Engelsk-dansk oversættelse af "rendezvous"

EN

"rendezvous" dansk oversættelse

volume_up
rendezvous {substantiv}
DA

"rendezvous" engelsk oversættelse

EN

rendezvous {substantiv}

volume_up
I invite you to cooperate in doing so, in voting at midday as we plan, and to keep our rendezvous with European history.
Jeg anmoder om Deres samarbejde ved den planlagte afstemning midt på dagen, og at vi holder vores aftale med den europæiske historie.
rendezvous (også: date, appointment)
volume_up
rendezvous {et} (aftalt møde)
I also congratulate him on the provision he has termed a rendezvous, which establishes that this flexibility and derogation will be subject to priority review after two years.
Jeg takker ham også for den bestemmelse, som han benævnte en rendezvous-klausul, og som fastsætter, at denne fleksibilitet og fravigelse inden for to år skal underkastes prioriteret revision.
DA

rendezvous {et}

volume_up
1. "aftalt møde"
rendezvous (også: aftale, dato, stævnemøde)
volume_up
date {substantiv}
Tyrkiet fik en dato for et rendezvous i København med udsigt til, at der kan indledes tiltrædelsesforhandlinger, hvis landet til den tid opfylder Københavnskriterierne.
In Copenhagen, Turkey was given a specific date, and the prospect of the commencement of accession negotiations, subject to its fulfilment of the Copenhagen criteria by that deadline.
rendezvous (også: aftale, betegnelse)
rendezvous (også: aftale, mødested)
Jeg takker ham også for den bestemmelse, som han benævnte en rendezvous-klausul, og som fastsætter, at denne fleksibilitet og fravigelse inden for to år skal underkastes prioriteret revision.
I also congratulate him on the provision he has termed a rendezvous, which establishes that this flexibility and derogation will be subject to priority review after two years.

Eksempelsætninger "rendezvous" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishMy fear is that we will then end up with this peculiar ‘ rendezvous clause’.
I Maastricht sagde vi: Vi har brug for Europas politiske enhed.
EnglishHe said that the presidency must bear in mind that a second unsuccessful rendezvous would be a disaster.
Han sagde, at formandskabet må huske på, at endnu et resultatløst møde vil være en katastrofe.
EnglishHumanity has a rendezvous in Kyoto in three weeks ' time.
Menneskeheden har aftalt møde med sig selv i Kyoto om tre uger.
EnglishIndeed, the June decision of the European Council was to have a further rendezvous and revisit this issue in spring 2006.
Faktisk besluttede Det Europæiske Råd i juni at have endnu et møde og vende tilbage til dette spørgsmål i foråret 2006.
EnglishMrs Grybauskait ė, we believe - or, rather, we still try to believe - in the rendezvous clause, which we also voted in favour of this morning.
Takket være denne klausul kan vi måske endelig få frigjort nye margener, navnlig på landbrugsområdet.
EnglishI invite you to cooperate in doing so, in voting at midday as we plan, and to keep our rendezvous with European history.
Jeg anmoder om Deres samarbejde ved den planlagte afstemning midt på dagen, og at vi holder vores aftale med den europæiske historie.
EnglishMr President, I do not believe that anyone in this Parliament wants, or is able to, delay the great rendezvous that we are all awaiting, that of enlargement.
Hr. formand, jeg tror, at ingen i dette Parlament hverken vil eller kan forsinke dette store stævnemøde, som venter os, nemlig den kommende udvidelse.
EnglishWe must not arrive late for this rendezvous that is so crucial and strategic to its future unless we want to end up one day with our back to the wall.
Vi må ikke komme for sent til dette møde, som er yderst vigtigt og af strategisk betydning for EU ' s fremtid, hvis man ikke vil risikere senere at blive trængt op i en krog.
EnglishI also congratulate him on the provision he has termed a rendezvous, which establishes that this flexibility and derogation will be subject to priority review after two years.
Jeg takker ham også for den bestemmelse, som han benævnte en rendezvous-klausul, og som fastsætter, at denne fleksibilitet og fravigelse inden for to år skal underkastes prioriteret revision.
EnglishWhat we require is for the European Council to establish a rendez-vous with a decision in the autumn of 2007, setting up a fresh conference to renegotiate Part 3 of the Constitution.
Det, vi kræver, er, at Det Europæiske Råd fastsætter et tidspunkt for beslutningen i efteråret 2007, hvor man indleder en ny konference, hvor man skal genforhandle Del 3 af forfatningen.

Synonymer (engelsk) for "rendezvous":

rendezvous
English