EN

out of {adverbium}

volume_up
out of
volume_up
af {adv.} (de kom ud af huset)
The phasing out of assistance to parts of these regions is worrying and unclear.
Udfasningen af støtten til bl.a. dele af disse regioner er urovækkende og uklar.
They point out in particular the probability of drastically increased unemployment.
Navnlig understregede det sandsynligheden af en dramatisk forøgelse af arbejdsløsheden.
In 2003, an accessibility control was carried out at the European Parliament.
I 2003 foretog Parlamentet en undersøgelse af kontrol af tilgængelighed.
out of (også: from)
When it was discovered where the bugging had originated, the whole matter fizzled out.
Da man fandt ud af, hvor denne aflytningsaktion blev startet, løb det hele ud i sandet.
They are not able to go out and find out what is going on.
De er ikke i stand til at gå ud og finde ud af, hvad der foregår.
As has often been pointed out, four out of five EU citizens are city-dwellers.
Det er allerede blevet sagt flere gange, fire ud af fem EU-borgere er byboere.

Eksempelsætninger "out of" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt was a terrible tragedy that violence should have broken out again in January.
Det var en forfærdelig tragedie, at volden i de januardage igen gik over gevind.
EnglishThe phasing out of assistance to parts of these regions is worrying and unclear.
Udfasningen af støtten til bl.a. dele af disse regioner er urovækkende og uklar.
EnglishAnd he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
Og han kom og prædikede i deres Synagoger i hele Galilæa og uddrev de onde Ånder.
EnglishThen came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?
Da gik Disciplene til Jesus afsides og sagde: "Hvorfor kunde vi ikke uddrive den?
EnglishThere is a system, laid down by the Rules themselves, which I have just read out.
Der er en bestemmelse i selve forretningsordenen, som jeg lige har læst for dem.
EnglishI am sure this will bring the citizens of Europe cheering out on to the streets.
Jeg er overbevist om, at det vil få Europas befolkning til at bryde ud i jubel.
EnglishIf that happens, the people will rightly say that we are just dishing out money.
Hvis det sker, siger befolkningen med rette, at vi pumper penge rundt i systemet.
EnglishControl measures at EU level and at Member State level need to be balanced out.
Kontrolforanstaltninger på EU-niveau og på medlemsstatsniveau skal afbalanceres.
EnglishI should just like to point out once again that the joint text still holds good.
Jeg vil gerne endnu en gang påpege, at det, som stod i brevet, stadig er gældende.
EnglishA few of these TEN projects have been carried out within a reasonable timeframe.
Nogle få af disse TEN-projekter er blevet gennemført inden for en rimelig tid.
EnglishThis is why I am pleased that the main points are once again being set out here.
Derfor er jeg glad for, at der her endnu en gang bliver mindet om det vigtige.
EnglishI myself saw the remains of 500 people laid out in a line in industrial premises.
Jeg så selv rester af 500 mennesker, der lå på lange rækker i et fabrikslokale.
EnglishAs pointed out in the committee's report, the EU faces major global challenges.
Som påpeget i udvalgets betænkning står EU over for store globale udfordringer.
EnglishDAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
Daphne I havde et budget på 20 millioner euro, men det viste sig at være for lidt.
EnglishThe punchline is that someone advises you to throw yourself out of a helicopter.
Som pointe rådede nogen Dem imidlertid til selv at springe ud af helikopteren.
EnglishMr President, Mrs Niebler carried out sterling work in her capacity as rapporteur.
Hr. formand, fru Niebler har som ordfører gjort et fortræffeligt stykke arbejde.
EnglishWe lost out because we did not adopt a coordinated approach to the UMTS auction.
Vi har tabt, fordi vi ikke har gennemført UMTS-auktionen koordineret i Europa.
EnglishThe Union must send out a very tough and unequivocal signal and must take action.
Unionen skal afgive et meget klart og tydeligt signal og træffe foranstaltninger.
EnglishIn fact, it is apparent that no socio-economic evaluation has been carried out.
Men man kan konstatere, at der ikke er gennemført en socioøkonomisk evaluering.
EnglishThis is a process which will inevitably have to be carried out in the long term.
Der er tale om en proces, der naturnødvendigt skal ses i et langsigtet perspektiv.

"out-of-town guests" dansk oversættelse

out-of-town guests
Danish
  • udenbys gæster
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Synonymer (engelsk) for "out of place":

out of place
English
out of hand
out of reach

Lignende oversættelser "out of" på dansk

out adverbium
of præposition
Danish
of adverbium
Danish
to lay hold of verbum
to make a project of verbum
to get rid of verbum
Danish
to be worthy of verbum
Danish
kind of adjektiv
Danish
to be capable of verbum
Danish
to be part of verbum
Danish
to take leave of verbum
to be in need of verbum
Danish
to take account of verbum
to get hold of verbum
to become the wife of verbum
to learn of verbum
Danish