.

Lignende oversættelser "one-way street" på dansk

one substantiv
Danish
one talord
Danish
way substantiv
street substantiv
Danish

Eksempelsætninger "one-way street" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSolidarity is not a one-way street, but a two-way process, and it applies to all Europeans.
Solidaritet er baseret på gensidighed og gælder for alle europæere.
EnglishThe EU’ s relations with Russia are not a one-way street.
Forbindelserne mellem EU og Rusland er ikke nogen ensrettet gade.
EnglishThis is not a one-way street, it is a two-way street.
Det er ikke nogen ensrettet trafik, det går i begge retninger.
EnglishThis must not be a one-way street for the industrialised nations, however, but must include the developing countries as well.
Men det må ikke kun være et ensrettet spor for industrilandene, men skal også omfatte udviklingslandene.
EnglishDialogue is not a one-way street.
Dialogen er ikke en gade med ensrettet færdsel.
EnglishThe Greens reject the concept of enlargement as a one-way street and call for an enlargement strategy based on partnership.
De Grønne afviser her udvidelsen som en proces, der kun går i én retning, og kræver en udvidelsesstrategi baseret på partnerskab.
EnglishWhen all is said and done, I want to vote in favour of this text, as do the French socialists, but we cannot do so if it is just a one-way street.
Dermed ville De i det mindste bekræfte Deres tilsagn til de demokratiske idealer, som De så ofte påberåber Dem.
EnglishFar from demonstrating European capacity to act, that is a trip down a one-way street, showing considerable lack of awareness of how Europe works.
Det er ikke noget bevis på europæisk handlekraft, men derimod en blindgyde, og det viser en betydelig grad af manglende indlevelse i, hvordan Europa fungerer.
EnglishAll I am saying is that there is no one-way street here and no automatic response, but that the effects are of many kinds and must all be taken into account.
Jeg vil hermed blot sige, at det ikke er noget, der foregår i én retning eller sker pr. automatik, men at det har mange følger, som alle bør tilgodeses her.
English   – The Kommounistiko Komma Elladas opposes the EU decision to create European political parties which it wants to control and use to defend or promote a one-way street in Europe.
KKE er modstander af EU ' s beslutning om at danne europæiske politiske partier, som EU vil kontrollere og bruge til at forsvare eller fremme den europæiske ensretning.
EnglishI truly believe that these exchanges should not be a one-way street and that we have just as much to learn as people in the applicant countries of central and eastern Europe.
Elchlepp har understreget, at vi skal gøre det muligt, at mange mennesker også fra vores side skal rejse til Den Tjekkiske Republik, at også vi skal lære dette sprog og denne kultur.
EnglishIn this context, Chancellor Schröder emphasised that this dialogue is not a one-way street, but that it should allow both the Council and Parliament to influence each other's opinions.
I den forbindelse understregede forbundskansler Schröder, at denne dialog ikke er en envejskommunikation, men at dens resultater gensidigt skal inkludere meningsdannelsen i Rådet og Parlamentet.
EnglishTrade can only be a key factor in security of food provision across the world if it is not seen as a one-way street down which the big food and feedingstuff corporations may travel as they will.
Handel kan kun blive nøglen til global fødevaresikkerhed, hvis den ikke bliver betragtet som en ensrettet gade, hvor de store fødevare- og foderstofkoncerner bare kører derudaf i højt tempo.