Engelsk-dansk oversættelse af "patronage"

EN

"patronage" dansk oversættelse

volume_up
patronage {substantiv}
EN

patronage {substantiv}

volume_up
patronage (også: protection)
It is much more about the ambience, the ethos of secrecy, patronage, nepotism and obstructionism which appears to surround the Commission and its Members.
Det handler langt mere om det klima, den atmosfære af hemmeligholdelse, beskyttelse, nepotisme og obstruktionspolitik, der synes at omgive Kommissionen og dens medlemmer.
patronage
The Commission would gladly designate one of its Members to set up a kind of panel to decide whether or not a series of pictures is worthy of Parliament's patronage.
Kommissionen er rede til at stille et medlem til rådighed for at nedsætte en slag kommission, som bestemmer, om en billedsekvens er værdig til at nyde Parlamentets protektion.

Eksempelsætninger "patronage" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishA fascinating contest will develop: a race for the patronage of consumers.
Der vil komme en fascinerende konkurrence, en kamp om købernes gunst.
EnglishDemocracy under Russian patronage is bound to be half-baked, just as it is in Russia itself.
Demokrati under russisk kontrol vil nødvendigvis kun være halvfærdigt, præcis som i selve Rusland.
EnglishIn Albania, the mafia is raiding arms depots under the patronage of the dubious Berisha, and is supplying weapons to the KLA.
I Albanien overfalder mafiaen våbendepoter under ledelse af den tvivlsomme Berisha og leverer våbnene til UÇK.
EnglishAn appointment should only be made following an application and on the basis of qualifications, not political patronage.
Ansættelsen skal ske på baggrund af en ansøgning og kvalifikationer og ikke på baggrund af politiske tilhørsforhold.
EnglishSlovakia is extremely sensitive about anything that looks like interference or a patronage, and it deserves our understanding for that too.
Slovakiet er overordentlig sart over for alt, der bare minder om indblanding eller formynderi, og også det bør man have forståelse for.
EnglishOn the positive side, we have noted a flourishing of creative activity, cultural exchanges abroad and patronage for cultural events.
På den positive side har vi bemærket en opblomstring af kreative aktiviteter, kulturudvekslinger med udlandet samt afholdelse af kulturelle begivenheder.
EnglishIt is much more about the ambience, the ethos of secrecy, patronage, nepotism and obstructionism which appears to surround the Commission and its Members.
Det handler langt mere om det klima, den atmosfære af hemmeligholdelse, beskyttelse, nepotisme og obstruktionspolitik, der synes at omgive Kommissionen og dens medlemmer.
EnglishThe Commission would gladly designate one of its Members to set up a kind of panel to decide whether or not a series of pictures is worthy of Parliament's patronage.
Kommissionen er rede til at stille et medlem til rådighed for at nedsætte en slag kommission, som bestemmer, om en billedsekvens er værdig til at nyde Parlamentets protektion.
EnglishThey betray a patronage, a didactic spirit, and an attitude like a rich uncle who holds the purse strings and dictates what people are to do if they want to see any of it.
De afslører et formynderi, en trang til at belære, som den rige onkel, der vifter med pengene og fortæller, hvordan man skal opføre sig, ellers er der ikke noget at hente.