Engelsk-dansk oversættelse af "placement"

EN

"placement" dansk oversættelse

volume_up
placement {substantiv}
EN

placement {substantiv}

volume_up
placement (også: rank, positioning)
In our example, we used the labels target and placement.
I vores eksempel har vi benyttet etiketterne mål og placering.
Toolbar's custom layouts let you configure the placement and display of the Toolbar in Firefox.
Toolbars tilpassede layout lader dig konfigurere placeringen og visningen af Toolbar i Firefox.
Learn how to set up and manage this feature, which automatically optimizes your placement in each ad auction.
Find ud af, hvordan du opsætter og styrer denne funktion, der automatisk optimerer din placering i hver enkelt annonceauktion.
placement (også: emplacement)
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.

Eksempelsætninger "placement" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAnd thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
EnglishOr, find out more about placement targeting by watching the video below.
Få flere oplysninger om, hvordan du definerer dine egne annonceplaceringer.
EnglishThat way, you can keep specific keyword or placement ideas while you search for new ones.
På den måde kan du gemme bestemte søgeords- eller placeringsidéer, mens du søger efter nye.
EnglishEveryone has the right of access to a free placement service.
Enhver har ret til at kunne gøre brug af en gratis arbejdsformidlingstjeneste.
EnglishSuccessful placement on a temporary basis increases the chances of permanent employment.
Hvis der sker en vellykket formidling af tidsbegrænsede job, øges chancerne for en fastansættelse.
EnglishThis job shortage also translates into a shortage of work placement and work experience places.
Denne mangel på job giver sig også udslag i mangel på praktikpladser og arbejdserfaringsjob.
EnglishToolbar's custom layouts let you configure the placement and display of the Toolbar in Firefox.
Toolbars tilpassede layout lader dig konfigurere placeringen og visningen af Toolbar i Firefox.
EnglishYou'd like to find out which category your ad appeared for in a placement-targeted campaign.
Du ønsker at finde ud af, hvilken kategori din annonce blev vist for i en placeringsmålrettet kampagne.
EnglishOne of the ways ads are targeted to AdSense publisher websites is through placement targeting.
En af måderne, hvorpå annoncer målrettes mod AdSense-udgiveres websteder, er gennem placeringsmålretning.
EnglishIn our example, we used the labels target and placement.
I vores eksempel har vi benyttet etiketterne mål og placering.
EnglishPlacement-targeted campaigns and keyword-targeted campaigns that target the Google Display Network.
Placeringsmålrettede kampagner og søgeordsmålrettede kampagner, der målretter mod Google Displaynetværket.
EnglishAdvertisers use placement targeting to display ads on specific sites and pages in the AdSense network.
Annoncører bruger placeringsmålretning til at vise annoncer på specifikke websteder og sider i AdSense-netværket.
EnglishIt seeks to promote the transparency of the European market by providing information, advice and placement help.
Det skal fremme den tværnationale åbenhed på arbejdsmarkedet i EU gennem oplysning, rådgivning og støtte.
EnglishTip for forum webmasters and bloggers: Check out our specific tips on ad placement for forum sites and blogs.
Tips til forumwebmastere og bloggere: Tjek vores specifikke tips om annonceplacering på forumwebsteder og blogs.
EnglishIs there a placement test to assess my level?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
EnglishOnce you've used the Placement Tool to get placement ideas, here's how to save and edit those results:
Her kan du se, hvordan du gemmer og redigerer resultaterne, når du har brugt Placeringsværktøjet til at få placeringsidéer:
EnglishLearn how to set up and manage this feature, which automatically optimizes your placement in each ad auction.
Find ud af, hvordan du opsætter og styrer denne funktion, der automatisk optimerer din placering i hver enkelt annonceauktion.
EnglishPlacement targeting allows AdWords advertisers to choose specific ad placements where they'd like their ads to appear.
Med placeringsmålretning kan AdWords-annoncører vælge bestemte annonceplaceringer, hvor de ønsker, at deres annoncer skal vises.
EnglishPlacement-targeted ads reach users visiting specific sites, independent of their interests or demographics.
Placeringsmålrettede annoncer når ud til brugere, der besøger specifikke websteder uafhængigt af deres interesser og demografiske oplysninger.
EnglishThe exchange of students and professionals is facilitated through grants and placement schemes and through contributions to teacher-training.
Udvekslingen af studerende og branchefolk lettes via tilskud og praktikophold og via bidrag til uddannelse af lærere.

Synonymer (engelsk) for "placement":

placement