Engelsk-dansk oversættelse af "to organize"

EN

"to organize" dansk oversættelse

volume_up
organ {substantiv}

EN to organize
volume_up
[organized|organized] {verbum}

to organize (også: to curate)
There are no other rules with which it is possible to organize such coexistence.
Der findes ingen andre regler, hvormed man kan organisere en sådan tilværelse sammen.
They can also be used to set up filters so you can organize your inbox automatically.
De kan også bruges til at konfigurere filtre, så du kan organisere din indbakke automatisk.
The Video Manager gives you a new and easy way to organize your uploads, playlists, and more.
Med Videoadministrator kan du nemt organisere dine uploads, afspilningslister og meget mere.

Synonymer (engelsk) for "organ":

organ

Eksempelsætninger "to organize" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFinally, we must continue to organize this development aid in a rational way.
Endelig bliver vi nødt til hele tiden at udforme denne udviklingsbistand fornuftigt.
EnglishThe Union could take the initiative and organize an international conference on the issue.
Unionen kan tage initiativ til afholdelsen af en international konference herom.
EnglishIt is essential to organize and distribute across those two great sectors.
Organiseringen og fordelingen af arbejdet mellem disse to store områder er væsentlig.
EnglishI would therefore urge that we should organize these meetings better in future.
Jeg vil derfor meget gerne bede om, at vi for fremtiden planlægger sessionerne lidt bedre.
EnglishYou can create as many lists as you need to organize your information.
Prøver du at forstå en fejlmeddelelse, du har set under brug af Huskeliste?
EnglishWe cannot organize the coexistence of such different models as those that exist at present.
Vi kan ikke få så forskellige modeller som de eksisterende til at harmonere.
EnglishThe Advisory Group has decided to organize a round table on the subject.
Gruppen af rådgivere har for øvrigt besluttet at afholde en rundbordskonference om emnet.
EnglishThe European Parliament, by means of its competent committees, will have to organize these relations.
EuropaParlamentet bør via sine kompetente udvalg tilrettelægge disse relationer.
EnglishUse the bookmark manager to organize your bookmarks and folders.
Her er et par tip, der kan være nyttige, når du bruger administratoren:
EnglishThat way we could organize this debate as a coherent whole instead of in little bits.
Dermed ville vi kunne tilrettelægge denne debat som et sammenhængende hele i stedet for i små bidder.
EnglishThe question now is how we should organize ourselves in future.
Spørgsmålet er altså, hvordan vi må lægge dette til rette i fremtiden.
EnglishParliament is sovereign to, as it were, organize its own appeal.
Parlamentet er suverænt til så at sige at give sin egen fremstilling.
EnglishIt is urgently necessary for the Commission to define and organize the management of the programmes.
Kommissionen bør snarest muligt opstille en organisationsplan for styringen af projekterne.
EnglishOur only alternative must be to organize jobs for our nationals.
Skabelse af arbejdspladser bør være vort eneste alternativ.
EnglishAfter that, you are free to organize things as you see fit.
Derfor har De frie hænder til at handle, som De finder bedst.
EnglishHowever, this also means that we must organize the income support within the 1996 budget.
Men det betyder så også, at vi er nødt til at afvikle denne indkomststøtte inden for rammerne af budgettet for 1996.
EnglishFurthermore, the Commission will in the Spring of 1998 organize a conference on women and the sciences.
Kommissionen afholder i denne forbindelse en konference i foråret 1998 om temaet» kvinder og videnskab«.
EnglishBut let us not go too far along these lines; let us organize the competition on a transparent basis.
Men lad os undgå overdrivelse og lad os tilrettelægge konkurrencen, således at vi sikrer åbenhed og gennemsigtighed.
EnglishAnother area is the question of how can we, how can the Member States organize the fight against fraud?
Et andet område er spørgsmålet, hvordan organiserer vi, hvordan organiserer medlemsstaterne bedrageribekæmpelsen?
EnglishAlso, in the same amendment, the Commission is asked to organize regular consultations with the Member States.
I samme ændringsforslag anmodes Kommissionen desuden om at afholde regelmæssige samråd med medlemsstaterne.