Engelsk-dansk oversættelse af "pull"

EN

"pull" dansk oversættelse

volume_up
pull {substantiv}
DA

EN pull
volume_up
{substantiv}

pull (også: character, draught, move, trait)
It is important that all the Member States pull together.
Det er vigtigt, at alle medlemsstater trækker på samme hammel.
We can continue along this course, even if unreliable partners pull out.
Vi må fortsætte denne kurs, selv om vores utroværdige partnere trækker deres underskrifter tilbage.
In a market economy there are factors wish push the market and factors which pull the market: the stick and the carrot.
I en markedsøkonomi er der nogle faktorer, der skubber på markedet, mens andre trækker i det - stokken og guleroden.

Eksempelsætninger "pull" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis is a clear pull factor, possibly the most important as far as Cuba is concerned.
I begyndelsen af oktober 2003 blev der tilføjet yderligere 14.384 underskrifter.
EnglishAfter all, the German car industry does n't pull the German government's strings.
Den tyske regering er trods alt ikke den tyske automobilindustris marionet.
EnglishWe must try to pull the Union and its citizens together and have genuine solidarity.
Vi må forsøge at samle Unionen og dens borgere og få etableret en ægte solidaritet.
EnglishMr Schulz is also right to say that the Member States would not pull their weight.
Martin Schulz har også ret, når han siger, at medlemsstaterne ikke engagerer sig nok.
EnglishFurthermore, the Commission has promised to pull up its socks by carrying out fewer tasks.
Kommissionen har desuden lovet bedre arbejde ved at gennemføre færre projekter.
EnglishIt will be difficult, we will have to pull together, but that is only to be expected.
Det vil blive vanskeligt, man er nødt til at tage sig sammen, men det forventer vi også.
EnglishWe have to pull together now as a continent or we will fall apart.
Vi må nu rykke tættere sammen som kontinent, eller også falder vi fra hinanden.
EnglishNow it is time, however, to pull ourselves together and show the required leadership.
Men nu er tiden kommet til at tage os sammen og vise dette lederskab.
EnglishIf we pull out all the stops, I believe that this reform process can be successfully completed.
Med store anstrengelser tror jeg også, det vil lykkes at gennemføre denne reform.
EnglishAn important question is: what do we do if we cannot pull it off with the Americans?
Et vigtigt spørgsmål er: Hvad gør vi, hvis det ikke lykkes med USA?
EnglishDid the Commission expect that somebody would just pull a legal measure out of the hat?
Forventede Kommissionen, at en eller anden ville trylle et retligt initiativ op af hatten?
EnglishAnd I will drive thee from thy station, and from thy state shall he pull thee down.
Jeg støder dig bort fra din Stilling og styrter dig fra din Post.
EnglishEveryone must pull together in CITES, and I hope Parliament will support the compromise text.
Alle må hjælpe til i CITES, og jeg håber, at Parlamentet vil støtte kompromisteksten.
EnglishAfter all, the problem of unemployment in Europe can only be solved if we all pull together.
Vi kan imidlertid kun i fællesskab løse arbejdsløshedsproblemet i Europa.
EnglishI believe that there is another particularly important matter: the ‘ push-pull’ aspect.
Der er et andet særlig vigtigt spørgsmål, nemlig push-pull-aspektet.
EnglishWe therefore need to pull out all the stops to turn this new phase into a success.
Vi skal derfor gøre alt for at få denne nye fase til at lykkes.
EnglishIt is necessary to pull all these strands together and to strike an appropriate balance.
Det er nødvendigt at forene disse ting og finde en passende balance.
EnglishIt is not too late for us to pull ourselves together and win back this right from the Commission.
Det er aldrig for sent at komme til besindelse og tage den tilbage fra Kommissionen.
EnglishThe European Parliament's services will pull out all the stops so that we can vote on Wednesday.
Parlamentstjenesten vil gøre en ekstraordinær indsats, for at vi kan stemme på onsdag.
EnglishSpecial teams, including several from Europe, were on hand to pull survivors out of the rubble.
Specialenheder, også fra Europa, var til stede for at lede efter overlevende i ruinerne.