Engelsk-dansk oversættelse af "oneself"

EN

"oneself" dansk oversættelse

DA
EN

oneself {pronomen}

volume_up
There is therefore no use in confining oneself to words and hopes.
Det ville således ikke tjene noget formål at holde sig til ord og løfter.
There is neither any need to confine oneself to a single article, nor would this be meaningful.
Det er hverken nødvendigt eller relevant at begrænse sig til en enkelt artikel.
It amounts to depriving oneself of the right of initiative which is recognized within the Treaties.
Det svarer til at fratage sig selv en initiativret, som traktaterne har givet os.

Eksempelsætninger "oneself" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThere is no information without learning how to produce and use it oneself.
Der findes ikke information, uden at vi lærer at producere og anvende den.
EnglishOn listening to you – and you are an eloquent speaker – one says to oneself: ‘ He is right’.
Når man hører Dem tale, og De er veltalende, føler man, at De har ret.
EnglishIn our view, descriptions of this kind about oneself are extremely unhelpful.
Den slags selvbeskrivelser finder vi særdeles ubehagelige.
EnglishOne cannot remain passive when watching a European film or simply allow oneself to be carried along by it.
Hvad angår den fælles fremtid, vil jeg gerne tilføje et par ord om statsstøtte.
EnglishTaking responsibility oneself can have very serious consequences when it comes to loading and unloading.
Egenhåndtering kan få meget alvorlige konsekvenser ved lastning og losning.
EnglishOne always finds oneself in a dilemma in one's constituency.
Man er altid i forlegenhed, når man er ude i embeds medfør.
EnglishIn all these areas, it is not the time to withdraw into oneself, to be overcautious, or reckless.
Hvad angår alle disse spørgsmål, er tiden hverken inde til selvfordybelse, tilbageholdenhed eller satsninger.
EnglishPolitics involves repeating oneself and contradicting oneself.
Politik består af gentagelser og modsigelser.
EnglishHowever, the first rule of responsibility is not to try to deceive oneself, especially where money is concerned.
Med seriøsitetens første betingelse er ikke at forsøge at narre os selv og især ikke i pengespørgsmål.
EnglishThese values are the only real antidote to turning in on one oneself, nationalism, xenophobia and racism.
Disse værdier udgør det eneste effektive middel imod indsnævret selvfordybelse, nationalisme, fremmedhad og racisme.
EnglishExpressing oneself in this way in a report shows that we accept begging as a source of income for some people.
At skrive sådan i en betænkning indebærer, at man accepterer, at nogle borgere har tiggeri som indkomstgivende aktivitet.
EnglishIt is not enough to be an advocate of peace and to be peaceful oneself that alone will not bring peace.
Solidaritet forudsætter respekt for hinandens værdier, samhørighed forudsætter solidaritet, styrke forudsætter samhørighed og fred styrke.
EnglishOne could ask oneself whether that is because she considers that the level we are now proposing as a Parliament is too low.
Jeg kunne spørge mig selv, om det skyldes, at hun synes, at det niveau, som vi som Parlament nu foreslår, er for lavt.
EnglishOne cannot rail against the markets whilst being responsible for 70 % of the price oneself; this would be attributing responsibility in the wrong quarters.
Endelig, hr. kommissær Piebalgs, hvordan er situationen vedrørende energidialogen mellem EU og Rusland?
EnglishBut let us go back to the idea of qualifications as a prerequisite for carrying out an activity or setting oneself up in business in commerce, crafts and industry.
Men tilbage til kvalifikationer som forudsætning for erhvervsvirksomhed eller etablering inden for handel, håndværk eller industri.
EnglishEven if this obligation to declare oneself was poorly applied, I was of the opinion that it was a matter of urgency to strengthen this obligation, rather than to weaken it.
Selv om denne meldepligt blev dårligt gennemført, forekommer det mig, at det snarere haster med at styrke den end med at svække den.
EnglishHere we have the single market and the dismantling of borders, there a policy that still regards national borders as a means of fencing oneself off, as a shield.
Her indre marked og fjernelse af grænsevagter, dér en politik, der stadig betragter nationale grænser som et middel til afgrænsning og afspærring.
EnglishIt is only in this way that things change: when one does not yield to arbitrary political whims and trends but knows oneself what one is striving for and does it.
Der følger en kraftig stigmatisering med sådanne sygdomme, og der kan endda forekomme diskrimination, hvilket i værste fald kan afholde nogle fra at søge hjælp.
EnglishIn the light of the recent problems affecting NAFTA, one can draw the conclusion that limiting oneself to a free-trade area can lead up a blind alley.
I lyset af de nylige skuffelser i forbindelse med NAFTA kan man konkludere, at et sådant frihandelsområde, der ikke er andet end et frihandelsområde, kan føre ind i en blindgyde.