Engelsk-dansk oversættelse af "onerous"

EN

"onerous" dansk oversættelse

DA

EN onerous
volume_up
{adjektiv}

onerous (også: burdensome, heavy)
volume_up
tung {adj.}
Using blackmail, the United States threatened to subject European exporters to an onerous certification procedure.
USA afpressede os og truede med at underkaste de europæiske eksportører en tung certificeringsprocedure.
The Commission has an onerous duty in making sure that the basic rights and freedoms set down in the Treaty are respected throughout the Union.
Kommissionen har en tung pligt til at sørge for, at traktatens grundlæggende rettigheder og friheder respekteres i hele EU.

Synonymer (engelsk) for "onerous":

onerous

Eksempelsætninger "onerous" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThat seems very onerous indeed for small businesses, disproportionately so.
De forekommer i sandhed uforholdsmæssigt meget tyngende for små virksomheder.
EnglishWe are aware that the decision may be felt to be onerous for certain manufacturers.
Vi er klar over, at beslutningen kan virke tyngende for nogle producenter.
EnglishWe note the particularly onerous terms laid down for the accession of Bulgaria to the Ε U.
Vi bemærker de meget hårde betingelser, der er sat for Bulgariens optagelse i EU.
EnglishI do not wish, in particular, to place too onerous a burden upon Mediterranean countries.
Jeg er ikke specielt ude efter at bebyrde Middelhavslandene alt for hårdt.
EnglishIt has been a weighty and onerous task, but both rapporteurs have carried it out extremely well.
Et af målene er endvidere at sikre EU ' s landbrug inden gennemførelsen af den planlagte reform.
EnglishBut, obviously, Mr Rothley is still dealing with his onerous task of the Statute for Members and so on.
Hr. Rothley kæmper jo stadig med sin besværlige opgave med en statut for medlemmerne osv.
EnglishThis is not an onerous task; it is an honour, and I am delighted to be able to work together with you.
Det er ingen byrde, men en ære, og jeg ser frem til dette samarbejde.
EnglishThey have managed to achieve a wide consensus on a subject that is clearly onerous, difficult and complex.
Det er lykkedes dem at skabe bred enighed om et emne, der er besværligt, vanskeligt og komplekst.
EnglishFurthermore, legal proceedings become more onerous and costly the longer the time since the product was purchased.
Derudover bliver retssager mere besværlige og dyrere, jo længere tilbage købet af en vare ligger.
EnglishPrime Minister, an onerous task awaits you.
Ærede premierminister, der venter Dem altså en hård opgave.
EnglishIn conclusion, the European neighbourhood policy is an opportunity for the Union, not an onerous duty.
Men jeg beklager, at en så generel og omfattende politisk orienteret tekst som denne end ikke hentyder til samarbejde.
EnglishI wish you and the Irish Government well with the very onerous agenda which it falls to you to push forward.
Jeg ønsker den irske regering held og lykke med dette prisværdige program, som det er Deres lod at søge at få gennemført.
EnglishSpecifically, I could not help being particularly stung by the statements in clauses 8 and 9, which are potentially onerous for Portugal.
Jeg må især bemærke de påstande, der fremføres i punkt 8 og 9, som kan være Portugal til skade.
EnglishThe Legal Affairs Committee is concerned about that because is seems unduly onerous and it is more likely that mistakes might occur.
Det bekymrer Retsudvalget, fordi det virker unødigt besværligt og med større sandsynlighed vil medføre fejl.
EnglishLet us stand back for a moment and consider the huge damage we do as we create a torrent of onerous and unnecessary legislation.
Lad os standse op et øjeblik og overveje den enorme skade, vi udøver i forbindelse med bebyrdende og unødvendig lovgivning.
EnglishProposals of this nature must be realistic, so that a good proposal does not become unworkable or onerous for the industry, and this aspect is safeguarded.
Det er afgørende, at forslag, der forbedrer de miljø- og energimæssige egenskaber, også er afbalancerede.
EnglishHe has an onerous undertaking but he has responded quickly and effectively to the requirements of this House, as well as to the concern of consumers.
Han har en besværlig opgave, men han har reageret hurtigt og effektivt på Parlamentets krav såvel som på forbrugernes bekymringer.
EnglishApart from anything, such a provision would run counter to the aims of the regulation and would be as onerous for businesses as it would for consumers.
Desuden vil en sådan bestemmelse stride mod forordningens målsætning og være økonomisk bekostelig for både virksomheder og forbrugere.
EnglishInstead, we support the Commission's proposal that would rescind onerous administrative procedures and make the schemes simpler and more flexible.
Vi støtter i stedet Kommissionens forslag, der vil ophæve besværlige administrative procedurer og gøre ordningerne mere enkle og fleksible.
EnglishIs it onerous?