Engelsk-dansk oversættelse af "orchestra"

EN

"orchestra" dansk oversættelse

volume_up
orchestra {substantiv}

EN orchestra
volume_up
{substantiv}

orchestra
Det er et orkester fra den tyske hær, der spiller.
We know that the tone of Europe is not that of a solo instrument but that of an orchestra, and the same applies to this Parliament.
Vi ved, at Europas klang ikke er et soloinstrument, men et helt orkester, ligesom dette Parlament.
How to provide the European Union project with a well-tuned orchestra, well-tempered, as Mozart said, which is guided by democratic impulses and not by a blast of a bugle like a battalion.
Hvordan kan man få EU til at ligne et velafstemt orkester, veltempereret, som Mozart sagde, der flytter sig ved demokratisk kraft og ikke som en bataljon, der adlyder et hornsignal.

Eksempelsætninger "orchestra" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI have confidence in Mr Barroso as a good conductor for an orchestra that has yet to tune up.
Det vil vise sig, om hans evner, der var utilstrækkelige i energispørgsmål, vil være tilstrækkelige på skatteområdet.
EnglishI think the existence of this sort of orchestra, involving representatives of all the Member States, is highly symbolic.
Jeg synes, at det er utroligt symbolsk, at der findes disse orkestre med repræsentanter fra alle medlemsstaterne.
EnglishIn particular, the European Councils, the European Youth Orchestra, the European Youth Parliament and the Model Youth Parliament.
Hvis EU ikke kan eller simpelthen ikke vil give bistand, hvorfor skulle andre organisationer så gøre det?
EnglishFor the first time we are going to fund a European jazz orchestra, the European Youth Jazz Swinging Europe which I also welcome.
For første gang skal vi nu finansiere et europæisk jazzorkester, og det initiativ hilser jeg også velkommen.
EnglishMusic, however, is not the product of money but results from the work of an orchestra of critical, trained and qualified musicians.
Men musikken kommer ikke fra pengene, den kræver kritiske, kvalificerede, uddannede mennesker i orkestret.
EnglishThe European Youth Orchestra, the Institute in Florence, the Institute in Trier, the College in Bruges: what sort of a proposal are they supposed to make?
Parlamentet var klar over, at det ville få konsekvenser, da det stemte for den nye finansforordning.
EnglishWhereas had he had a job in industry he could not have read the safety signs, he went on to play in the orchestra at Covent Garden.
Mens han, havde han haft et job i industrien, ikke havde været i stand til at læse sikkerhedsskiltene, gik han videre til at spille i orkestret i Covent Garden.
EnglishI am afraid that we could enter the year of enlargement - the year of European elections - with no European Youth Orchestra and no European television.
Jeg er bange for, at vi kunne gå ind i udvidelsesåret - det år, hvor der skal holdes valg til Europa-Parlamentet - uden noget Europæisk Ungdomsorkester og noget europæisk fjernsyn.
EnglishNevertheless, I want to mention the Community aid given to orchestras such as, for example, the European Youth Orchestra and the 'Orquestra Barroca ', through the Kaleidoscope programme.
Jeg vil dog gerne erindre om den hjælp, som Fællesskabet yder til orkestre som " European Youth Orchestra« og " Orquesta Barroca« gennem Kaleidoskop-programmet.
EnglishFirstly, in its culture budget each year, Parliament helps a number of cultural organisations and networks such as the European Youth Orchestra and the Yehudi Menuhin Foundation.
For det første hjælper Parlamentet hvert år på sit kulturbudget et antal kulturelle organisationer og netværk, såsom Det Europæiske Ungdomsorkester og Yehudi Menuhin Stiftelsen.