EN

to prosper [prospered|prospered] {verbum}

volume_up
For example, if Europe as a whole is to prosper in the global economy we have to compete effectively in that global economy.
., hvis Europa som helhed skal have fremgang i den globale økonomi, konkurrere effektivt i den globale økonomi.
If Europe is to prosper in the long term we need to create an environment in which small and medium-sized enterprises can flourish.
Hvis Europa skal have fremgang på langt sigt, må vi skabe et miljø, hvor de små og mellemstore virksomheder kan blomstre.
Unless we open our markets to goods from poorer countries, thus helping their people to prosper, we will take their people.
Medmindre vi åbner markederne for varer fra de fattigere lande og derved hjælper de befolkninger til at have fremgang, kommer vi til at tage imod deres befolkninger.
to prosper (også: to thrive)
It is vital, therefore, that the fund continues to prosper and grow.
Det er derfor yderst vigtigt, at Den Internationale Fond for Irland fortsat trives og gror.
With the very tight Maastricht indicators, the indicators prosper and the people suffer.
Med de meget stramme Maastricht-indikatorer trives indikatorerne, mens menneskene har det hårdt.
As long as we fail to courageously advance along this path, crime will continue to prosper from individual tragedies.
Så længe man ikke modigt går ind på denne vej, vil kriminaliteten trives på individuelle tragedier.
to prosper
to prosper (også: to do)
Investors are able to prosper within the framework of this peace, on the condition that they do not destroy, undermine or evade these democratic agreements.
Inden for rammerne af denne fred kan investorerne klare sig godt på betingelse af ikke at ødelægge, håne, eller fordreje de demokratiske aftaler.

Eksempelsætninger "to prosper" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe EU will not prosper into the future if confrontation is the order of the day.
EU vil ikke kunne opretholde denne fremgang, hvis konfrontationer er dagens orden.
EnglishIf Mrs Plassnik can emulate Metternich’ s achievements, Europe will prosper.
Hvis fru Plassnik kan gentage Metternichs resultater, vil Europa opleve fremgang.
EnglishAnd he said, Go ye up, and prosper, and they shall be delivered into your hand!
" Da svarede han: "Drag derop så skal Lykken følge eder og de skal gives i eders Hånd!
EnglishThat the whole of Europe should prosper ought to be the aim of the EU's regional policy.
At» hele Europa skal leve« bør være målet for EU ' s regionalpolitik.
EnglishBehold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches!
Se det er de gudløses kår altid i Tryghed voksende Velstand!
EnglishThese regions must be able to prosper on the basis of their own potential.
Disse regioner må kunne udvikle sig ud fra deres egne muligheder.
EnglishIt is vital, therefore, that the fund continues to prosper and grow.
Det er derfor yderst vigtigt, at Den Internationale Fond for Irland fortsat trives og gror.
EnglishHe that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.
At dølge sin Synd fører ikke til Held men bekendes og slippes den finder man Nåde.
EnglishWith the very tight Maastricht indicators, the indicators prosper and the people suffer.
Med de meget stramme Maastricht-indikatorer trives indikatorerne, mens menneskene har det hårdt.
EnglishRegional disparities must be overcome if the internal market is to succeed and prosper.
De regionale forskelle skal udlignes, hvis det indre marked skal blive vellykket og blive en succes.
EnglishKeep therefore the words of this covenant, and do them, that ye may prosper in all that ye do.
Tag derfor Vare på denne Pagts Ord og gør efter dem for at I kan få Lykke til al eders Gerning.
EnglishI am confident that the Irish tourism industry will develop and prosper over the next few years.
Jeg har tillid til, at den irske turistindustri vil udvikle sig og blomstre i de næste få år.
EnglishAfter the war, Western Europe proudly straightened itself up and started to prosper in peace.
Kære Parlament, vi må ikke anlægge forskellige målestokke.
EnglishIf we want to survive and prosper in the 21st century then we must welcome and manage change.
Hvis vi ønsker at overleve og få fremgang i det 21. århundrede, skal vi bifalde og styre forandringerne.
EnglishOn the contrary, the Nepalese need stability and democracy in order to prosper economically and politically.
Det vil hjælpe med til at mindske nepalesernes sårbarhed over for de maoistiske rebeller.
EnglishAnd I came this day unto the well, and said, O LORD God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go:!
Da jeg nu i Dag kom til Kilden bad jeg således: HERRE du min Herre Abrahams Gud!
EnglishOnly now is there a chance for them to develop and prosper.
Det er først nu, de har chancen for at udvikles og blomstre.
EnglishAnd his master saw that the LORD was with him, and that the LORD made all that he did to prosper in his hand.
og hans Herre så at HERREN var med ham og at HERREN lod alt hvad han foretog sig lykkes for ham.
EnglishWe will prosper, our capital accumulation will prosper, our culture will prosper, our cuisine will prosper!
I dag diskuterer vi detaljerne i vores samliv, fjernelsen af hindringer og løsningen af problemer.
EnglishThe tabernacles of robbers prosper, and they that provoke God are secure; into whose hand God bringeth abundantly.
I Fred er Voldsmænds Telte og trygge er de der vækker Guds Vrede den der fører Gud i sin Hånd.

"prosperity gospel" dansk oversættelse

prosperity gospel
Danish
  • velstand evangelium
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.