Engelsk-dansk oversættelse af "to rush"

EN

"to rush" dansk oversættelse

volume_up
gold rush {substantiv}
EN

to rush [rushed|rushed] {verbum}

volume_up
1. generel
to rush (også: to hurry, to hasten)
Mrs Sauquillo, I am not going to stop you speaking, but I do ask you not to rush.
Fru Sauquillo, jeg fratager Dem ikke ordet, jeg siger blot til Dem, at De ikke skal skynde Dem.
Mr President, you clearly need not have rushed, for the Council's response was indeed very brief.
Hr. formand, De havde tydeligvis ikke behøvet skynde Dem, for Rådets svar er faktisk usædvanligt kort.
With Commissioner Mandelson’ s approach at the WTO, it seems the Commission wants to rush further down this road of destruction.
Med kommissær Mandelsons indfaldsvinkel til WTO lader det til, at Kommissionen vil skynde sig videre ad denne ødelæggende kurs.
It is better to wait and have a good electoral process, rather than rush and have some kind of unfair and corrupt electoral process.
Det er bedre at vente og få et godt valgforløb end at jage afsted og få et uretfærdigt og korrupt valgforløb.
The forthcoming December Council will be the forum for finalising reform proposals and it should not be used for rushing through panic measures for cod and associated species.
På det kommende rådsmøde i december skal reformforslagene færdiggøres, og det bør ikke bruges til at jage panikagtige foranstaltninger igennem for torsken og tilknyttede arter.
With Commissioner Mandelson’ s approach at the WTO, it seems the Commission wants to rush further down this road of destruction.
Med kommissær Mandelsons indfaldsvinkel til WTO lader det til, at Kommissionen vil skynde sig videre ad denne ødelæggende kurs.
to rush (også: to tear, to scorch)
volume_up
suse {vb.} (fare afsted)
2. hverdags
to rush (også: to sprint, to hare off, to bolt)
volume_up
spæne {vb.} [hverd.] (løbe hurtigt)

Eksempelsætninger "to rush" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishSo, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon ' crisis.
Jeg beder om, at vi forsøger ikke bevæge os henimod en krise med» laksegalskab«.
EnglishThis unseemly rush to judgment did nothing to improve the court's credibility.
Denne upassende hastige afgørelse har ikke bidraget til rettens troværdighed.
EnglishIt is regrettable that there is such a mad rush to finalise this by May.
Det er beklageligt, at man har så vanvittigt travlt med at afslutte dette inden maj.
EnglishMrs Sauquillo, I am not going to stop you speaking, but I do ask you not to rush.
Fru Sauquillo, jeg fratager Dem ikke ordet, jeg siger blot til Dem, at De ikke skal skynde Dem.
EnglishIt is disturbing to note the major rush towards the militarisation of the European Union.
Det er foruroligende at se det store fremløb mod militarisering af Den Europæiske Union.
EnglishMy last point is that we should not rush towards achieving all these goals in the short term.
Vi må have mere tid til at undersøge evalueringen og sikre, at den anvendes korrekt.
EnglishIt is also the reason for the snail's pace at which traffic normally moves in the rush hour.
Deri findes derfor årsagen til den gennemsnitligt meget lave hastighed i myldretiderne.
EnglishNeither shall there be any work for Egypt, which the head or tail, branch or rush, may do.
For Ægypten lykkes intet hverken for Hoved eller Hale Palme eller Siv.
EnglishIt is vital, as I have said, that we do not rush to make a judgement.
Det er som sagt afgørende, at vi ikke drager forhastede konklusioner.
EnglishBut Mr Titley is trying to rush things with this report of his.
Titley imidlertid forsøger med denne betænkning, er en snuptagsmanøvre.
EnglishSo, I welcome the report but I am not going to rush to judgment on the basis of it.
Jeg hilser derfor årsberetningen velkommen, men jeg vil ikke afsige en forhastet dom på baggrund af den.
EnglishNow that you have just emerged from your former prison, do not rush to enter a new one.
I er lige sluppet ud af et fængsel, gå nu ikke ind i et nyt.
EnglishWe must resist the onward rush towards treating everything in society as saleable commodities.
Vi bør afvise kursen mod en total kommercialisering af samfundet.
EnglishIt played second fiddle to the rush to get agreement on the Euro.
Den stod i skyggen af stormløbet for at opnå enighed om euroen.
EnglishIt may be in the interests of both parties not to rush into full membership.
Jeg vil også gerne komme ind på børnespørgsmålet.
EnglishThe consequent rush by the airlines to save money could also endanger transport safety.
Den deraf følgende tendens til besparelser hos selskaberne vil også kunne kompromittere transportsikkerheden.
EnglishWe must not rush the vote on the Fiori report nor must we rush the debate.
Afstemningen om Fiori-betænkningen bør finde sted under rolige former, og det samme gælder forhandlingen herom.
EnglishSuddenly there is an unholy rush to complete in a matter of months the work that has lain undone over the years.
Nu skal noget, som i årevis ikke er blevet forberedt, pludselig klares på få måneder.
EnglishWe must not delay the process of accession through expedient measures, neither should we rush things.
Vi bør ikke forhale optagelsen med undvigemanøvrer, men bør heller ikke sætte foden på speederen.
EnglishThat is very important, so that we do not have to rush to have everything completed by the end of July.
Det er meget vigtigt, for at man ikke i al hast behøver at blive færdig inden udgangen af juli.

"rushing game" dansk oversættelse

rushing game
Danish
  • farende spil
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Synonymer (engelsk) for "gold rush":

gold rush