EN

to persist [persisted|persisted] {verbum}

volume_up
We cannot allow the situation in this area to persist.
Vi må ikke lade situationen i området fortsætte med at udvikle sig på denne måde.
I have no doubt it will continue do so if these policies persist.
Jeg tvivler ikke på, at dette vil fortsætte, hvis denne politik varer ved.
We are being taken for a ride by the Thai legal authorities and this humiliation should not persist any longer.
De thailandske myndigheder løber om hjørner med os, og denne skændsel må ikke fortsætte.
to persist (også: to persevere)
to persist

Eksempelsætninger "to persist" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishSome of these differences have already been ironed out, but others persist.
Nogle af stridsspørgsmålene er allerede blevet løst, mens andre stadig er uløste.
EnglishI nonetheless believe that, if we persist, we shall achieve what we have pledged.
Alligevel mener jeg, at vi bør stå fast ved at holde det, som vi har lovet.
EnglishSome xenophobic instincts also persist, and are the subject of shameless speculation.
Desuden er der nogle fremmedfjendske instinkter, som der skamløst spekuleres i.
EnglishSevere restrictions on freedom of expression and freedom of information persist.
Ytringsfriheden og adgangen til information er fortsat strengt begrænset.
EnglishAs long as differences in approach persist, Member States will suffer as a result.
Så længe der er forskelle i politikken, vil det være en ulempe for landene.
EnglishI should therefore be grateful if Members would not persist with this issue.
Derfor vil jeg anmode Dem om, at vi ikke debatterer dette emne yderligere.
EnglishNow the Council must make a move, and not persist in its hesitant attitude.
Nu bliver Rådet nødt til at gå i gang og ikke fortsat indtage denne tøvende holdning.
EnglishWe must persist and focus as much attention as we muster in this House.
Vi skal holde ud og også her i Parlamentet fokusere så meget som muligt på det.
EnglishYet we still persist in allowing accidents to happen in the workplace.
Og alligevel bliver vi ved med at tillade, at der sker ulykker på arbejdspladsen.
EnglishOur group will therefore persist in a critical approach with regard to them.
Vores gruppe vil derfor fortsat forholde sig kritisk til disse forslag.
EnglishWill it persist in its attitude or will it bow to the wishes of the budgetary authority?
Holder den fast ved sin holdning, eller giver den efter for budgetmyndighedens ønsker?
EnglishAs the most recent reports also suggest, inequalities between men and women still persist.
Den manglende ligestilling er et samfundsanliggende og ikke blot et problem for kvinder.
EnglishIt will be an important task to persist in monitoring these areas.
Det bliver en vigtig opgave at fastholde en overvågning på disse områder.
EnglishI have no doubt it will continue do so if these policies persist.
Jeg tvivler ikke på, at dette vil fortsætte, hvis denne politik varer ved.
EnglishTo err is human, but to persist in error is another matter.
Det er menneskeligt at fejle på betingelse af, at man ikke bliver ved med det.
EnglishThat showed the total folly of the system, but the flaws persist.
Det viste med al tydelighed, hvor tåbeligt systemet var, men der er stadig en række fejl.
EnglishFabrications and speculations persist only in the absence of truth.
Historiske sandheder kræver også international fordømmelse af Sovjets totalitære kommunisme.
EnglishIf some countries wish to persist in this, it is of course up to them.
Hvis nogle lande ønsker at holde fast i denne fremgangsmåde, er det naturligvis deres egen sag.
EnglishWe cannot allow the situation in this area to persist.
Vi må ikke lade situationen i området fortsætte med at udvikle sig på denne måde.
EnglishThat means that we must not just persist with old, classical tests.
- Hr. formand, jeg vil gerne starte med at takke Karin Jöns for hendes indsats på dette område.

"persistent gap" dansk oversættelse

persistent gap
Danish
  • vedvarende kløft
  • vedvarende hul
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.