Engelsk-dansk oversættelse af "question"

EN

"question" dansk oversættelse

volume_up
question {substantiv}
DA
EN

question {substantiv}

volume_up
The question has been raised, and it is more than a question, it is a choice.
Der er stillet et spørgsmål, men det er mere end et spørgsmål, det er et valg.
It is not a question of parallelism, it is a question of substance.
Det er ikke et spørgsmål om paralleller, det er et spørgsmål om substans.
I just have one question for the Commission, a very specific question.
Blot har jeg lige et spørgsmål til Kommissionen, et meget specifikt spørgsmål.

Eksempelsætninger "question" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
Hr. Brittan, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Ferrers spørgsmål.
EnglishIt is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
Det drejer sig ikke om at lukke bjergene inde bag beskyttelse eller privilegier.
EnglishLet me ask a very serious question: how do things stand as regards human rights?
Jeg vil gerne helt seriøst spørge, hvordan menneskerettighedssituationen ser ud.
EnglishMy group also places question marks alongside two specific Commission proposals.
Min gruppe sætter også spørgsmålstegn ved to konkrete forslag fra Kommissionen.
EnglishLet me finally speak about the question of the number of posts at the Commission.
Lad mig til sidst behandle spørgsmålet om antallet af stillinger i Kommissionen.
EnglishThis is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.
Det er et grundlæggende spørgsmål, ikke kun et østrigsk, men også et europæisk.
EnglishMoreover, a solution to the Kosovo question should have been made a precondition.
Desuden skulle løsningen på Kosovo-spørgsmålet have været en forhåndsbetingelse.
EnglishWe have, of course, only today discussed a report on this question in Parliament.
Vi har jo netop i dag diskuteret en betænkning om dette spørgsmål i Parlamentet.
EnglishAnd that is a question worth raising, and I shall always be willing to raise it.
Og denne er det værd at behandle, og jeg vil altid være beredt til at gøre det.
EnglishI should just like to apologise for the error in my question to the Commission.
Jeg vil bare beklage, at der står noget forkert i mit spørgsmål til Kommissionen.
EnglishMr Schnellhardt made a few comments on this question that are worth considering.
Hr. Schnellhardt har sagt noget i den forbindelse, der er værd at tænke over,.
EnglishMr President, I would like to ask Commissioner Fischler a supplementary question.
Mange tak, hr. formand, må jeg stille et tillægsspørgsmål til kommissær Fischler?
EnglishOne major question is that of how we care for rural areas and keep them alive.
Et stort spørgsmål er, hvordan vi plejer landdistrikterne og holder dem levende.
EnglishHowever, I would ask you to send the Commission a written question on this case.
Jeg foreslår, at De sender Kommissionen et skriftligt spørgsmål om dette emne.
EnglishIt would be helpful if the Czech Government provided an answer to this question.
Det ville være til stor hjælp, hvis den tjekkiske regering ville svare på det.
EnglishToday the Bureau is going to deal with the problems relating to Question Time.
- I henhold til forretningsordenen har jeg ret til at stille tillægsspørgsmålet.
EnglishDeveloping a clear EU line on this question at the highest level is important.
Det er vigtigt på dette område at udvikle en klar EU-holdning på højeste niveau.
EnglishMr President, with regard to Mrs Auroi's question on fraud in the Member States.
Hr. formand, det drejer sig om fru Aurois spørgsmål om svig i medlemsstaterne.
EnglishWhat is the question that must be asked regarding these companies ' pension funds?
Hvad er det for et spørgsmål, man skal stille virksomhederne om pensionsfondene?
EnglishThe question of human rights must not be made secondary to economic interests.
Spørgsmålet om menneskerettigheder må ikke underordnes de økonomiske interesser.