Engelsk-dansk oversættelse af "science"

EN

"science" dansk oversættelse

volume_up
science {substantiv}

EN science
volume_up
{substantiv}

science
The aims of science are full understanding and effective communication.
Videnskab tager sigte på en omfattende forståelse og vellykket kommunikation.
Science and technology, I am afraid, generally lack the hard certainty of mathematics.
Videnskab og teknologi mangler desværre matematikkens overbevisende sikkerhed.
Science and research without a conscience would be humanity's ruin.
Forskning og videnskab uden samvittighed ville være menneskehedens endeligt.

Synonymer (engelsk) for "science":

science

Eksempelsætninger "science" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn any case, no one has ever succeeded in blocking the advance of science.
Det er alligevel ikke lykkedes nogen at bremse videnskaben på noget tidspunkt.
EnglishWe need to increase funding for science and new technologies in all countries.
Vi er nødt til at øge midlerne til forskning og ny teknologi i alle lande.
EnglishAs we all know, computers have opened up entirely new areas for mankind and science.
Som vi alle ved, har computeren åbnet helt nye områder for mennesket og videnskaben.
EnglishWe must harness the field of science to deliver rapid and affordable solutions today.
Vi må få videnskaben til at levere hurtige løsninger til overkommelige priser i dag.
EnglishTo photocopy the genes and then declare that an invention is a travesty of science.
At fotokopiere gener og herefter kalde dette en opfindelse er en videnskabelig parodi.
EnglishHow are we to awaken the interest of young people and women in science?
- Hr. formand, kære kolleger, jeg taler på vegne af Italiens nye Socialistparti.
EnglishLastly, I should like to emphasise the importance of science and society.
Til sidst vil jeg gerne understrege betydningen af videnskaben og samfundet.
EnglishAfter the economy and science, it is now the turn of moral values to make progress.
Efter økonomien og videnskaben er det nu de moralske værdiers tur til at gøre fremskridt.
EnglishThe science in relation to deep-sea stocks is not yet fully developed.
Der er endnu ikke tilstrækkelige videnskabelige oplysninger om dybhavsfiskeri.
EnglishWe must work towards a science-based approach of the'sinks ' problem.
Vi skal tilstræbe en videnskabelig baseret fremgangsmåde over for sinks-problemet.
EnglishI am concerned that the science behind this proposal is incomplete.
Det bekymrer mig, at forskningsresultaterne bag dette forslag er ufuldstændige.
EnglishIf you look at the science budget, you will see a reduction in real terms.
Hvis man kigger på forskningsbudgettet, konstaterer man, at der reelt er en tilbagegang.
EnglishThe second slogan is ‘ science closer to industry, with an emphasis on innovation’.
Det andet slogan er " videnskaben tættere på erhvervslivet med vægten lagt på innovation ".
EnglishBiotechnology is an up and coming area of science, research and industry.
Bioteknologi er en forsknings- og industrisektor, der er i hurtig vækst.
EnglishWhere we need this measure, it is important that our directive is based on science.
Der, hvor vi har behov for den, er det vigtigt, at vores direktiv er videnskabeligt baseret.
EnglishOf course, we need infrastructure in science facilities and communications.
Vi har naturligvis brug for infrastruktur i form af videnskabsfaciliteter og kommunikation.
EnglishEthical questions occupy an important place in the science/ society action plan.
De etiske spørgsmål optager en stor plads i den videnskabelige og samfundsmæssige handlingsplan.
EnglishWe hope, above all, that more young people will be attracted to science as a career.
Frem for alt håber vi, at flere unge vil blive tiltrukket af naturvidenskaben som en karriere.
EnglishIt is a science which guarantees progress in many areas, including environmental research.
Den garanterer fremskridt på mange områder, ikke mindst i miljøsektoren.
EnglishThese ideas can be used by all to further the science and to drive progress.
Det, han har gjort, er i sig selv lige ud ad landevejen, og millioner af mennesker gør som han.