EN

puzzle {substantiv}

volume_up
To me, this is like a jigsaw puzzle that is nearing completion.
For mig er dette ligesom et puslespil, som næsten er lagt.
With a jigsaw puzzle, it is important on the one hand that the pieces are all there, and on the other hand, that you have the right pieces.
Ved et puslespil er det vigtigt, dels at antallet af brikker er komplet, dels at man har de rigtige brikker.
The jigsaw puzzle of directives under discussion here will make Europe even more attractive, particularly for those in employment.
Det puslespil af direktiver, der her er tale om, vil gøre Europa til et endnu bedre sted at være, især for de ansatte.

Eksempelsætninger "puzzle" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt is time to put the pieces of the puzzle together, because people are suffering from the violence.
Det er på tide at samle brikkerne, for menneskene lider under voldshandlingerne.
EnglishIt will then have rather more issues to puzzle over than it does at present, and in particular:
Det får således en hel del flere spørgsmål at bryde sin hjerne med, end det gør for tiden, og navnlig:
EnglishTo me, this is like a jigsaw puzzle that is nearing completion.
For mig er dette ligesom et puslespil, som næsten er lagt.
EnglishI note that with this amendment the European airquality puzzle is nearing its completion.
Jeg konstaterer, at det europæiske luftkvalitetspuslespil med disse tilpasninger vil nærme sig sin fuldendelse.
EnglishIt is another piece in the puzzle of instruments which we need if we are to be able to make any headway.
Det er en del af det instrument, vi har brug for for at kunne klare os her på en eller anden måde.
EnglishThis year, the pieces of the puzzle are coming together.
Dette er året, hvor puslespillets brikker samles.
EnglishWith the adoption tomorrow of Mrs Quisthoudt-Rowohl's report, the final piece of the puzzle will be in place.
Med vedtagelsen i morgen af fru Quisthoudt-Rowohls betænkning vil sidste brik i puslespillet endelig være på plads.
EnglishIt currently does not support Silverlight or Java applets, which may be shown as a "puzzle piece" in the preview image.
Det understøtter ikke Silverlight eller Java-applets i øjeblikket, hvilket kan vises som en puslespilsbrik i eksempelbilledet.
EnglishWith a jigsaw puzzle, it is important on the one hand that the pieces are all there, and on the other hand, that you have the right pieces.
Ved et puslespil er det vigtigt, dels at antallet af brikker er komplet, dels at man har de rigtige brikker.
EnglishThe jigsaw puzzle of directives under discussion here will make Europe even more attractive, particularly for those in employment.
Det puslespil af direktiver, der her er tale om, vil gøre Europa til et endnu bedre sted at være, især for de ansatte.
EnglishIt sometimes seems that we are playing around with a jigsaw puzzle and do not even know what all the pieces are.
Rettighederne bør være de samme, uanset hvor man lever i dette nye Europa, uanset hudfarve, etnisk oprindelse, religion eller mangel på samme.
EnglishBy adopting this report, as far as this particular point is concerned, we might puzzle some people, especially those whom it targets.
Vedtagelsen af denne betænkning, således som den fremstår på dette punkt, kan afstedkomme en vis forvirring, især hos dens modtagere.
EnglishPersonally - and here I am in the same boat as Mrs Oomen-Ruijten - I have found them rather confusing, and quite often simply a puzzle.
For mig - og her har jeg det på samme måde som fru Oomen-Ruijten - har de snarere været forvirrende, ja undertiden ligefrem en gåde.
EnglishMr President, I still have three concrete questions which puzzle me concerning this troublesome issue of the recruitment agency of the EU.
Hr. formand, jeg har stadig tre konkrete spørgsmål, som er mig en gåde vedrørende det plagsomme spørgsmål om EU-ansættelseskontoret.
EnglishMr President, for more than a year we in Parliament's negotiating teams, together with the Commission and the Council of Ministers, have been struggling with a puzzle.
Hr. formand, i over et år har vi i Parlamentets forhandlingsteam sammen med Kommissionen og Ministerrådet kæmpet med en gåde.
EnglishThey would be to blame if that were to occur, and I hope we can work together to make sure that we put this piece of the jigsaw puzzle in place as soon as possible.
Hvis det sker, vil man bebrejde dem det, og jeg håber, at vi kan samarbejde om at få denne brik til at falde på plads hurtigst muligt.
EnglishMrs Lindh, the texts are, in my opinion, not wholly satisfactory, but I hope that in the time left available to us, the missing pieces of the jigsaw puzzle will fall into place.
Teksterne er endnu ikke tilfredsstillende, fru rådsformand, men jeg håber, at de manglende stykker i puslespillet vil blive placeret inden mødet.

"puzzle game" dansk oversættelse

puzzle game
Danish
  • puslespil
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Synonymer (engelsk) for "puzzle":

puzzle
puzzling
crossword puzzle
English