Engelsk-dansk oversættelse af "remaining"

EN

"remaining" dansk oversættelse

EN remaining
volume_up
{adjektiv}

remaining (også: additional, other, rest of)
volume_up
øvrig {adj.}
The 9 remaining amendments pose difficulties for the following reasons:
De øvrige ni ændringsforslag giver vanskeligheder af følgende årsager:
This user will then need to grant account access to remaining users.
Denne bruger skal derefter give adgang til kontoen til de øvrige brugere.
I have to say that the remaining amendments are unacceptable.
Jeg må desværre sige, at de øvrige ændringsforslag ikke kan accepteres.
remaining (også: residual, left over)
The Council hopes that the remaining negotiations will soon be successfully concluded.
Rådet håber, at de resterende forhandlinger snart vil være veloverstået.
The 342 remaining posts will be given back to the budgetary authority.
De 342 resterende stillinger returneres til budgetmyndigheden.
The remaining Member States are in the process of preparing the necessary legislation.
De resterende medlemsstater er i færd med at forberede den nødvendige lovgivning.

Synonymer (engelsk) for "remaining":

remaining

Eksempelsætninger "remaining" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe will stress the need for the remaining necessary measures to be put in place.
Vi vil eftertrykkeligt kræve, at de tiltag, der stadig er nødvendige, bliver taget.
EnglishHowever, there are still a few remaining obstacles which are included as amendments.
Der er imidlertid stadig visse hindringer, der finder udtryk som ændringsforslag.
EnglishI also want to point out the remaining loopholes that the Council has left.
Jeg vil imidlertid også nævne de huller, der stadig findes, som Rådet har efterladt.
EnglishThe only thing remaining is the demand for a comprehensive shortening of working hours.
Nu står der altså blot et krav om en gennemgribende arbejdstidsforkortelse tilbage.
EnglishFinally, I would like to insist upon blood and plasma donations remaining free.
Endelig vil jeg gerne understrege vigtigheden af, at blod- eller plasmadonering er gratis.
EnglishI hope it will soon be followed by the release of Burma's remaining political prisoners.
Jeg håber, at den snart følges op af løsladelser af andre politiske fanger i Burma.
EnglishBut I am in favour of most responsibility remaining with the Member States.
Men jeg går ind for, at den største kompetence fortsat skal ligge hos medlemsstaterne.
EnglishBut that is not the sort of thinking that can eliminate remaining deficits.
Men det er ikke den slags tanker, som kan fjerne de mangler, der stadigvæk eksisterer.
EnglishThe issue must therefore be regarded as remaining open until the referendum has been held.
Spørgsmålet må derfor opfattes som åbent, indtil folkeafstemningen er afholdt.
EnglishThe biggest remaining problem is the lifts, which seem to have a mind of their own.
Det største tilbageværende problem er elevatorerne, som tilsyneladende kører på må og få.
EnglishIn terms of competition, no-one now stands to benefit by remaining outside.
Der er nemlig ikke længere nogle, der scorer konkurrencefordele ved at holde sig udenfor.
EnglishThe position of those Member States remaining outside monetary union will become a problem.
Problemet vil så være situationen i de lande, som forbliver uden for valutaunionen.
EnglishHowever, it must now renew its efforts to tackle those remaining concerns.
Bulgarien har også gjort betydelige fremskridt for at nå dette stadium.
EnglishThat is where the businesses want the remaining barriers to trade and investment to be removed.
Vi har fra Parlamentets side været inde på det flere gange i vores beslutninger.
EnglishI want to use the seconds remaining to me just to ask the Commission for something.
Jeg vil bruge de sidste sekunder til at bede Kommissionen om noget.
EnglishWe invited the Albanian interlocutors to Bonn and we are remaining in close contact.
Vi modtog de albanske samtalepartnere i Bonn, vi holder nær kontakt.
EnglishWe will continue down this road in the remaining weeks that are left to the Austrian Presidency.
Vi vil i de kommende uger af det østrigske formandskab fortsætte ad denne vej.
EnglishThese last remaining issues are nonetheless highly significant.
Det er de sidste spørgsmål, der er tilbage, men de er bestemt ikke uvæsentlige.
EnglishThere are, however, an incredibly large number of problems remaining in the Middle East.
Undertrykkelsen af folket fortsætter med uformindsket styrke, hvilket er helt uacceptabelt.
EnglishThere is a remaining issue: the adaptation of existing legislation.
Der er endnu et spørgsmål, nemlig tilpasningen af eksisterende lovgivning.