Engelsk-dansk oversættelse af "schedule"

EN

"schedule" dansk oversættelse

volume_up
schedule {substantiv}
EN

schedule {substantiv}

volume_up
schedule (også: timeline)
What is your schedule, how long will it take you to produce a positive list?
Hvordan ser Deres tidsplan ud, hvor hurtigt vil De præsentere en positivliste?
The Commission and Member States will have to agree a new time schedule.
Kommissionen og medlemsstaterne bør blive enige om en ny tidsplan.
However, the mandate for CEPT is tied to a clear schedule.
CEPT ' s mandat er imidlertid i den sammenhæng forbundet med en klar tidsplan.
The repercussions of the schedule for advance resignation now await you.
Nu afventer det følgevirkningerne af skemaet for den førtidige udtrædelse.
schedule (også: roster)

Eksempelsætninger "schedule" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIn this case it seems that the schedule is dictated more by the Council's timetable.
Her ser det mere ud, som om det er Rådets tidsmæssige krav, der står i centrum.
EnglishWhat is your schedule, how long will it take you to produce a positive list?
Hvordan ser Deres tidsplan ud, hvor hurtigt vil De præsentere en positivliste?
EnglishJudging from the schedule, a great deal of work will need to be done this year.
Hvis vi går ud fra planlægningen for i år, skal der arbejdes hårdt.
EnglishThe repercussions of the schedule for advance resignation now await you.
Nu afventer det følgevirkningerne af skemaet for den førtidige udtrædelse.
EnglishThe freeing up of energy markets and postal services is way behind schedule.
Åbningen af markederne for energi og posttjenester er langt bagefter.
EnglishYou have acted, the information systems are behind schedule, and you know it.
De har truffet forholdsregler, De er forsinket med hensyn til edb, og De vedkender Dem dette.
EnglishLast year in Rio, we therefore adopted a schedule and we are sticking to it.
Vi vedtog derfor en plan i Rio sidste år, og den holder vi os til.
EnglishIn any case, this emerges from the favourable schedule we decided upon.
Dette fremgår i øvrigt også af den gunstige tidsplan, vi har vedtaget.
EnglishAll that was necessary was to schedule this debate for a later time.
Det havde været tilstrækkeligt at udskyde denne debat til en senere dato.
EnglishI should be willing to sacrifice a few slots on my electioneering schedule to that end.
Jeg ofrer gerne et par møder under valgkampen til fordel for dette.
EnglishWe are pleased that the European Union is still on schedule concerning enlargement.
Vi er glade for, at EU stadig følger tidsplanen for udvidelsen.
EnglishThere is nothing automatic about the methods or the schedule for application.
Der er intet automatisk ved de nærmere bestemmelser og tidsplanen for gennemførelsen i traktaten.
EnglishAccording to the schedule, the Council was to have 30 minutes'speaking time.
Deri er det forudset, at Rådet havde en taletid på 30 minutter.
EnglishBecause we have overrun to some extent, I have a serious problem with the rest of my schedule.
Da tiden er noget overskredet, kommer jeg i alvorlige problemer med min videre tidsplan.
EnglishThe Commission and Member States will have to agree a new time schedule.
Kommissionen og medlemsstaterne bør blive enige om en ny tidsplan.
EnglishFinally, the most important thing is to implement the Seventh Framework Programme on schedule.
Endelig er det vigtigste at gennemføre det syvende rammeprogram i henhold til tidsplanen.
EnglishNor is there any problem with the reference to the schedule of work.
Henvisningen til arbejdsprogrammet er der heller ingen problemer med.
EnglishHowever, the mandate for CEPT is tied to a clear schedule.
CEPT ' s mandat er imidlertid i den sammenhæng forbundet med en klar tidsplan.
EnglishWe were all unanimous on the subject of developing this area, and adhering to a tight schedule.
Vi var alle enige om at udvikle denne sektor efter en hurtig tidsplan.
EnglishI hope we will be able to offer the Commissioner our support for this to be ended according to schedule.
Jeg håber, at vi også kan støtte kommissæren i, at det reelt ophører som planlagt.

"schedule a game" dansk oversættelse

schedule a game
Danish
  • planlægge et spil
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Synonymer (engelsk) for "schedule":

schedule