Engelsk-dansk oversættelse af "to persevere"

EN

"to persevere" dansk oversættelse

EN

to persevere [persevered|persevered] {verbum}

volume_up
to persevere
They face difficult choices but we must persevere or we will continue to lose credibility in this area.
De står over for nogle vanskelige valg, men vi skal holde ud, ellers mister vi fortsat troværdigheden på dette område.
That said, we shall persevere because I believe that our citizens expect us to find a political response to the needs of European integration.
Når dette er sagt, vil vi holde ud, fordi jeg tror, at borgerne forventer, at vi kommer med et politisk svar på behovene i forbindelse med opbygningen af Europa.
It is easier to make two small steps in this regard rather than one big step so I urge the President to persevere and I urge all governments to make the necessary compromises in Nice.
I den henseende er det lettere at tage to små skridt end ét stort skridt, så jeg opfordrer formanden til at holde ud, og jeg opfordrer alle regeringer til at indgå de nødvendige kompromiser i Nice.
to persevere (også: to persist)
Man må gå videre, hele tiden blive ved.

Eksempelsætninger "to persevere" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe must persevere with the democratisation and economic development of the region.
Vi må fortsætte med demokratiseringen og den økonomiske udvikling af regionen.
EnglishIt would be a real shame if the Council were to persevere in its attitude.
Hvis Rådet skulle stå fast på sin holdning, ville det være en skam.
EnglishIf we persevere with this initiative after all, I should like to make two observations.
Når vi alligevel vil skabe et nyt instrument, hvorfor stiller vi så ikke nye penge til rådighed?
EnglishWe must persevere in this way if we want to create more jobs in the future.
Det er nødvendigt at fortsætte i samme spor, hvis vi ønsker at skabe flere arbejdspladser i fremtiden.
EnglishThe European Union, which has done a great deal, must therefore persevere on these issues.
Derfor er det nødvendigt, at EU, som har gjort en meget stor indsats, lægger vægt på disse punkter.
EnglishWe have to continue along this road and I would ask the Commissioner to persevere with this.
Man må fortsætte ad denne vej, og jeg opfordrer kommissæren til at være udholdende på dette punkt.
EnglishI would ask the President-in-Office to persevere with this issue.
Jeg vil gerne bede rådsformanden om at holde fast ved denne sag.
EnglishThe Union must persevere at the moment when Algeria is passing through its worst difficulties.
Unionen bør fastholde sit engagement netop nu, hvor Algeriet oplever en af sine sværeste stunder.
EnglishMay I urge the Council to persevere with that line of argument in its internal deliberations.
Kommissionen og Rådet vil fortsat følge disse spørgsmål nøje.
EnglishOn principle, our group will persevere with this as well.
Også på dette punkt vil vores gruppe stå fast af principielle grunde.
EnglishThese should not discourage us but rather encourage us to persevere.
Sommetider skal man afvente det rette tidspunkt til det.
EnglishYou do not need to hope in order to try, or to succeed in order to persevere.
Man behøver ikke håbe for at foretage sig noget, det behøver heller ikke lykkes for én for at sætte noget igennem.
EnglishWe must persevere, and continue to work within this framework.
Det er på dette område, vi skal gå i dybden og være ihærdige.
EnglishSpeaking for our group, I would be happy to persevere with the separate voting, as originally planned.
På vegne af vores gruppe vil jeg gerne stå fast ved en opdelt afstemning, sådan som det er påtænkt.
EnglishThe Union is urging the five countries of Central Asia to persevere in the process of political liberalisation.
Fra et politisk synspunkt er energi blevet til et sikkerhedsspørgsmål.
EnglishI hope, Commissioner, that you will persevere with the philosophy behind the rational planning directive.
Jeg håber, kommissær, at De vil holde fast ved filosofien bag direktivet om rationel planlægning.
EnglishWe must persevere in our cooperation with the government and the parties, unions and social organizations.
Vi må ikke mindske samarbejdet med regering og partier, fagforeninger og samfundsorganisationer.
EnglishThe Commission has already undertaken a number of actions and we urge it to persevere in this direction.
Kommissionen har allerede indledt en række aktioner, og vi opfordrer den til at fortsætte i samme spor.
EnglishI find myself in concurrence with his view, both as to the importance of this issue and to the fact that we need to persevere.
Kan Rådet få disse to tilsyneladende modstridende erklæringer til at stemme overens?
EnglishWe must persevere in this struggle and not permit ourselves to be dismayed by the abuse at which he has become so adept.
Vi må stå fast i denne kamp og ikke lade os påvirke af de fornærmelser, som er blevet hans speciale.

Synonymer (engelsk) for "perseverance":

perseverance