Engelsk-dansk oversættelse af "protection"

EN

"protection" dansk oversættelse

volume_up
protection {substantiv}
EN

protection {substantiv}

volume_up
protection (også: patronage)
The protection of the farmers themselves and the protection of public health.
Beskyttelse af landmænd og beskyttelse af folkesundheden.
They want more social protection, more environmental protection and more stability.
De ønsker større social beskyttelse, bedre miljøbeskyttelse, mere stabilitet.
Without instructions or protection, they spray the fields with deadly neurotoxins.
Uden instrukser og beskyttelse sprøjter de markerne med dødbringende nervegifte.
protection (også: safeguard)
A constitution is the people's protection against the politicians.
En grundlov er borgernes værn mod politikerne.
You are daring to assert that competition provides considerable protection against the abuse of power.
De har mod til at gentage, at konkurrence er et vigtigt værn mod magtmisbrug.
The draft EU constitution has instead become the politicians ' protection against the people.
EU-grundlovsudkastet er i stedet blevet politikernes værn mod borgerne.

Eksempelsætninger "protection" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe same applies to national legislation on protection for workers, incidentally.
Her er nationale forskrifter om arbejdstageres sikkerhed i øvrigt ikke undtaget.
EnglishThis is not acceptable and runs counter to protection of the global environment.
Det er ikke acceptabelt og strider mod beskyttelsen af miljøet på globalt plan.
EnglishI am in full support of effective protection of designs in the EU Member States.
Jeg støtter fuldt ud en effektiv beskyttelse af mønstre i EU ' s medlemsstater.
EnglishSocial protection policy is a matter for which Member States have responsibility.
Den sociale sikringspolitik er et område, som medlemsstaterne har ansvaret for.
EnglishMr President, deep-water coral reefs are a resource which deserves our protection.
- Hr. formand, dybhavskoralrev er en ressource, der fortjener vores beskyttelse.
EnglishThe first, broader issue is that of environmental protection and climate change.
Det første er på det globale plan beskyttelsen af miljøet og klimaændringerne.
EnglishA special area of concern when granting aid is the protection of the aid workers.
Et særligt punkt i forbindelse med bistanden er beskyttelsen af hjælpearbejderne.
EnglishThe single market has led to a reduction in the standard of consumer protection.
Det indre marked har medført en sænkning af forbrugerbeskyttelsesstandarderne.
EnglishWithout instructions or protection, they spray the fields with deadly neurotoxins.
Uden instrukser og beskyttelse sprøjter de markerne med dødbringende nervegifte.
EnglishWe must of course guarantee the protection of the users, especially of the young.
Naturligvis skal også beskyttelsen af brugerne, især de mindreårige, være sikret.
EnglishEconomic interests represent one side of the coin, consumer protection the other.
Økonomiske interesser er den ene side af medaljen, forbrugerbeskyttelse den anden.
EnglishFor innovative medicines, the Commission proposes a new data-protection period.
For innovative lægemidler foreslår Kommissionen en ny databeskyttelsesperiode.
EnglishI also regard it as acceptable for the old-timers to be granted special protection.
Jeg anser det endvidere for acceptabelt, at veteranbiler får særlig beskyttelse.
EnglishSo I should like to sound a warning note about the extent of consumer protection.
Derfor vil jeg advare imod, at vi giver forbrugerbeskyttelsen denne dimension.
EnglishRather, it is a form of protection for Parliament as a democratic institution.
Immuniteten er i stedet en beskyttelse af Parlamentet som demokratisk institution.
EnglishThe protection of pedestrians is at last becoming a matter of public interest.
Beskyttelsen af fodgængere er langt om længe kommet i offentlighedens søgelys.
EnglishI also think investors will find welcome protection with the best-execution rule.
Jeg tror også, at investorerne vil bifalde beskyttelse i forbindelse med reglen om.
EnglishNature protection organisations are also included in cooperation at local level.
Naturbeskyttelsesorganisationer inddrages også i samarbejdet på lokalt plan.
EnglishThey used a dormant patent to acquire that protection for their own commercial gain.
De bruger et sovende patent til at opnå beskyttelse til egen kommerciel vinding.
EnglishThe main aim of the proposal is to improve protection for airline passengers.
Forslagets vigtigste målsætning er forbedringen af beskyttelsen af flypassagerer.

Synonymer (engelsk) for "protection":

protection