Engelsk-dansk oversættelse af "plus"

EN

"plus" dansk oversættelse

volume_up
plus {substantiv}
DA
DA
DA

"plus" engelsk oversættelse

EN
EN

plus {substantiv}

volume_up
1. matematik
But it is, as you know, nine years, plus two years, plus one year.
Men det er, som De ved, ni år plus to år plus et år.
Whether or not MEDIA PLUS also covers commercial risks is indeed an issue.
Det er faktisk et spørgsmål, om Media Plus-programmet også dækker kommercielle risici.
On the basis of this recommendation, in 2005 we launched the Safer Internet Plus programme.
På grundlag af denne henstilling iværksatte vi i 2005 programmet Safer Internet plus.
DA

plus {et}

volume_up
1. matematik
plus
volume_up
plus {substantiv}
Men det er, som De ved, ni år plus to år plus et år.
But it is, as you know, nine years, plus two years, plus one year.
Det er faktisk et spørgsmål, om Media Plus-programmet også dækker kommercielle risici.
Whether or not MEDIA PLUS also covers commercial risks is indeed an issue.
På grundlag af denne henstilling iværksatte vi i 2005 programmet Safer Internet plus.
On the basis of this recommendation, in 2005 we launched the Safer Internet Plus programme.

Eksempelsætninger "plus" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIs ‘ Schengen plus’ a necessary requirement for the implementation of Schengen II?
Jeg henviser til Slovenien, som angiveligt allerede har gennemført Schengen II.
EnglishMail Plus accounts just yet, but we've reached out to Yahoo! to try to get it working.
Mail Plus-konti, men vi har henvendt os til Yahoo! for at få det til at fungere.
EnglishWe are talking about EUR 10 billion plus another estimated EUR 1.2 billion.
Der er tale om 10 milliarder euro og yderligere 1,2 milliarder, der er budgetteret.
EnglishMr President, I would like to say that I am pleased with the MEDIA Plus document.
) Hr. formand, jeg vil sige, at jeg er glad for MEDIA Plus-dokumentet.
EnglishFollowing enlargement it will have 75 members, plus a number of observers.
Efter udvidelsen vil det bestå af 75 medlemmer, plus et antal observatører.
EnglishWhat we have is 15 individual policies, plus an additional Community policy.
Vi har 15 enkeltpolitikker plus en ekstra politik fra Fællesskabets side.
EnglishWhether or not MEDIA PLUS also covers commercial risks is indeed an issue.
Det er faktisk et spørgsmål, om Media Plus-programmet også dækker kommercielle risici.
EnglishThe MEDIA plus programme invests in promotion, distribution and digital training.
Media-plus investerer i reklame, distribution og digital uddannelse.
EnglishFurthermore, nine candidate countries were asked to take part in the MEDIA Plus programme.
Det er endvidere foreslået, at Media Plus-programmet åbnes for ni nye ansøgerlande.
EnglishThe review in 2008 of the GSP plus could prove to be a sound alternative for this.
Den tilbyder handelsfordele til lande, som har størst behov for det.
EnglishThe big question has been: are you in favour of regatta or are you in favour of five plus one?
Der har været et vigtigt spørgsmål: Er du for regatta, eller er du for 5 plus 1?
EnglishMy own country, the United Kingdom, consists of one large island plus the north of Ireland.
Mit eget land, Det Forenede Kongerige, består af en stor ø samt det nordlige Irland.
EnglishA total of 15 countries have ratified the core conventions and received GSP-plus status.
I alt 15 lande har ratificeret de grundlæggende konventioner og har fået GSP + -status.
EnglishSome of them are also involved in the Culture 2000 and Media Plus programmes.
Nogle af dem er også med i Kultur 2000- og Media Plus-programmerne.
EnglishOn the basis of this recommendation, in 2005 we launched the Safer Internet Plus programme.
På grundlag af denne henstilling iværksatte vi i 2005 programmet Safer Internet plus.
EnglishCompetitiveness and marketability are commendable aims of MEDIA Plus.
Konkurrenceevne og bedre markedsmuligheder er kærkomne mål for MEDIA Plus.
EnglishBefore making proposals, we need to give a great deal of thought to Europe ’ s plus points.
Inden et forslag forelægges, bør man overveje, om EU kan bidrage positivt.
EnglishIt is four years plus two from the entry into force of the new directive.
Det drejer sig om fire år plus to fra det nye direktivs ikrafttræden.
EnglishPlus, and this is unprecedented, it has requested a reduction in wage costs.
Og en anden ting, som er enestående: Man har anmodet om en nedskæring af lønudgifterne i 2001.
EnglishPlus, animal epidemics are again costing us a great deal of money.
Desuden har vi konstant med enorme økonomiske tab som følge af dyreepidemier at gøre.

Synonymer (engelsk) for "plus":

plus