Engelsk-dansk oversættelse af "procrastination"

EN

"procrastination" dansk oversættelse

EN procrastination
volume_up
{substantiv}

procrastination

Synonymer (engelsk) for "procrastination":

procrastination

Eksempelsætninger "procrastination" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishA realistic approach to manageability is not procrastination - it is quite the opposite.
Et realistisk syn på, hvad der er praktisk gennemførligt, er ikke forsinkelse, tværtimod.
EnglishIn the meantime, reading is one thing that will suffer from all this procrastination....
Mens vi venter på den, kommer også litteraturen til at lide under denne henholdende politik...
EnglishIf the European Union is to have a credible voice in the Doha process, this procrastination must stop.
Hvis EU skal virke troværdig i Doha-forhandlingerne, må vi sætte en stopper for denne tøven.
EnglishOf course, this evolution must be unambiguous, and devoid of inconsistencies, paradoxes and procrastination.
Det bør naturligvis være en klar og modsætningsfri udvikling uden hindringer og uenigheder.
EnglishBut all of us here are saying the same thing: the time for procrastination is past, this is the time for action.
Men vi siger det alle her, tiden er ikke til udflugter, men til handling.
EnglishMr President, the Vienna summit will go down in the history of the European Union as the Great Procrastination.
Hr. formand, topmødet i Wien vil gå over i Den Europæiske Unions historie som udsættelsestopmødet.
EnglishProcrastination is not a credible policy.
At trække tingene i langdrag er ikke nogen troværdig politik.
EnglishParliament is not in a great mood for procrastination.
Parlamentet er ikke i humør til sendrægtighed.
EnglishConsequently, the competent committee is ready at any time to present a report, so as to avoid delays and procrastination.
Tidsrummet på 6 uger er efter min opfattelse tilstrækkeligt til, at vi uden vanskeligheder kan klare disse problemer.
EnglishNow then, the great need of the indigenous population cannot brook any further diplomatic procrastination on the part of the UN Security Council.
Den store nød for den lokale befolkning tåler ikke yderligere diplomatisk tøven i FN ' s Sikkerhedsråd.
EnglishAfter years of procrastination on the opening of accession negotiations with Turkey, the vote on this report is an opportunity to send out a strong political signal.
Desuden vil jeg gerne til slut stille et spørgsmål: Hvor går grænserne for udvidelsen af denne såkaldt europæiske Union?
EnglishNor should we underestimate the tremendous difficulties experienced in some countries, where procrastination is a way of life.
Man skal heller ikke undervurdere de uendeligt meget større vanskeligheder med den reducerede kapacitet, som man er stødt på i visse lande, hvor man hellere bruger trækkegarn end sættegarn.
EnglishThe industry has everything to gain from using its considerable resources to advance alternative testing, and not for expensive campaigns of procrastination.
Industrien har alt at vinde og intet at tabe ved at bruge sine betydelige ressourcer på at fremme alternative testmetoder i stedet for at føre dyre kampagner for at trække tiden ud.
EnglishSuch procrastination illustrates once again the institutional shortcomings of the European Union, while the economic pillar is given considerable decision-making powers.
Udsættelserne kaster endnu en gang lys over EU ' s institutionelle mangler, mens den økonomiske søjle for dens vedkommende er udstyret med en stærk beslutningsdygtig instans.
EnglishMr President, Mr President-in-Office of the Council, ladies and gentlemen, I recall quite a well-known proverb which says something like ‘ Procrastination Road leads straight to Never-Never Land’.
Hr. formand, hr. formand for Rådet, mine damer og herrer, jeg erindrer et kendt ordsprog, hvoraf det fremgår, at man kan tøve så længe, at man aldrig når nogen vegne.
EnglishYou, Mr President-in-Office of the Council, were there when, a few weeks ago, the European Council in Brussels decided to take ‘ Procrastination Road ’ towards a European constitution.
Hr. rådsformand, De var til stede, da Det Europæiske Råd i Bruxelles for nogle få måneder siden besluttede at føre en henholdende politik i forhold til den europæiske forfatning.